Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/45,Zarzad-Zlewni-w-Przemyslu.html
2023-12-09, 11:58

Zarząd Zlewni w Przemyślu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Przemyślu

Zarząd Zlewni w Przemyślu

Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6
37-700, Przemyśl
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
Brak postępowań