Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/51,Zarzad-Zlewni-w-Ciechanowie.html
2023-12-09, 13:34

Zarząd Zlewni w Ciechanowie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Ciechanowie

Zarząd Zlewni w Ciechanowie

Powstańców Warszawskich 11
06-400, Ciechanów
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
Brak postępowań