Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/37,Zarzad-Zlewni-w-Zamosciu.html
2023-12-09, 13:09

Zarząd Zlewni w Zamościu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Zamościu

Zarząd Zlewni w Zamościu

Młyńska 27
22-400, Zamość
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
Brak postępowań