Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni we Włocławku

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni we Włocławku

Zarząd Zlewni we Włocławku

Okrzei 74A
87-800, Włocławek
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Remont przyczółku budowli przejazdowej zlokalizowanej w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w miejscowości Nowy Secymin gm. Leoncin, pow. nowodworski

 • WA.ROZ.2711.363.2023
 • Roboty budowlane

  Prace utrzymaniowe na rurociągu zlokalizowanym na Rowie A- kompleksu Rowy Karolińskie w m. Rybaki gm. Słubice pow. płocki

 • WA.ROZ.2711.309.2023
 • 22.09.2023 08:04
 • Usługi

  Przeprowadzenie przeglądów budowlanych okresowej kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni we Włocławku

 • WA.ROZ.2710.73.2023/ZZWŁ
 • Usługi

  Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na części

 • WA.ROZ.2710.69.2023/ZZWŁ
 • Roboty budowlane

  „Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania na wypadek awarii Stopnia Wodnego Włocławek, RZGW Warszawa”

 • WA.ROZ.2710.59.2023/ZZWŁ
 • 20.07.2023 10:30
 • Roboty budowlane

  „Remont przetamowań PT I/602 oraz PT I/603 na rzece Wiśle w miejscowości Łęg Suchodół, gm. Iłów, pow. sochaczewski”

 • WA.ROZ.2710.57.2023/ZZWŁ
 • 09.08.2023 23:55
 • Usługi

  „Wykonanie badań georadarowych dla identyfikacji stanu podłoża pod płytami wypadu i poszuru jazu Stopnia Wodnego we Włocławku”.

 • WA.ROZ.2710.50.2023/ZZWŁ
 • 24.08.2023 23:55
 • Roboty budowlane

  Remont konstrukcji żelbetowej brzegu basenu i systemu odwadniającego pompowni Modzerowo.

 • WA.ROZ.2710.49.2023/ZZWŁ
 • 25.07.2023 23:55
 • Usługi

  „Konserwacja urządzeń odwadniających i terenów zielonych Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku z podziałem na 8 części”

 • WA.ROZ.2710.29.2023/ZZWŁ
 • 04.09.2023 23:55
 • Usługi

  „Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Płocku w podziale na części”

 • WA.ROZ.2710.25.2023/ZZWŁ
 • 14.08.2023 23:55
 • Usługi

  Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sierpcu w podziale na części

 • WA.ROZ.2710.8.2023/ZZWŁ
 • 28.08.2023 14:40
do góry