Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/47,Zarzad-Zlewni-w-Gryficach.html
2023-12-09, 12:32

Zarząd Zlewni w Gryficach

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Gryficach

Zarząd Zlewni w Gryficach

Niekładzka 9
72-300, Gryfice
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
  • Usługi

    Kompleksowa organizacja konferencji zamykającej Projekt Life+Rega pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” – RZGW Szczecin

  • 02