Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804, Gdańsk
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Dostawa

  Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części

 • GD.ROZ.2710.48.2023.ZP.AT
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru RZGW w Gdańsku na okres 01 styczeń – 31 grudzień 2024

 • GD.ROZ.2710.47.2023.ZP.LW
 • Usługi

  Serwis gwarancyjny samochodów osobowych i dostawczych o DMC poniżej 3,5 t na terenie RZGW w Gdańsku

 • GD.ROZ.2711.173.2023.ZZ.0
 • 08.09.2023 10:00
 • Usługi

  Remont holownika BRDA

 • GD.ROZ.2710.44.2023.ZP.AS
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Bydgoszcz – gmina Dobrcz, Koronowo, Lubiewo, Mrocza, m. Bydgoszcz, Osielsko, Sępólno Krajeńskie, Sicienko (zamówienie podobne do części 1 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2710.46.2023.ZP.LW
 • Roboty budowlane

  Remont prawej osi toru przeprawy promowej Tor-u T w Toruniu na prawym brzegu rzeki Wisły w km 737+900

 • GD.ROZ.2710.43.2023.ZP.AS
 • 19.09.2023 23:55
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części – Zakres 1

 • GD.ROZ.2710.37.2023.ZP.JP
 • 26.11.2023 23:55
 • Dostawa

  Dostawy opon oraz felg do samochodów i pojazdów dla jednostek PGW Wody Polskie

 • GD.ROZ.2710.41.2023.ZP.AT
 • 12.09.2023 14:44
 • Usługi

  Opracowanie, wykonanie operatów wodnoprawnych dla obiektów hydrotechnicznych na terenie RZGW w Gdańsku

 • GD.ROZ.2710.39.2023.ZP.LW
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części- Zakres 2

 • GD.ROZ.2710.38.2023.ZP.AS
 • 31.08.2023 23:55
 • Dostawa

  „Dostawy materiałów budowlanych dla RZGW w Gdańsku w podziale na części”.

 • GD.ROZ.2710.35.2023.ZP.EB
 • 13.09.2023 12:22
 • Usługi

  Ocena stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części

 • GD.ROZ.2710.27.2023.ZP.AM
 • 15.11.2023 23:55
 • Dostawa

  Dostawy elektronarzędzi oraz narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami dla RZGW w Gdańsku w podziale na części

 • GD.ROZ.2710.36.2023.ZP.LW
 • Dostawa

  „Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z podziałem na części".

 • GD.ROZ.2710.29.2023.ZP.EB
 • Roboty budowlane

  Odmulenie kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu, gmina Sztutowo, Stegna, Nowy Dwór Gdański na terenie NW Malbork i Nowy Dwór Gdański

 • GD.ROZ.2710.23.ZP.AS
 • 15.08.2023 23:55
 • Dostawa

  „Dostawa narzędzi i akcesoriów elektrycznych na potrzeby RZGW w Gdańsku”

 • GD.ROZ.2710.34.2023.ZP.JP
 • Dostawa

  „Dostawa narzędzi ręcznych, budowlanych, ogrodniczych wraz z akcesoriami na potrzeby RZGW w Gdańsku”

 • GD.ROZ.2710.33.2023.ZP.JP
 • 12.09.2023 10:37
 • Dostawa

  Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części

 • GD.ROZ.2710.28.2023.ZP.TO
 • Dostawa

  Zakup akcesoriów do samochodów służbowych użytkowanych w PGW Wody Polskie RZGW Gdańsk w roku 2023

 • GD.ROZ.2710.31.2023.ZP.TO
 • Roboty budowlane

  Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Mylof"

 • GD.ROZ.2710.32.2023.ZP.AT
 • 25.09.2023 11:56
 • Dostawa

  Dostawa smarów, olejów i płynów niezbędnych do bieżącej konserwacji urządzeń hydrotechnicznych – RZGW Gdańsk

 • GD.ROZ.2710.30.ZP.AS
 • 28.07.2023 23:55
 • Usługi

  „Wykonanie prac elektrycznych, mechanicznych w MEW Michałowo w celu jej uruchomienia”

 • GD.ROZ.2710.26.2023.ZP.AM
 • 10.10.2023 23:55
 • Usługi

  Usługa Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Modernizacja Małej Elektrowni Wodnej Czersko Polskie”

 • GD.ROZ.2710.25.2023.ZP.JP
 • Roboty budowlane

  „Usunięcie kolizji linii napowietrznej SN-15 kV oraz roboty przygotowawcze w ramach inwestycji: Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000-12+167 miasto Elbląg gmina Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie”

 • GD.ROZ.2710.24.2023.ZP.AT
 • 25.07.2023 12:22
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Chojnice – Rzeka Wda z dopływami: Niechwaszcz, Pilica, Dębrznica, Struga Konitop, Przerębel, Borowa, Graniczna, Bielawka (zamówienie podobne do części 4 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2710.21.2023.ZP.LW
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Chojnice – Rzeka Chocina z dopływami: Prądzona, Osusznica (zamówienie podobne do części 5 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2710.20.2023.ZP.LW
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Człuchów obejmującego cieki: Brda, Lipczynka, Cylnica, Kanał Nowa Wieś, odpływ z jeziora Glina, Ruda (zamówienie podobne do części 6 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2710.22.2023.ZP.LW
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Tuchola obejmującego cieki: Kamionka, Wielki Kanał Brdy (zamówienie podobne do części 7 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2710.18.2023.ZP.LW
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Tuchola obejmującego cieki: Zwierzynka, Graniczek, Rzepiczna (zamówienie podobne do części 10 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2710.19.2023.ZP.LW
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Tuchola obejmującego cieki: Kicz, Szumiąca, Rakówka (zamówienie podobne do części 11 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2710.17.2023.ZP.LW
 • Usługi

  „Wykonanie usług związanych z usuwaniem awarii urządzeń mechanicznych i elektrycznych na stacjach pomp i stacjach transformatorowych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu w roku 2023”

 • GD.ROZ.2710.16.2023.ZP.AM
 • 01.07.2023 23:55
 • Dostawa

  Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek RZGW w Gdańsku na lata 2023-2026

 • GD.ROZ.2710.14.2023.ZP.LW
 • Roboty budowlane

  „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Szpęgawy poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 4+680”

 • GD.ROZ.2710.15.2023.ZP.JP
 • 12.09.2023 10:59
 • Usługi

  „Utrzymanie cieków i kanałów na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Chojnicach w podziale na części"

 • GD.ROZ.2710.13.2023.ZP.JP
 • Usługi

  „Utrzymanie cieków na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Toruniu w podziale na części".

 • GD.ROZ.2710.7.2023.ZP.EB
 • 18.08.2023 06:57
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Tczewie w podziale na części

 • GD.ROZ.2710.8.2023.ZP.TO
 • 08.08.2023 14:02
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Gdańsku w podziale na części

 • GD.ROZ.2710.9.2023.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Tczewie w podziale na części

 • GD.ROZ.2710.6.2023.ZP.TO
 • 03.08.2023 11:27
 • Usługi

  Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku

 • GD.ROZ.2710.5.2023.ZP.LW
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru RZGW w Gdańsku na okres 01.02.2023- 31.12.2023

 • GD.ROZ.2710.1.2023.ZP.LW
 • Dostawa

  Dostawy 4 kompletów kosiarek – traktorków wraz z osprzętem

 • GD.ROZ.2810.104.2022.ZP.AM
 • Usługi

  Konserwacja kanałów i cieków na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu – zamówienie podobne NW Braniewo

 • GD.ROZ.2810.103.2022.ZP.AT
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Bydgoszcz, obejmującego ciek: Kanał Pyszczyński (zamówienie podobne do części 2 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2810.100.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Chojnice, obejmującego cieki: Struga „A” Karpno, Korzenica, Parzenica, Brzezinka, Polnica, Kanał Niechwaszcz (zamówienie podobne do części 3 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2810.101.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Tuchola, obejmującego cieki: Struga Silno, Rów V (zamówienie podobne do części 8 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2810.99.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Tuchola, obejmującego cieki: Duży Wytrych, Mały Wytrych (zamówienie podobne do części 9 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2810.102.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Usługi związane z serwisowaniem lodołamaczy w 2023 roku

 • GD.ROZ.2810.97.2022.ZP.AM
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń skarp odwodnych i wałów przeciwpowodziowych rzek i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części

 • GD.ROZ.2810.93.2022.ZP.AS
 • Roboty budowlane

  Awaryjna zabudowa wału przeciwpowodziowego przy stacji pomp nr 31 Gajowiec, gm. Gronowo Elbląskie – Stalowa ścianka szczelna

 • GD.ROZ.2810.92.2022.ZP.AM
 • Usługi

  Wykonanie prac elektrycznych, mechanicznych w MEW Michałowo w celu jej uruchomienia

 • GD.ROZ.2810.79.2022.ZP.AM
 • Dostawa

  Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby RZGW w Gdańsku w roku 2023

 • GD.ROZ.2810.84.2022.ZP.TO
 • Usługi

  „Konserwacja kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu - zamówienie podobne NW Elbląg”

 • GD.ROZ.2810.86.2022.ZP.AT
 • Usługi

  „Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu - zamówienie podobne NW Elbląg”

 • GD.ROZ.2810.87.2022.ZP.AT
 • Roboty budowlane

  Zabudowa oraz naprawa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu z podziałem na części

 • GD.ROZ.2810.82.2022.ZP.TO
 • Roboty budowlane

  „Remont kierownicy na jeziorze Drużno”

 • GD.ROZ.2810.85.2022.ZP.AM
 • Dostawa

  „Dostawa mebli na potrzeby RZGW w Gdańsku – meble biurowe”

 • GD.ROZ.2810.80.2022.ZP.AM
 • Dostawa

  „Dostawa mebli specjalistycznych (regały magazynowe, archiwalne, szafki bhp, warsztatowe etc.) na potrzeby RZGW w Gdańsku”

 • GD.ROZ.2810.81.2022.ZP.AM
 • Roboty budowlane

  „Remont prawego zjazdu osi przeprawowej TP – Piekło”

 • GD.ROZ.2810.75.2022.ZP.AM
 • Dostawa

  Dostawy 4 kompletów kosiarek – traktorków wraz z osprzętem

 • GD.ROZ.2810.72.2022.ZP.AM
 • Usługi

  Dokumentacja projektowej dla zadania „Przebudowa kanałów podstawowych na polderze 60”

 • GD.ROZ.2810.60.2022.ZP.TO
 • Usługi

  Przeglądy budowlane, roczne i pięcioletnie oraz kontrole okresowe obiektów hydrotechnicznych na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części

 • GD.ROZ.2810.47.2022.ZP.AM
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa urządzenia małej retencji na wypływie z Jeziora Łapalickiego” gm. Chmielno, pow. kartuski, woj. Pomorskie

 • GD.ROZ.2810.48.2022.ZP.TO
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnych jeziora Frydek poprzez budowę nowej budowli piętrzącej”

 • GD.ROZ.2810.56.2022.ZP.AM
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnych rzeki Maruszy poprzez budowę nowej budowli piętrzącej w km 21+900”

 • GD.ROZ.2810.58.2022.ZP.AM
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kościerzynie (zamówienie podobne do części 6 do postępowania GD.ROZ.2810.6.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2810.66.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Wąbrzeźnie (zamówienie podobne do części 3 do postępowania GD.ROZ.2810.39.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2810.67.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Tczewie – obiekt 3 (zamówienie podobne do części 7 do postępowania GD.ROZ.2810.6.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2810.65.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Starogardzie Gdańskim (zamówienie podobne do części 2 do postępowania GD.ROZ.2810.39.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2810.68.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Tczewie - obiekt 1 (zamówienie podobne do części 11)

 • GD.ROZ.2810.54.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Tczewie - obiekt 2 (zamówienie podobne do części 5)

 • GD.ROZ.2810.55.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Wykonanie Ekspertyz technicznych dotyczących funkcjonowania wód i urządzeń wodnych na terenie RZGW Gdańsk w podziale na części

 • GD.ROZ.2810.41.2022.ZP.TO
 • Dostawa

  Dostawy narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby RZGW w Gdańsku

 • GD.ROZ.2810.38.2022.ZP.TO
 • Usługi

  Remont jednostek pływających w podziale na części

 • GD.ROZ.2810.33.2022.ZP.AM
 • Usługi

  „Konserwacja cieków i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsk w podziale na części"

 • GD.ROZ.2810.20.2022.ZP.EB
 • Dostawa

  Zakup materiału zarybieniowego siei w formie wylęgu żerującego

 • GD.ROZ.2811.46.2022.ZZ.0
 • Usługi

  „Remont jednostek pływających w podziale na części”

 • GD.ROZ.2810.71.2021.ZP.AM
 • Roboty budowlane

  Remont budynku zabytkowego Stopnia Wodnego Przegalina w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 • GD.ROZ.2810.50.2021.ZP.KK
 • Roboty budowlane

  „Udrożnienie i remont opasek brzegowych na Kanale Elbląskim w kierunku Iławy, Miłomłyn – Jezioro Ewingi w km 0+100-17+600: Etap I – realizacja w km 11+000-11+236; 13+230-15+550; 17+170-17+500”

 • GD.ROZ.2810.61.2021.ZP.AT
 • 25.02.2022 15:51
do góry