Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804, Gdańsk
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji na remonty obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu

  Część
 • GD.ROZ.2810.43.2021.ZP.KK
 • Roboty budowlane

  „Remont kierownicy na jeziorze Drużno”

 • GD.ROZ.2810.44.2021.ZP.AT
 • Roboty budowlane

  Remonty budowli piętrzących na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu

 • GD.ROZ.2810.41.2021.ZP.EB
 • Dostawa

  Zakup samochodu specjalistycznego – warsztat o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w ramach Projektu pn. „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”

 • GD.ROZ.2810.40.2021.ZP.AT
 • Usługi

  „Konserwacja cieków i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu – II etap ”

  Część
 • GD.ROZ.2810.39.2021.ZP.AM
 • 21.10.2021 12:00
 • Usługi

  Odbudowa umocnień brzegowych rzeki Brdy w M. Bydgoszcz – sporządzenie dokumentacji technicznej

 • GD.ROZ.2810.38.2021.ZP.LW
 • 13.10.2021 00:00
 • Usługi

  Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania NW Kwidzyn

 • GD.ROZ.2810.37.2021.ZP.LW
 • 16.10.2021 23:00
 • Dostawa

  Dostawy związane z utrzymaniem taboru pływającego – dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych, filtrów na lodołamacze Puma i Narwal

 • GD.ROZ.2810.34.2021.ZP.LW
 • 17.09.2021 10:30
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru RZGW Gdańsk na rok 2022

 • GD.ROZ.2810.35.2021.ZP.LW
 • 27.11.2021 23:00
 • Usługi

  Usługa zorganizowania w plenerze inauguracji programu Aktywni Błękitni 2021/2022 połączonej z wykonaniem spektaklu teatru plenerowego/ulicznego w tematyce wodnej

 • GD.ROZ.2811.204.2021.ZZ.0
 • 06.09.2021 08:58
 • Roboty budowlane

  „Roboty budowlane dotyczące obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu - Remont przymostka TS Silno”

 • GD.ROZ.2810.36.2021.ZP.AT
 • 17.09.2021 14:52
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie operatu wodnoprawnego i złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie wodnoprawne dla zadania pn.: „Odbudowa koryta rzeki Niechwaszcz w km 9+820 – 25+500”

 • GD.ROZ.2810.33.2021.ZP.KK
 • 30.08.2021 12:00
 • Dostawa

  Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom PGW WP z podziałem na części

  Część
 • GD.ROZ.2810.27.2021.ZP.LW
 • 20.11.2021 00:00
 • Usługi

  Wykonanie ekspertyz technicznych, dotyczących cieków i obiektów na terenie RZGW w Gdańsku

  Część
 • GD.ROZ.2810.32.2021.ZP.KK
 • 14.09.2021 09:35
 • Usługi

  Dokumentacja na remonty obiektów hydrotechnicznych - "Odmulenie Wdy na odcinku od km 85 (m. Smolniki) do km 118 (m. Czarne) - Karta Informacyjna Przedsięwzięcia”

 • GD.ROZ.2810.31.2021.ZP.KK
 • 08.09.2021 13:00
 • Usługi

  Przegląd pięcioletni Elektrowni Wodnej Szonowo

 • GD.ROZ.2810.30.2021.ZP.AT
 • 31.08.2021 09:02
 • Roboty budowlane

  Remont ujęć wody do nawodnień zlokalizowanych w wałach przeciwpowodziowych rzeki Motławy, Kanału Piaskowego i Kanału Śledziowego związanych ze zwiększeniem retencji zlewni na obszarach wiejskich, zgodnie z planem przeciwdziałania skutkom suszy

 • GD.ROZ.2810.28.2021.ZP.KK
 • 15.09.2021 15:15
 • Dostawa

  Dostawy związane z utrzymaniem taboru pływającego – zakup silników zaburtowych dla Zarządu Zlewni w Toruniu

 • GD.ROZ.2810.24.2021.ZP.LW
 • 06.08.2021 07:33
 • Dostawa

  Doposażenie echosondy wielowiązkowej do lodołamaczy liniowych

 • GD.ROZ.2810.26.2021.ZP.LW
 • 11.09.2021 23:00
 • Roboty budowlane

  „Naprawa wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu. Naprawa wałów przeciwpowodziowych rzeki Balewki i Kowalewki na terenie gminy Elbląg i Markusy”

 • GD.ROZ.2810.25.2021.ZP.AM
 • 20.08.2021 15:27
 • Roboty budowlane

  „Przebudowa umocnienia prawego brzegu rzeki Wierzyca w km 67+840 – 67+950 przy Galerii Handlowej, ul. Kanałowa 1 w Starogardzie Gdańskim”

 • GD.ROZ.2810.18.2021.ZP.AM
 • 01.09.2021 15:54
 • Usługi

  Wykonanie ekspertyz technicznych, dotyczących cieków i obiektów na terenie RZGW w Gdańsku

  Część
 • GD.ROZ.2810.23.2021.ZP.KK
 • 12.07.2021 12:00
 • Usługi

  Dokumentacja na remonty obiektów hydrotechnicznych - "Odmulenie Wdy na odcinku od km 85 (m. Smolniki) do km 188 (m. Czarne) - Karta Informacyjna Przedsięwzięcia”

 • GD.ROZ.2810.22.2021.ZP.KK
 • 12.07.2021 12:00
 • Usługi

  Odbudowa cieku Brzuchówka od km 0+000 do km 3+500 wraz ze stabilizacją poziomu wody w Jeziorze Mała Cerkwica

 • GD.ROZ.2810.19.2021.ZP.AT
 • 09.06.2021 11:00
 • Usługi

  Konserwacja cieków i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Chojnicach

  Część
 • GD.ROZ.2810.15.2021.ZP.KK
 • 12.08.2021 11:32
 • Usługi

  „Konserwacja kanałów i cieków na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku”

  Część
 • GD.ROZ.2810.11.2021.ZP.AM
 • 27.07.2021 13:28
 • Usługi

  Dwukrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Tczewie

  Część
 • GD.ROZ.2810.5.2021.ZP.AB
 • 03.08.2021 23:00
 • Usługi

  Usługi sprzątania i utrzymania porządku w obiektach administrowanych przez Zarząd Zlewni w Elblągu na lata 2021-2022

 • GD.ROZ.281.106.2020.ZP.LW
 • 08.02.2021 15:50
 • Usługi

  Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i internetowe

 • GD.ROZ.281.73.2020.ZP.LW
 • 15.02.2021 12:00
 • Usługi

  Usługa opracowania scenariusza i wykonanie przez min.2 aktorów spektaklu popularnonaukowego (35-45 min), skierowanego do uczniów szkół podstawowych, w tematyce gospodarki wodnej zapewnionych z ramienia Wykonawcy. Zapewnienie sali wraz z nagłośnieniem, nagranie spektaklu umożliwiające jego odtwarzanie oraz zapewnienie transmisji on-line (life streaming z wydarzenia – działań w ramach programu edukacyjnego AKTYWNI BŁĘKITNI ) umożliwiającej udział min. 100 odbiorców/internautów.

 • GD.ROZ.281.279.2020.ZZ.GD
 • 06.11.2020 15:00
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu do pomiarów szlaków żeglownych dla PGW Wody Polskie

  Część
 • GD.ROZ.281.71.2020.ZP.LW
 • 19.11.2020 13:25
 • Dostawa

  Zakup dwóch samochodów specjalistycznych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t w ramach Projektu pn. „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”

  Część
 • GD.ROZ.281.42.2020.ZP.AT
 • 04.11.2020 12:00
 • Roboty budowlane

  Budowa zaplecza technicznego dla stopnia Mylof

 • GD.ROZ.281.48.2020.ZP.AB
 • 07.10.2020 14:58
 • Usługi

  Usługa kompleksowego przeglądu i konserwacji klimatyzacji w siedzibie PGW WP RZGW Gdańsk

 • GD.ROZ.281.202.2020.ZZ.GD
 • 01.07.2020 23:55
do góry