Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/41,Zarzad-Zlewni-w-Poznaniu.html
2023-12-09, 12:38

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Szewska 1
61-760, Poznań
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
Brak postępowań