Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Warszawie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Warszawie

Zarząd Zlewni w Warszawie

Elektronowa 2
03-219, Warszawa
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Ocena stanu technicznego napędu statku inspekcyjnego "Pilica"

 • WA.ROZ.2811.342.2021
 • 04.11.2021 10:00
 • Usługi

  Wycinka drzew na Kanale Żerańskim

 • WA.ROZ.2811.377.2021
 • Usługi

  Udrożnienie rz. Wisły w granicach m.st. Warszawy - etap I, dokumentacja

 • WA.ROZ.2811.266.2021
 • Usługi

  Rozbiórka tam bobrowych na terenie NW w Garwolinie

 • WA.ROZ.2811.370.2021
 • 22.09.2021 10:44
 • Usługi

  Rozbiórka tam bobrowych na ciekach: Srebrna, Sienniczka, Ciek Wodynie, Mienia, Kanał Puznowski, Kanał Parysowski, Rydnia, Antoninka, Świder - kilkukrotnie

 • WA.ROZ.2811.369.2021
 • 22.09.2021 10:50
 • Usługi

  Rozbiórka tam bobrowych na rz. Kraska, Jeziorka, Molnica, Czarna

 • WA.ROZ.2811.368.2021
 • 22.09.2021 10:56
 • Usługi

  Ocena stanu technicznego napędu statku inspekcyjnego "Pilica"

 • WA.ROZ.2811.342.2021
 • 16.09.2021 10:00
 • Usługi

  Usługa wykonania tablic i znaków na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz podległych jednostek

 • WA.ROZ.2811.344.2021
 • 23.09.2021 09:40
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych będących podstawą do realizacji inwestycji pn. „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki” (odcinek wału w km 3+500-14+720)

 • WA.ROZ.2810.68.2021/ZZW
 • Roboty budowlane

  Zabudowa ubytków w wałach p. powodziowych w m. Wólka Dworska

 • WA.ROZ.2811.353.2021
 • 16.09.2021 13:53
 • Usługi

  Udrożnienie rz. Wisły w granicach m.st. Warszawy - etap I, dokumentacja

 • WA.ROZ.2811.266.2021
 • 10.09.2021 10:00
 • Usługi

  „Odbudowa opaski brzegowej OP w m. Gusin, rz. Wisła” - dokumentacja (zamówienie podstawowe) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych (w ramach prawa opcji)

 • WA.ROZ.2811.356.2021
 • 13.09.2021 07:13
 • Usługi

  Ekspertyza w zakresie ustalenia charakteru kanału Rudawka na terenie m. st. Warszawy

 • WA.ROZ.2811.341.2021
 • 07.09.2021 13:53
 • Usługi

  Okresowe kontrole stanu technicznego budynków na terenie NW Góra Kalwaria

 • WA.ROZ.2811.327.2021
 • 30.08.2021 09:43
 • Usługi

  Udrożnienie rz. Wisły w granicach m.st. Warszawy - etap I, dokumentacja

 • WA.ROZ.2811.266.2021
 • 27.09.2021 10:00
 • Roboty budowlane

  „Remont siedziby NW w Górze Kalwarii – Etap IV”

 • WA.ROZ.2810.59.2021/ZZW
 • 06.09.2021 14:52
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji projektowej na przywrócenie właściwego stanu technicznego oraz wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na długości 3,500 km w ramach zadania pn.: "Remont wału rzeki Wisły odcinek Buraków - Sady w km 0+000 - 3+500" oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych (w ramach prawa opcji).

 • WA.ROZ.2811.273.2021
 • 02.09.2021 12:00
 • Usługi

  Utrzymanie wód cieków na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie – etap II (19 części)

 • WA.ROZ.2810.30.2021/ZZW
 • 26.08.2021 08:35
 • Dostawa

  Dostawy związane z utrzymaniem szlaku żeglugowego na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie

 • WA.ROZ.2810.17.2021
 • Dostawa

  „Dostawy związane z utrzymaniem szlaku żeglugowego na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie”

 • WA.ROZ.2810.6.2021
 • Usługi

  Pełnienie nadzoru geotechnicznego na potrzeby nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap II w km 26+900-30+900"

 • WA.ROZ.2811.473.2020
 • 18.02.2021 12:00
 • Usługi

  Pełnienie nadzoru geotechnicznego na potrzeby nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap II w km 26+900-30+900”

 • WA.ROZ.2811.473.2020
 • 14.01.2021 12:00
do góry