Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Zwycięstwa 111
75-601, Koszalin
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Nadzór Inwestorski nad robotami budowlanymi dla zadania „Przebudowa węzła wodnego na Kanale Jamneńskim”

 • SZ.ZZ.2711.225.2023.KB
 • 15.10.2023 12:00
 • Roboty budowlane

  Naprawa umocnień skarp rzeki Grabowa w km 0+000-14+600- zgodnie z decyzją nakazową ZWINB

 • SZ.ZPU.2711.214.2023.KSW
 • 11.10.2023 11:00
 • Usługi

  Usługa kompleksowa- utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie- NW Miastko

 • SZ.ZPU.2711.207.2023.KSW
 • 08.10.2023 10:00
 • Usługi

  Remont agregatów pompowych na terenie ZZ Koszalin, NW Kołobrzeg, NW Sławno

  Część
 • SZ.ZPU.2711.206.2023.KSW
 • 08.10.2023 10:00
 • Usługi

  Udrożnienie odcinka rzeki Liśnicy w km 4+270-6+400 poprzez usuniecie zatorów i wywrotów drzew. gm. Białogard, pow. białogardzki

 • SZ.ZPU.2711.205.2023.KSW
 • 20.09.2023 07:50
do góry