Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/50,Zarzad-Zlewni-w-Szczecinie.html
2023-12-09, 11:56

Zarząd Zlewni w Szczecinie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Szczecinie

Zarząd Zlewni w Szczecinie

Firlika 19
71-637, Szczecin
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
  • Dostawa

    Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie RZGW w Szczecinie

  • SZ.ZPU.2711.187.2023.DD