Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143, Białystok
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Dostawa

  Dostawa defibrylatorów AED dla jednostek PGW WP

 • BI.ROZ.2710.71.2023.AC
 • Usługi

  Usuwanie drzew trudnych na terenie Zarządu Zlewni w Olsztynie

 • BI.ROZ.2710.70.2023.AG
 • 15.11.2023 09:57
 • Usługi

  Usługi związane z wycinką drzew na terenie RZGW w Białymstoku ZZ w Białymstoku i ZZ w Giżycku

  Część
 • BI.ROZ.2710.69.2023.AG
 • 03.11.2023 14:01
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie

  Część
 • BI.ROZ.2710.68.2023.MŁ
 • 27.10.2023 13:31
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku II – Nadzór Wodny w Giżycku, Nadzór Wodny w Piszu, Nadzór Wodny w Węgorzewie

  Część
 • BI.ROZ.2710.67.2023.MŁ
 • 31.10.2023 14:30
 • Usługi

  Usuwanie drzew trudnych na terenie Zarządu Zlewni w Olsztynie

 • BI.ROZ.2710.66.2023.AG
 • 18.10.2023 13:36
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie VII – Nadzór Wodny w Kętrzynie i Mrągowie

 • BI.ROZ.2710.65.2023.AG
 • 26.10.2023 14:12
 • Usługi

  Obsługa prawna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Białystok z podziałem na części

  Część
 • BI.ROZ.2710.64.2023.MŁ
 • 02.11.2023 13:12
 • Dostawa

  Zakup przyczepki do transportu z plandeką i rampą najazdową na potrzeby Zarządu Zlewni w Białymstoku

 • BI.ROZ.2710.63.2023.KD
 • Usługi

  Sporządzenie operatów rybackich dla obwodów rybackich -RZGW Białystok

 • BI.ROZ.2710.63.2023.AC
 • 12.10.2023 09:58
 • Usługi

  Usługi związane z opracowaniem ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie ZZ Augustów - Kanał Augustowski

 • BI.ROZ.2710.60.2023.MŁ
 • 06.11.2023 13:34
 • Usługi

  Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ZZ Giżycko - RZGW w Białymstoku

 • BI.ROZ.2710.61.2023.KD
 • 30.10.2023 14:05
 • Dostawa

  Dostawa zdalnie sterowanego robota koszącego dla Zarządu Zlewni w Ostrołęce i Zarządu Zlewni w Białymstoku

 • BI.ROZ.2710.58.2023.MŁ
 • Dostawa

  Zakup minikoparki wraz z przyczepą transportową dla Zespołu Wsparcia Technicznego w Ostrołęce

 • BI.ROZ.2710.57.2023.AC
 • Dostawa

  Zakup traktora koszącego na potrzeby Zarządu Zlewni w Białymstoku, Ostrołęce, Augustowie

 • BI.ROZ.2710.54.2023.AG
 • Dostawa

  Zakup przyczepy leśnej z HDS na potrzeby Zarządu Zlewni w Augustowie

 • BI.ROZ.2710.56.2023.KD
 • Dostawa

  Dostawa mebli do pokoi gościnnych na potrzeby RZGW w Białymstoku z podziałem na części

  Część
 • BI.ROZ.2710.55.2023.MŁ
 • 02.11.2023 15:19
 • Usługi

  Opracowanie Koncepcji Programowo – Przestrzennej Remontu Kanału Augustowskiego

 • BI.ROZ.2710.59.2023.AC
 • 17.11.2023 10:47
 • Dostawa

  Dostawa armatury i artykułów hydraulicznych na potrzeby RZGW w Białymstoku i jednostek podległych

  Część
 • BI.ROZ.2710.53.2023.AC
 • Roboty budowlane

  Pogłębienia kanałów i ich połączeń z jeziorami (w pięciu lokalizacjach)

  Część
 • BI.ROZ.2712.4.2023.AG
 • 10.10.2023 13:48
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby RZGW w Białymstoku z podziałem na części

  Część
 • BI.ROZ.2710.52.2023.MŁ
 • 27.09.2023 15:04
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie VI – NW Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark W, Olsztyn

  Część
 • BI.ROZ.2710.51.2023.AG
 • 15.09.2023 12:47
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku - Nadzór Wodny w Giżycku, Nadzór Wodny w Gołdapi, Nadzór Wodny w Kolnie, Nadzór Wodny w Piszu

  Część
 • BI.ROZ.2710.49.2023.AC
 • Usługi

  Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby jednostek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

  Część
 • BI.ROZ.2710.48.2023.KD
 • 07.09.2023 10:12
 • Usługi

  Utrzymaniu publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie – Nadzór Wodny w Suwałkach II

  Część
 • BI.ROZ.2710.44.2023.MŁ
 • Dostawa

  Dostawa elektronarzędzi oraz narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby RZGW w Białymstoku

  Część
 • BI.ROZ.2710.42.2023.AC
do góry