Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Kolegialna 4
62-800, Kalisz
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Awaryjna naprawa przepustu wałowego lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Lutyni nr 13-14 w m. Śmiełów, gm. Żerków

 • PO.ZPU.2.2711.33.2023
 • Usługi

  Awaryjne udrożnienie koryta cieku Patoka w m. Dobrzyca gm. Dobrzyca – NW Jarocin, ZZ Kalisz

 • PO.ZPU.2.2711.31.2023
 • Usługi

  Inwentaryzacja budowlana wraz z oceną techniczną na potrzebę remontu Jazu Bernardyńskiego – ZZ Kalisz, NW Kalisz

 • PO.ZPU.2.2711.34.2023
 • Usługi

  Montaż rozdzielczy strug na górnej krawędzi zasuwy – zakup i montaż zębów do przelewu jazu na Nadzór Wodny Kalisz (podział na 2 części)

  Część
 • PO.ZPU.2.2711.29.2023
 • 20.09.2023 13:45
 • Roboty budowlane

  Awaryjna naprawa przelewu bocznego na ZW Psurów – NW Kępno

 • PO.ZPU.2.2711.30.2023
 • 20.09.2023 13:09
 • Usługi

  Dodatkowa konserwacja cieków naturalnych w 2023 roku – ZZ Kalisz ( podział na 2 części)

  Część
 • PO.ZPU.2.2711.26.2023 II
 • 01.09.2023 12:36
 • Usługi

  „Naprawa uszkodzonych punktów monitoringu - Monitoringu Zintegrowanego Systemu Sterowania Urządzeniami Przeciwpowodziowymi na terenie ZZ Kalisz”

 • PO.ZPU.2.2711.17.2023
 • 25.08.2023 11:25
do góry