Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/57,Zarzad-Zlewni-we-Wloclawku.html
2023-12-09, 12:56

Zarząd Zlewni we Włocławku

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni we Włocławku

Zarząd Zlewni we Włocławku

Okrzei 74A
87-800, Włocławek
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Awaryjna naprawa 2 pomp zatapialnych POWEN WAFAPOMP w pompowni Dobrzyków I, gm. Gąbin, ZZ Włocławek

 • WA.ROZ.2711.443.2023
 • 14.11.2023 10:26
 • Roboty budowlane

  Przeprowadzenie robót udrożnieniowych w obrębie Zbiornika Włocławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

 • WA.ROZ.2710.85.2023/ZZWŁ
 • Usługi

  „Utrzymanie sprawności technicznej lodołamaczy stacjonujących w porcie obiektu hydrotechnicznego we Włocławku w sezonie 2023/2024

 • WA.ROZ.2710.81.2023/ZZWŁ
 • Roboty budowlane

  „Montaż i demontaż przegrody śryżowej w Popłacinie w sezonie 2023/2024”

 • WA.ROZ.2710.79.2023/ZZWŁ
 • 03.12.2023 21:03
 • Roboty budowlane

  „Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły przed penetracją bobrów na skarpie Wału Jordanów – Dobrzyków gm. Gąbin pow. płocki.”

 • WA.ROZ.2710.77.2023/ZZWŁ
 • 23.11.2023 23:55
 • Usługi

  Przeprowadzenie przeglądów budowlanych okresowej kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni we Włocławku

 • WA.ROZ.2710.73.2023/ZZWŁ
 • 01.12.2023 12:08
 • Usługi

  Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na części

 • WA.ROZ.2710.69.2023/ZZWŁ