Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zamościu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Zamościu

Zarząd Zlewni w Zamościu

Młyńska 27
22-400, Zamość
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Kodenianka w km 0+000- 19+800

 • LU.ZPU.3.2711.37.2023
 • 22.10.2023 15:00
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Łopa w km: 0+000-12+520

 • LU.ZPU.3.2710.35.2023
 • 19.10.2023 15:00
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Łętownia w km 12+370 do 19+300.

 • LU.ZPU.3.2711.28.2023
 • 19.09.2023 08:17
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe Doprowadzalnika IX w km 0+000- 6+380

 • LU.ZPU.3.2711.27.2023
 • 19.09.2023 08:29
do góry