Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Warszawie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Warszawie

Zarząd Zlewni w Warszawie

Elektronowa 2
03-219, Warszawa
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Prace utrzymaniowe na rz. Wilga oraz rz. Kanał Ulgi

 • WA.ROZ.2711.320.2023
 • 31.08.2023 13:55
 • Usługi

  „Rozbiórka tam bobrowych na terenie ZZ w Warszawie” z podziałem na 5 części

 • WA.ROZ.2710.70.2023/ZZW
 • 12.09.2023 09:33
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń jazu na rzece Jeziorka w km 33+518 w miejscowości Zawodne

 • WA.ROZ.2710.65.2023/ZZW
 • 29.08.2023 09:04
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666, gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock” – etap IV

 • WA.ROZ.2710.66.2023/ZZW
 • 14.09.2023 15:43
 • Usługi

  „Utrzymanie wód cieków na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie – Etap II” z podziałem na 12 części

 • WA.ROZ.2710.46.2023/ZZW
 • 12.09.2023 14:23
 • Usługi

  „Utrzymanie wód cieków na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie – Etap I” z podziałem na 12 części

 • WA.ROZ.2710.38.2023/ZZW
 • 02.08.2023 14:07
do góry