Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Jagiellońska 17
37-464, Stalowa Wola
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Remont istniejących umocnień na potoku Świerczówka w km 2+375 – 2+400 w m. Świerczów gm. Kolbuszowa

 • RZ.ZPU.4.2711.16.2023
 • Usługi

  Drugi przetarg na sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa w stosunku do których Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje prawa właścicielskie, administrowanych przez PGW WP Zarząd Zlewni w Stalowej Woli.

 • RZ.ZPI.4.561.1.1.2023.ST
 • 22.08.2023 13:00
 • Usługi

  Remont rurociągów tłocznych na przepompowni Dymitrów Duży w związku z ich rozszczelnieniem

 • RZ.ZPU.4.2711.12.2023
 • Roboty budowlane

  Zabudowa wyrw na potoku Filipka i Przyrwa Nil w ramach zadań: „Udrożnienie koryta wraz z zabudową wyrwy na potoku Filipka w km 0+320 – 0+350 w m. Wilcza Wola, gm. Dzikowiec” i „Zabudowa wyrwy na potoku Przyrwa Nil w km 4+260 – 4+285 i 4+315 – 4+335 w m. Kopcie, gm. Dzikowiec”

 • RZ.ZPU.4.2711.13.2023
 • Dostawa

  Sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa, administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

  Część
 • RZ.ZPU.2711.11.2023
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na lewym wale rzeki Trześniówka w km 7+628 - 13+132 na długości 5,504 km oraz prawym wale w km 7+678 - 12+942 na długości 5,264 km na terenie gminy Tarnobrzeg i Grębów

 • RZ.ZPU.4.2711.7.2023
 • Roboty budowlane

  „Remont drewnianych elementów przepławki jazu na rzece Sanna w km 31+489 w m. Zaklików w m. Zaklików gm. Zaklików pow. Stalowa Wola”

 • RZ.ZPU.4.2711.6.2023
 • Usługi

  Usługa związana z przeglądami konserwacyjnymi suwnic będących na wyposażeniu przepompowni wód na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli na 2023 r

 • RZ.ZPU.4.2711.2.2023
 • Usługi

  „Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola II” „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Żupawka - Dąbrówka poprzez odbudowę budowli”

 • RZ.ZPI.4.2811.4.2.2022
 • Usługi

  „Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola II” „Poprawa stosunków wodnych poprzez zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wirowa poprzez odbudowę budowli”

 • RZ.ZPI.4.2811.3.2.2022
 • Usługi

  „Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola II” „Poprawa stosunków wodnych poprzez zwiększenie zdolności retencyjnej zbiornika Niedźwiadek”

 • RZ.ZPI.4.2811.2.2.2022
 • Usługi

  „Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola II” „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Tartaczny poprzez odbudowę budowli piętrzącej oraz budowę zbiornika”

 • RZ.ZPI.4.2811.1.2.2022
 • Usługi

  „Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola II” „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Żupawka - Dąbrówka poprzez odbudowę budowli”

 • RZ.ZPI.4.2811.4.2022
 • Usługi

  „Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola II” „Poprawa stosunków wodnych poprzez zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wirowa poprzez odbudowę budowli”

 • RZ.ZPI.4.2811.3.2022
 • Usługi

  „Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola II” „Poprawa stosunków wodnych poprzez zwiększenie zdolności retencyjnej zbiornika Niedźwiadek”

 • RZ.ZPI.4.2811.2.2022
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola II” „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Tartaczny poprzez odbudowę budowli piętrzącej oraz budowę zbiornika

 • RZ.ZPI.4.2811.1.2022
 • Usługi, Roboty budowlane

  Utrzymanie jazu na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec

 • RZ.4.ZPU.2811.7.2022
 • Roboty budowlane

  Usuwanie zatorów na terenie ZZ Stalowa Wola Część 1: „Usuwanie zatorów na potoku Przyrwa Nil lokalnie w km 0+000-20+000 gm. Dzikowiec, Cmolas, Kolbuszowa" Część 2: „Usuwanie zatorów na rzece Łęg lokalnie w km 0+000-56+000 gm. Gorzyce, Grębów, Bojanów, Dzikowiec"

  Część
 • RZ.ZPU.4.2811.5.2022
 • Roboty budowlane

  Remont pomieszczenia socjalnego i sanitarnego na przepompowni Opoka-Borów

 • RZ.ZPU.4.2811.28.2021
 • Roboty budowlane

  Remont pomieszczenia socjalnego i sanitarnego na przepompowni Opoka-Borów

 • RZ.ZPU.4.2811.27.2021
 • Usługi

  Usługi ochrony mienia i monitoringu systemów alarmowych w obiektach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w podziale na części na okres 5 m-cy. Część 5: Obiekt Zbiornika Wodnego Wilcza Wola -Maziarnia

 • RZ.ZOO.4.2811.7.2021
 • Roboty budowlane

  Remont pomieszczenia socjalnego i sanitarnego na przepompowni Opoka-Borów

 • RZ.ZPU.4.2811.26.2021
do góry