Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143, Białystok
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku - Nadzór Wodny w Kolnie

 • BI.ROZ.2710.3.2023.AC
 • Roboty budowlane

  Przebudowa zaplecza technicznego PGW WP w Mikołajkach

 • BI.ROZ.2712.2.2023.AG
 • 17.06.2023 23:55
 • Usługi

  Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania "Kompleksowa przebudowa portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km 146+600 (obręb Ostrołęka) w ramach Budowy drogi wodnej Pisz – Warszawa”

 • BI.ROZ.2710.16.2023.AC
 • Usługi

  Kompleksowa organizacja konferencji w ramach obchodów 200-lecia Kanału Augustowskiego

 • BI.RCK.2711.2.2023
 • 15.03.2023 13:55
 • Usługi

  Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Przebudowa zaplecza technicznego PGW WP w Giżycku”

 • BI.ROZ.2712.1.2023.AG
 • 20.05.2023 23:55
 • Dostawa

  Dostawa wraz z dowozem materiału zarybieniowego: wylęg żerujący szczupaka do zarybienia użytkowanych przez RZGW obwodów rybackich

 • BI.ROZ.2710.2.2023.EP
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zad. inwest.: Opracowanie dokumentacji i remont jazu na stopniu wodnym Augustów w m 32+500 Kanału Augustowskiego

 • BI.ROZ.2710.1.2023.AC
 • Usługi

  Utrzymanie szlaku żeglugowego Kanału Augustowskiego – wymiana oznakowania nawigacyjnego na odcinku od 0+000 do 83+400 Kanału Augustowskiego

 • BI.ROZ.2810.89.2022.MŁ
 • 28.02.2023 13:44
 • Dostawa

  „Dostawa sprzętu ratunkowego: defibrylatorów AED oraz sprzętu treningowego: defibrylatorów treningowych i fantomów BLS osoby dorosłej na potrzeby Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.”

 • KZGW/BHP/2811/2/2022
 • Usługi

  Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego”

 • BI.ROZ.2812.7.2022.AG
 • 03.03.2023 15:58
 • Dostawa

  Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz jednostek podległych

 • BI.ROZ.2810.90.2022.EP
 • 14.02.2023 15:30
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu ratunkowego:17 sztuk defibrylatorów AED wraz z szafkami ochronnymi i tablicami informacyjnymi oraz sprzętu treningowego: 11 sztuk defibrylatorów treningowych i 11 sztuk fantomów BLS osoby dorosłej na potrzeby Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej

 • KZGW/BHP/2811/1/2022
 • Roboty budowlane

  Przebudowa zaplecza technicznego PGW WP w Giżycku

 • BI.ROZ.2812.6.2022.AG
 • 01.02.2023 13:31
 • Dostawa

  "Zakup, dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja wykonanego depozytora kluczy i skrytek z panelem sterującym wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i wdrożeniem całego systemu oraz szkoleniem z jego obsługi pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku"

 • BI.ROA.2811.25.2022
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie- Nadzór Wodny w Augustowie V

  Część
 • BI.ROZ.2810.73.2022.EP
 • Usługi

  Remont w postaci malowania dwóch pokoi i kuchni w wodomistrzówce Siemianówka pow. Hajnówka

 • BI.ROA.2811.10.2022
 • Roboty budowlane

  Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego

 • BI.ROZ.2812.4.2022.AG
 • 30.12.2022 11:23
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce

  Część
 • BI.ROZ.2810.59.2022.MŁ
 • Roboty budowlane

  Remont pomieszczeń pokoi gościnnych w RZGW w Białymstoku z podziałem na części

  Część
 • BI.ROA.2811.6.2022
 • Usługi

  Usługi w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej na obiekcie Kanał Augustowski

  Część
 • BI.ROZ.2810.36.2022.EP
 • Roboty budowlane

  „Remont wodomistrzówki w miejscowości Siemianówka ZZ Białystok na działce nr geod. 8 w miejscowości Siemianówka, gm. Narewka”

 • BI.ROO.2811.24.2021
do góry