Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/52,Zarzad-Zlewni-w-Debem.html
2023-12-11, 00:38

Zarząd Zlewni w Dębem

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Dębem

Zarząd Zlewni w Dębem

Dębe 1
05-140, Serock
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia do zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na realizację prac bagrowniczych w ujściowym odcinku rz. Bug"

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia pn.:"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na realizację prac bagrowniczych w ujściowym odcinku rz. Bug"

 • Rozeznanie rynku
 • 20.11.2023 17:00
 • Usługi

  Naprawa skarpy lewej oraz obwałowania rzeki Długiej w km 9+620-9+640

 • WA.ROZ.2711.396.2023
 • Usługi

  Oszacowanie wartości zamówienia zadania pn.:"Remont zestawu pompowego nr 3 w Pompowni nr 1 w miejscowości Pułtusk"

 • brak numeru
 • Usługi

  Naprawa wału prawego rzeki Czarnej w km 0+000 - 0+035

 • WA.ROZ.2711.397.2023
 • Usługi

  Wykonanie przeglądów serwisowych systemu ASTKZ Stopnia Wodnego Dębe

 • WA.ROZ.2711.360.2023
 • Usługi

  Remont jazu na rzece Ulatówka w km 6+466

 • WA.ROZ.2711.367.2023
 • Usługi

  Przegląd i konserwacja telewizji przemysłowej - jaz Dębe i biuro ZZ w Dębem

 • WA.ROZ.2711.358.2023
 • Usługi

  Przegląd 3 sprężarek łopatkowych - systemu odladzania zamknięć głównych jazu w Dębem

 • WA.ROZ.2711.342.2023
 • Usługi

  Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia do zadania pod nazwą „Sporządzenie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pn. „Wykonanie remontu jazu awaryjnego w Nieporęcie”.

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzeby realizacji zadania pn. „Remont zapory bocznej Prut prawostronny”

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Oszacowanie wartości zamówienia dla zadania pn.:"Zaproszenie do oszacowania Remont zestawu pompowego nr 3 oraz przegląd techniczny zestawów pompowych nr 1 i nr 2 w Pompowi nr 1 w miejscowości Pułtusk"

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia do zadania pn.: „Pełnienie nadzoru przyrodniczego nad rozebraniem żeremia bobrowego na działce nr ew. 103/1 położonej w Pułtusku”

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Szacowanie wartości zamówienia pn.: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego Stopnia Wodnego Dębe dla realizacji zadania pn. „Ekspertyza ze względu na przekroczenie okresu zakładanej eksploatacji wraz z oceną możliwości dalszej eksploatacji na kolejne 50 lat”

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Szacowanie wartości zamówienia pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na realizację prac bagrowniczych w ujściowym odcinku rz. Bug"

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Szacowanie wartości zamówienia - „Wykonanie badań georadarowych dla identyfikacji stanu podłoża pod płytami Stopnia Wodnego w Dębem”.

 • Rozeznanie rynku
 • Usługi

  Oszacowanie kosztów w zakresie najmu powierzchni magazynowej na potrzeby zorganizowania Archiwum Zakładowego dla Zarządu Zlewni w Warszawie oraz Zarządu Zlewni w Dębem

 • .