Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804, Gdańsk
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Tczewie w podziale na części

 • GD.ROZ.2710.6.2023.ZP.TO
 • Usługi

  „Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu”.

 • GD.ROZ.2710.4.2023.ZP.EB
 • Usługi

  Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku

 • GD.ROZ.2710.5.2023.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu

 • GD.ROZ.2710.2.2023.ZP.AT
 • Usługi

  Usługa przeprowadzenia animacji edukacyjnych w tematyce gospodarki wodnej dla uczniów ośmiu szkół podstawowych

 • GD.ROZ.2711.11.2023
 • 15.03.2023 10:51
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru RZGW w Gdańsku na okres 01.02.2023- 31.12.2023

 • GD.ROZ.2710.1.2023.ZP.LW
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru RZGW w Gdańsku na okres 01.02.2023- 31.12.2023

 • GD.ROZ.2810.105.2022.ZP.LW
 • 10.01.2023 10:15
 • Dostawa

  Dostawy 4 kompletów kosiarek – traktorków wraz z osprzętem

 • GD.ROZ.2810.104.2022.ZP.AM
 • Usługi

  Konserwacja kanałów i cieków na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu – zamówienie podobne NW Braniewo

 • GD.ROZ.2810.103.2022.ZP.AT
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Bydgoszcz, obejmującego ciek: Kanał Pyszczyński (zamówienie podobne do części 2 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2810.100.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Chojnice, obejmującego cieki: Struga „A” Karpno, Korzenica, Parzenica, Brzezinka, Polnica, Kanał Niechwaszcz (zamówienie podobne do części 3 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2810.101.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Tuchola, obejmującego cieki: Struga Silno, Rów V (zamówienie podobne do części 8 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2810.99.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Tuchola, obejmującego cieki: Duży Wytrych, Mały Wytrych (zamówienie podobne do części 9 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2810.102.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Usługi utrzymania porządku i czystości oraz sprzątania w obiektach i jednostkach na terenie RZGW w Gdańsku

 • GD.ROZ.2810.91.2022.ZP.LW
 • 09.03.2023 10:31
 • Usługi

  Usługi ochrony fizycznej, monitoringu i dozoru obiektów i jednostek na terenie RZGW w Gdańsku

 • GD.ROZ.2810.98.2022.ZP.TO
 • 09.03.2023 10:25
 • Usługi

  Usługi związane z serwisowaniem lodołamaczy w 2023 roku

 • GD.ROZ.2810.97.2022.ZP.AM
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń skarp odwodnych i wałów przeciwpowodziowych rzek i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części

 • GD.ROZ.2810.93.2022.ZP.AS
 • Roboty budowlane

  „Usunięcie wad po przebudowie Śluzy Miejskiej nr 2 w Bydgoszczy”

 • GD.ROZ.2810.95.2022.ZP.JP
 • 06.02.2023 14:17
 • Roboty budowlane

  Awaryjna zabudowa wału przeciwpowodziowego przy stacji pomp nr 31 Gajowiec, gm. Gronowo Elbląskie – Stalowa ścianka szczelna

 • GD.ROZ.2810.92.2022.ZP.AM
 • Usługi

  "Usługa inżyniera kontraktu dla projektu pn. "Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Mylof"

 • GD.ROZ.2810.88.2022.ZP.JP
 • 06.02.2023 13:53
 • Usługi

  Wykonanie prac elektrycznych, mechanicznych w MEW Michałowo w celu jej uruchomienia

 • GD.ROZ.2810.79.2022.ZP.AM
 • Dostawa

  Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby RZGW w Gdańsku w roku 2023

 • GD.ROZ.2810.84.2022.ZP.TO
 • Usługi

  „Konserwacja kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu - zamówienie podobne NW Elbląg”

 • GD.ROZ.2810.86.2022.ZP.AT
 • Usługi

  „Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu - zamówienie podobne NW Elbląg”

 • GD.ROZ.2810.87.2022.ZP.AT
 • Roboty budowlane

  Zabudowa oraz naprawa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu z podziałem na części

 • GD.ROZ.2810.82.2022.ZP.TO
 • Roboty budowlane

  „Remont kierownicy na jeziorze Drużno”

 • GD.ROZ.2810.85.2022.ZP.AM
 • Dostawa

  „Dostawa mebli na potrzeby RZGW w Gdańsku – meble biurowe”

 • GD.ROZ.2810.80.2022.ZP.AM
 • Dostawa

  „Dostawa mebli specjalistycznych (regały magazynowe, archiwalne, szafki bhp, warsztatowe etc.) na potrzeby RZGW w Gdańsku”

 • GD.ROZ.2810.81.2022.ZP.AM
 • Roboty budowlane

  „Remont prawego zjazdu osi przeprawowej TP – Piekło”

 • GD.ROZ.2810.75.2022.ZP.AM
 • Dostawa

  Dostawy 4 kompletów kosiarek – traktorków wraz z osprzętem

 • GD.ROZ.2810.72.2022.ZP.AM
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa stacji pomp Komarówka; gm. Ostaszewo, pow. nowodworski, woj. pomorskie”.

 • GD.ROZ.281.50.2022.ZP.EB
 • 06.02.2023 08:52
 • Usługi

  Dokumentacja projektowej dla zadania „Przebudowa kanałów podstawowych na polderze 60”

 • GD.ROZ.2810.60.2022.ZP.TO
 • Usługi

  „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowa i remont jazu w km 18+197 rzeki Chociny do nawodnień rolniczych oraz retencji korytowej poza okresami nawodnień na obiekcie Zanie i rzece Chocinie”

 • GD.ROZ.2810.73.2022.ZP.JP
 • 06.02.2023 13:41
 • Usługi

  Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa stacji pomp nr 60 Gronowo”

 • GD.ROZ.281.52.2022.ZP.EB
 • 06.02.2023 09:19
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej na „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni oraz zachowanie istniejącego ekosystemu poprzez retencje korytową cieku Rakówka - odbudowa budowli piętrzącej”

 • GD.ROZ.2810.71.2022.ZP.LW
 • 14.02.2023 15:47
 • Usługi

  Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Przebudowa kanału połączeniowego na polderach nr 73 Topolno i nr 75 Stankowo”.

 • GD.ROZ.2810.51.2022.ZP.EB
 • 06.02.2023 09:04
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa stacji pomp Nr 47 Wikrowo, gmina Gronowo Elbląskie”

 • GD.ROZ.2810.63.2022.ZP.JP
 • 06.02.2023 13:44
 • Usługi

  Przeglądy budowlane, roczne i pięcioletnie oraz kontrole okresowe obiektów hydrotechnicznych na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części

 • GD.ROZ.2810.47.2022.ZP.AM
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa urządzenia małej retencji na wypływie z Jeziora Łapalickiego” gm. Chmielno, pow. kartuski, woj. Pomorskie

 • GD.ROZ.2810.48.2022.ZP.TO
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa stacji pomp Gozdawa; gm. m. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie”.

 • GD.ROZ.2810.49.2022.ZP.EB
 • 06.02.2023 08:38
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnych jeziora Frydek poprzez budowę nowej budowli piętrzącej”

 • GD.ROZ.2810.56.2022.ZP.AM
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnych rzeki Maruszy poprzez budowę nowej budowli piętrzącej w km 21+900”

 • GD.ROZ.2810.58.2022.ZP.AM
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Budowa budowli stabilizującej zwierciadło wody jezior Mała Dąbrowa i Wielka Dąbrowa w celu zwiększenia retencji i zapobiegania skutkom suszy”

 • GD.ROZ.2810.61.2022.ZP.JP
 • 06.02.2023 13:43
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnych rzeki Fryby poprzez budowę nowych budowli piętrzących w km 33+600 i 34+870”

 • GD.ROZ.2810.62.2022.ZP.JP
 • 06.02.2023 13:44
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kościerzynie (zamówienie podobne do części 6 do postępowania GD.ROZ.2810.6.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2810.66.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Wąbrzeźnie (zamówienie podobne do części 3 do postępowania GD.ROZ.2810.39.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2810.67.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Tczewie – obiekt 3 (zamówienie podobne do części 7 do postępowania GD.ROZ.2810.6.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2810.65.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Starogardzie Gdańskim (zamówienie podobne do części 2 do postępowania GD.ROZ.2810.39.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2810.68.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Tczewie - obiekt 1 (zamówienie podobne do części 11)

 • GD.ROZ.2810.54.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Tczewie - obiekt 2 (zamówienie podobne do części 5)

 • GD.ROZ.2810.55.2022.ZP.LW
 • Usługi

  Wykonanie Ekspertyz technicznych dotyczących funkcjonowania wód i urządzeń wodnych na terenie RZGW Gdańsk w podziale na części

 • GD.ROZ.2810.41.2022.ZP.TO
 • Dostawa

  Dostawy narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby RZGW w Gdańsku

 • GD.ROZ.2810.38.2022.ZP.TO
 • Usługi

  Remont jednostek pływających w podziale na części

 • GD.ROZ.2810.33.2022.ZP.AM
 • Usługi

  „Konserwacja cieków i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsk w podziale na części"

 • GD.ROZ.2810.20.2022.ZP.EB
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu w podziale na 3 części

 • GD.ROZ.2810.9.2022.ZP.LW
 • 22.12.2022 15:26
 • Dostawa

  Zakup materiału zarybieniowego siei w formie wylęgu żerującego

 • GD.ROZ.2811.46.2022.ZZ.0
 • Usługi

  „Remont jednostek pływających w podziale na części”

 • GD.ROZ.2810.71.2021.ZP.AM
 • Roboty budowlane

  Remont budynku zabytkowego Stopnia Wodnego Przegalina w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 • GD.ROZ.2810.50.2021.ZP.KK
 • Roboty budowlane

  „Udrożnienie i remont opasek brzegowych na Kanale Elbląskim w kierunku Iławy, Miłomłyn – Jezioro Ewingi w km 0+100-17+600: Etap I – realizacja w km 11+000-11+236; 13+230-15+550; 17+170-17+500”

 • GD.ROZ.2810.61.2021.ZP.AT
 • 25.02.2022 15:51
do góry