Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/58,Zarzad-Zlewni-w-Legnicy.html
2023-12-09, 13:45

Zarząd Zlewni w Legnicy

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Legnicy

Zarząd Zlewni w Legnicy

M. Rataja 32
59-220, Legnica
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Opracowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód potoku Witoszówka na zbiornikach Witoszówka I i Witoszówka II

 • WR.ROZ.2711.461.2023
 • 06.12.2023 09:38
 • Usługi

  Konserwacja urządzeń dźwigowych na terenie działania Zarządu Zlewni Legnica

 • WR.ROZ.2711.495.2023