Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400, Krosno
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie – cz.3.

  Część
 • RZ.ROZ.2710.11.2023
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 2.

  Część
 • RZ.ROZ.2710.8.2023
 • Usługi

  Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie.

  Część
 • RZ.ROZ.2710.6.2023
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 4.

  Część
 • RZ.ROZ.2710.4.2023
 • Usługi

  Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie

  Część
 • RZ.ZPU.1.2711.2.2023
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 6” - Część 1: „Roboty utrzymaniowe na potoku Siedliczka Południowa oraz Smoleń Wielki w km 0+000-0+420”

 • RZ.ROZ.2810.96.2022
 • 02.01.2023 11:44
 • Usługi

  „Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 6” - Część 2: „Utrzymanie potoku Grabówka (Niebocki Potok) w km 0+000-8+935”

 • RZ.ROZ.2810.96.2022
 • 02.01.2023 11:49
 • Usługi

  „Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Nowa Rudzinka: prawy w km 0+000-2+381 i lewy w km 0+000-3+050, potoku Hrabeń: prawy w km 0+000-0+500– etap II”

 • RZ.ROZ.2810.99.2022
 • 02.01.2023 12:00
 • Usługi

  Wycinka drzew na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie – cz. 2

  Część
 • RZ.ROZ.2810.94.2022
 • 02.01.2023 10:30
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz.9.

  Część
 • RZ.ROZ.2810.95.2022
 • 02.01.2023 10:16
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 5.

  Część
 • RZ.ROZ.2810.92.2022
 • 02.01.2023 09:50
 • Usługi

  Świadczenie usług sprzętowych i specjalistycznych związanych z utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie cz. 2.

  Część
 • RZ.ROZ.2810.90.2022
 • 02.01.2023 08:55
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 8

  Część
 • RZ.ROZ.2810.89.2022
 • 02.01.2023 08:31
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie pojemności korytowej poprzez remont budowli piętrzącej.

  Część
 • RZ.ROZ.2810.85.2022
 • 02.01.2023 08:06
 • Usługi

  Remont systemów kontrolno-pomiarowych na obiekcie hydrotechnicznym Zbiornik Wodny Besko

  Część
 • RZ.ZPU.1.2811.30.2022
 • 27.02.2023 07:53
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie pojemności korytowej poprzez remont budowli piętrzącej

  Część
 • RZ.ROZ.2810.71.2022
 • 02.01.2023 07:57
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 7

  Część
 • RZ.ROZ.2810.69.2022
 • 29.12.2022 14:07
 • Usługi

  "Wykonanie 5-letnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz bezpieczeństwa zbiorników wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie".

  Część
 • RZ.ROZ.2810.63.2022
 • 29.12.2022 12:49
 • Usługi

  Opracowanie projektów remontów urządzeń wodnych oraz obiektów hydrotechnicznych na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie

  Część
 • RZ.ROZ.2810.64.2022
 • 29.12.2022 11:14
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 4.

  Część
 • RZ.ROZ.2810.55.2022
 • 29.12.2022 10:59
 • Usługi

  Usługi serwisowania i konserwacji telewizji przemysłowej i instalacji monitoringu i alarmowej ZZ Krosno.

  Część
 • RZ.ROZ.2810.8.2022
 • 29.12.2022 10:10
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 1

  Część
 • RZ.ROZ.2810.51.2022
 • 29.12.2022 08:45
 • Roboty budowlane

  Utrzymanie cieków naturalnych nr ew.1326/4, 1726 w m. Żyznów

 • RZ.ZPU.1.2811.16.2022
 • 27.02.2023 07:42
 • Roboty budowlane

  Usuwanie szkód powodziowych na rzece Mleczka w km 36+400 – 36+500” w m. Manasterz

 • RZ.ZPU.1.2811.10.2022
 • 24.02.2023 15:01
 • Usługi

  Wykonanie ekspertyzy wraz z koncepcją projektową na remont ubezpieczenia brzegu zbiornika Rzeszów w km 66+950-67+200

 • RZ.ZPU.1.2811.19.2022
 • 24.02.2023 14:49
 • Roboty budowlane

  Likwidacja tam bobrowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie

  Część
 • RZ.ZPU.1.2811.9.2022
 • Roboty budowlane

  Zabudowa wyrwy lewego brzegu oraz dna rzeki Sawa w km 21+294 – 21+334 w m. Handzlówka gm. Łańcut

 • RZ.ZPU.1.2811.7.2022
 • 24.02.2023 14:32
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na potoku Mikośka w km 0+000 - 9+200 w m. Wola Dalsza, Łańcut

 • RZ.ZPU.1.2811.8.2022
 • 24.02.2023 14:35
 • Usługi

  Konserwacja bieżąca potoku Przyrwa

 • RZ.ZPU.1.2811.6.2022
 • 24.02.2023 14:22
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Rzeszowie

  Część
 • RZ.ZPU.1.2811.5.2022
 • 24.02.2023 14:18
do góry