Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/43,Zarzad-Zlewni-w-Krosnie.html
2023-06-10, 16:58

Zarząd Zlewni w Krośnie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400, Krosno
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 3.

  Część
 • RZ.ROZ.2710.34.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 2

  Część
 • RZ.ROZ.2710.33.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz.1

  Część
 • RZ.ROZ.2710.27.2023
 • Usługi

  Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi uzgodnieniami na zasyp wyrwy prawego brzegu Zbiornika Rzeszów w km 66+950 - 67+200

 • RZ.ROZ.2710.22.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektu hydrotechnicznego – Zbiornik Wodny Besko.

  Część
 • RZ.ROZ.2710.23.2023
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 1

  Część
 • RZ.ROZ.2710.12.2023
 • Roboty budowlane

  Zasyp wyrwy na prawym i lewym brzegu oraz dna rz. Sawa w km 16+360 - 16+400 w m. Albigowa gm. Łańcut

 • RZ.ZPU.1.2711.12.2023
 • Roboty budowlane

  Usuwanie szkód powodziowych na potoku Rosielna w m. Wola Jasienicka w km 8+120-8+180

 • RZ.ZPU.1.2711.11.2023
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie – cz.3.

  Część
 • RZ.ROZ.2710.11.2023
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 2.

  Część
 • RZ.ROZ.2710.8.2023
 • Usługi

  Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie.

  Część
 • RZ.ROZ.2710.6.2023
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 4.

  Część
 • RZ.ROZ.2710.4.2023
 • Usługi

  Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie

  Część
 • RZ.ZPU.1.2711.2.2023
 • Roboty budowlane

  Likwidacja tam bobrowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie

  Część
 • RZ.ZPU.1.2811.9.2022