Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400, Krosno
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie pojemności korytowej poprzez remont budowli piętrzącej.

  Część
 • RZ.ROZ.2810.85.2022
 • Usługi

  Remont systemów kontrolno-pomiarowych na obiekcie hydrotechnicznym Zbiornik Wodny Besko

  Część
 • RZ.ZPU.1.2811.30.2022
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie pojemności korytowej poprzez remont budowli piętrzącej

  Część
 • RZ.ROZ.2810.71.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 7

  Część
 • RZ.ROZ.2810.69.2022
 • Usługi

  "Wykonanie 5-letnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz bezpieczeństwa zbiorników wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie".

  Część
 • RZ.ROZ.2810.63.2022
 • Usługi

  Opracowanie projektów remontów urządzeń wodnych oraz obiektów hydrotechnicznych na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie

  Część
 • RZ.ROZ.2810.64.2022
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 4.

  Część
 • RZ.ROZ.2810.55.2022
 • Usługi

  Usługi serwisowania i konserwacji telewizji przemysłowej i instalacji monitoringu i alarmowej ZZ Krosno.

  Część
 • RZ.ROZ.2810.8.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 1

  Część
 • RZ.ROZ.2810.51.2022
 • Roboty budowlane

  „Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 5”.

  Część
 • RZ.ROZ.2810.36.2022
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie.

  Część
 • RZ.ROZ.2810.42.2022
 • Roboty budowlane

  Utrzymanie cieków naturalnych nr ew.1326/4, 1726 w m. Żyznów

 • RZ.ZPU.1.2811.16.2022
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie

  Część
 • RZ.ROZ.2810.38.2022
 • Usługi

  Wycinka drzew na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie.

  Część
 • RZ.ROZ.2810.37.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 2

  Część
 • RZ.ROZ.2810.35.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 3

  Część
 • RZ.ROZ.2810.28.2022
 • Usługi

  Oczyszczanie obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie

  Część
 • RZ.ROZ.2810.7.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 4

  Część
 • RZ.ROZ.2810.29.2022
 • Usługi

  Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie

 • RZ.ROZ.2810.24.2022
 • Roboty budowlane

  Usuwanie szkód powodziowych na rzece Mleczka w km 36+400 – 36+500” w m. Manasterz

 • RZ.ZPU.1.2811.10.2022
 • Usługi, Roboty budowlane

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 3

  Część
 • RZ.ROZ.2810.20.2022
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz.2

  Część
 • RZ.ROZ.2810.19.2022
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz.1.

  Część
 • RZ.ROZ.2810.18.2022
 • Usługi

  Wykonanie ekspertyzy wraz z koncepcją projektową na remont ubezpieczenia brzegu zbiornika Rzeszów w km 66+950-67+200

 • RZ.ZPU.1.2811.19.2022
 • Roboty budowlane

  Likwidacja tam bobrowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie

  Część
 • RZ.ZPU.1.2811.9.2022
 • Usługi

  Świadczenie usług sprzętowych i specjalistycznych związanych z utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie

  Część
 • RZ.ROZ.2810.6.2022
 • Roboty budowlane

  Zabudowa wyrwy lewego brzegu oraz dna rzeki Sawa w km 21+294 – 21+334 w m. Handzlówka gm. Łańcut

 • RZ.ZPU.1.2811.7.2022
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na potoku Mikośka w km 0+000 - 9+200 w m. Wola Dalsza, Łańcut

 • RZ.ZPU.1.2811.8.2022
 • Usługi

  Konserwacja bieżąca potoku Przyrwa

 • RZ.ZPU.1.2811.6.2022
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Rzeszowie

  Część
 • RZ.ZPU.1.2811.5.2022
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie

  Część
 • RZ.ROZ.2810.112.2021
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie

  Część
 • RZ.ROZ.2810.114.2021
do góry