Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/48,Zarzad-Zlewni-w-Koszalinie.html
2023-12-09, 12:42

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Zwycięstwa 111
75-601, Koszalin
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
  • Usługi

    Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Węzeł wodny – rzeka Dzierżęcinka – jezioro Lubiatowo. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dzierżęcinki wraz z odbudową koryta cieku oraz przebudową wałów przeciwpowodziowych i stacji pomp Bonin”

  • SZ.RPI.2711.235.2023.KB
  • 30.01.2024 12:00