Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/59,Zarzad-Zlewni-w-Lesznie.html
2023-12-09, 12:29

Zarząd Zlewni w Lesznie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Lesznie

Zarząd Zlewni w Lesznie

Chociszewskiego 12
64-100, Leszno
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
Brak postępowań