Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/38,Zarzad-Zlewni-w-Gorzowie-Wielkopolskim.html
2023-12-09, 13:39

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

Walczaka 25A
66-400, Gorzów Wielkopolski
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
Brak postępowań