Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Dębem

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Dębem

Zarząd Zlewni w Dębem

Dębe 1
05-140, Serock
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Przegląd 3 sprężarek łopatkowych - systemu odladzania zamknięć głównych jazu w Dębem

 • WA.ROZ.2711.342.2023
 • Usługi

  Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia do zadania pod nazwą „Sporządzenie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pn. „Wykonanie remontu jazu awaryjnego w Nieporęcie”.

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Naprawa jazu na rzece Ulatówka w km 6+466

 • WA.ROZ.2711.337.2023
 • 14.09.2023 10:09
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzeby realizacji zadania pn. „Remont zapory bocznej Prut prawostronny”

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Oszacowanie wartości zamówienia dla zadania pn.:"Zaproszenie do oszacowania Remont zestawu pompowego nr 3 oraz przegląd techniczny zestawów pompowych nr 1 i nr 2 w Pompowi nr 1 w miejscowości Pułtusk"

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Wykonanie przeglądów serwisowych systemu ASTKZ Stopnia Wodnego Dębe

 • WA.ROZ.2711.326.2023
 • 11.09.2023 12:00
 • Usługi

  Konserwacja 13 urządzeń dźwignicowych zlokalizowanych na obiektach Zarządu Zlewni w Dębem

 • WA.ROZ.2711.327.2023
 • 03.10.2023 23:00
 • Usługi

  Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia do zadania pn.: „Pełnienie nadzoru przyrodniczego nad rozebraniem żeremia bobrowego na działce nr ew. 103/1 położonej w Pułtusku”

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Pilna naprawa pompy typu MS5-54-Z w Pompowni nr II w Pułtusku, należącej do Nadzoru Wodnego w Dębem

 • WA.ROZ.2711.264.2023
 • 24.09.2023 23:00
 • Usługi

  Wykonanie ekspertyzy budowli przeciwpowodziowych na terenie powiatu pułtuskiego

 • WA.ROZ.2711.265.2023
 • 24.09.2023 23:00
 • Usługi

  Szacowanie wartości zamówienia pn.: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego Stopnia Wodnego Dębe dla realizacji zadania pn. „Ekspertyza ze względu na przekroczenie okresu zakładanej eksploatacji wraz z oceną możliwości dalszej eksploatacji na kolejne 50 lat”

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Szacowanie wartości zamówienia pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na realizację prac bagrowniczych w ujściowym odcinku rz. Bug"

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Szacowanie wartości zamówienia - „Wykonanie badań georadarowych dla identyfikacji stanu podłoża pod płytami Stopnia Wodnego w Dębem”.

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Oszacowanie kosztów w zakresie najmu powierzchni magazynowej na potrzeby zorganizowania Archiwum Zakładowego dla Zarządu Zlewni w Warszawie oraz Zarządu Zlewni w Dębem

 • .
do góry