Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/44,Zarzad-Zlewni-w-Jasle.html
2023-12-09, 13:02

Zarząd Zlewni w Jaśle

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Jaśle

Zarząd Zlewni w Jaśle

Modrzejewskiego 12
38-200, Jasło
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Konserwacja prewencyjna sieci TV dozorowej na obiekcie zapory Klimkówka

 • RZ.ZPU.2.532.45.2023
 • Usługi

  Konserwacja prewencyjna sieci TV dozorowej na obiekcie zapory Klimkówka

 • RZ.ZPU.2.532.14.2023
 • Usługi

  Przegląd, obsługa i utrzymanie w sprawności kotłowni - warsztat, sterownia i biuro ZW Klimkówka

 • RZ.ZPU.2.532.30.2023