Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Radomiu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Radomiu

Zarząd Zlewni w Radomiu

Parkowa 2A
26-600, Radom
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji kosztorysowej, wymaganych prawem zgód i uzgodnień na wykonanie remontu budynku gospodarczego oraz ogrodzenia – pokoje gościnne w Kazimierzu Dolnym

 • WA.4.E.531.3.2023
 • Dostawa

  Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglownych – RZGW w Warszawie Część 1.,,Zakup materiałów związanych z realizacją zadań w zakresie wyznaczania szlaku żeglownego”. Część 2. ,,Dostawa oznakowania wraz z osprzętem cumowniczym w realizacji zadań utrzymaniowych w zakresie wyznaczania szlaku żeglownego”.

  Część
 • WA.ROZ.2711.215.2023
 • Usługi

  Wykonanie całościowej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla wykonania robót naprawczych dla prawego i lewego wału p. pow. rz. Szewnianki.

 • WA.ROZ.2711.204.2023
 • Usługi

  Budowa zbiornika wodnego Bzin na rzece Kamiennej w Skarżysku Kamiennej

 • WA. ZPI.4.543.3.1.2023.ZP.MC
 • Usługi

  Obsługa urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu w latach 2023, 2024 – Etap I

 • WA.ROZ.2710.20.2023/ZZR
 • Usługi

  Obsługa urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu w latach 2023, 2024 – Etap II

 • WA.ROZ.2710.21.2023/ZZR
 • Usługi

  Konserwacja i serwis urządzeń dźwignicowych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu

 • WA.ROZ.2711.120.2023
 • Usługi

  Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu

 • WA.ROZ.2710.17.2023/ZZR
 • Dostawa

  Zakup apteczek pierwszej pomocy

 • WA.ROZ.2811.504.2022
 • Dostawa

  Zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona) wraz z wyposażeniem na potrzeby Zarządu Zlewni w Radomiu

 • WA.ROZ.2811.519.2022
 • Roboty budowlane

  Remont i konserwacja budowli przejazdowych specjalnych na rz. Wiśle, w m. Borowa /PBR/ - 390,4 km, w m. Wólka Gołębska /PGW II/ - 379,6 km, w m. Bochotnica /PB/ - 362,6 km, w m. Kłudzie /PK/ 332,4 km

 • WA.ROZ.2811.486.2022
 • Usługi

  Obsługa piętrzeń na terenie Nadzoru Wodnego w Iłży

 • WA.ROZ.2810.44.2022/ZZR
 • Usługi

  Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 0+000 - 4+300 i wału wstecznego rzeki Wyżnicy w km 0+000 - 2+370 w dolinie Józefowskiej gm. Józefów, pow. Opole Lubelskie”. – Opracowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko

 • WA.ROZ 2811.267.2022
 • Usługi

  Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania pn. ,,Budowa zbiornika małej retencji Bzin w zlewni Kamiennej ‘

 • WA.ROZ.2811.252.2022
 • Usługi

  Rozbiórka tam bobrowych oraz wszelkich przetamowań i zatorów na rzekach na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu

 • WA.ROZ.2810.32.2022/ZZR
 • Usługi

  ,,Naprawa urządzeń pompowni Wilków II’’

 • WA.ROZ.2811.205.2022
 • Usługi

  „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gmina Bodzechów, w oparciu o regulacje rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej” – pełnienie inwestorskiego nadzoru geotechnicznego.

 • WA.ROZ.2811.191.2022
 • Usługi

  Wykonanie ekspertyzy dla prawego i lewego wału przeciwpowodziowego rz. Modły i rz. Szewnianki

 • WA.ROZ.2811.183.2022
 • Roboty budowlane

  Remont pomieszczeń administracyjno-socjalnych w budynku należącym do PGW WP Zarząd Zlewni w Radomiu w m. Brody, ul. Starachowicka 11

 • WA.ROZ.2811.158.2022
 • Usługi

  Naprawa urządzeń pompowni Janowiec - ogłoszenie III

 • WA.ROZ.2811.55.2022
 • Usługi

  Konserwacja i serwis urządzeń dźwigowych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu

 • WA.ROZ.2811.85.2022
 • Usługi

  Naprawa urządzeń pompowni Janowiec - ogłoszenie II

 • WA.ROZ.2811.55.2022
 • Usługi

  Raport oceny oddziaływania na środowisko rz. Chartówka - ogłoszenie II

 • WA.ROZ.2811.42.2022
 • Usługi

  Naprawa urządzeń pompowni Janowiec

 • WA.ROZ.2811.55.2022
 • Usługi

  Przeniesienie centrali BASZ na zaplecze techn zapory Brody Iłż.

 • WA.ROZ.2811.551.2021
 • Roboty budowlane

  Remont pomieszczeń administracyjno-socjalnych w budynku należącym do PGW WP Zarząd Zlewni w Radomiu w m. Brody, ul. Starachowicka 11

 • Nr sprawy: WA.ROZ.2811.544.2021
 • Roboty budowlane

  Remont zapleczy socjalno–gospodarczych i pomieszczeń pracowniczych oraz budynków gospodarczych - Pokoje gościnne w m. Kazimierz Dolny, NW w Zwoleniu

 • WA.ROZ.2811.543.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń budynku pompowni Janowiec

 • WA.ROZ.2811.542.2021
 • Roboty budowlane

  Remont dachu polegający na obróbce kominów i naprawie uszkodzonego dachu przy kominach, wymiana rynien, naprawa uszkodzonego dachu nad kotłownią oraz naprawa ościeżnic i wymiana drzwi zewnętrznych antywłamaniowych w budynku należącym do PGW WP Zarząd Zlewni w Radomiu w m. Brody, ul. Starachowicka 11

 • Nr sprawy: WA.ROZ.2811.545.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa skarpy zbiornika wyrównawczego przy pompowni wody w msc. Linów wraz z robotami towarzyszącymi

 • WA.ROZ.2811.474.2021
 • Roboty budowlane

  Wykonanie prac remontowych szczelin dylatacyjnych na ekranie skarpy odwodnej zapory czołowej Zbiornika Wodnego Domaniów

 • WA.ROZ.2811.434.2021
 • Roboty budowlane

  Prace remontowe - ocieplenie budynku administracyjnego Nadzoru Wodnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • WA.ROZ.2811.349.2021
 • Usługi

  Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600 gm. Stężyca ‘’- obiekt 4 budowa pompowni w km9+560 wraz z odbudową przepustu wałowego w km 9+533 w m. Prażmów – pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej.

 • WA.ROOZ.2811.236.2021
 • Usługi

  Usuwanie szkód wyrządzonych przez dziki i bobry na wałach przeciwpowodziowych rzeki Chodelki.

 • WA.ROZ.2811.17.2021
 • Usługi

  Interwencyjne wycinki drzew w złym stanie zagrażających bezpieczeństwu ludzi na terenie administrowanym przez NW Puławy i NW Skarżysko Kamienna.

 • WA.ROZ.2811.17.2021
do góry