Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/42,Zarzad-Zlewni-w-Sieradzu.html
2023-12-09, 13:44

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewódzki 1
98-200, Sieradz
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
  • Usługi

    Prace utrzymaniowe, konserwacyjno – udrożnieniowe rzek i zbiorników wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu – rzeka Nieciecz NW Pajęczno

  • PO.ZPU.5.2711.37.2023.PM-S
  • 22.11.2023 16:00