Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Szewska 1
61-760, Poznań
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
  • Usługi

    Pomiary elektryczne wraz z przeglądami elektrycznymi w obiektach hydrotechnicznych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Poznaniu

  • PO.ROZ.281.745.2022
do góry