Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/6,Regionalny-Zarzad-Gospodarki-Wodnej-w-Gdansku.html
2023-12-03, 18:42

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804, Gdańsk
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru RZGW w Gdańsku na okres 01 styczeń – 31 grudzień 2024

 • GD.ROZ.2710.79.2023.ZP.LW
 • Usługi

  Usługi związane z serwisowaniem lodołamaczy – 2024

 • GD.ROZ.2710.74.2023.ZP.AM
 • 19.03.2024 23:00
 • Usługi

  „Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Tuchola, obejmującego cieki: Czerska Struga, Struga Kicz, Brzuchówka, Rzepiczna” (zamówienie podobne do części 6 do postępowania GD.ROZ.2710.13.2023.ZP.JP).

 • GD.ROZ.2710.76.2023.ZP.JP
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzorów Wodnych Świecie i Bydgoszcz obejmującego cieki: Struga Kręgiel, Struga Dworzysko, Śliwiczka (zamówienie podobne do części 3 do postępowania GD.ROZ.2710.37.2023.ZP.JP).

 • GD.ROZ.2710.77.2023.ZP.JP
 • Roboty budowlane

  Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: "Modernizacja Małej Elektrowni Wodnej Czersko Polskie”

 • GD.ROZ.2710.55.2023.ZP.TO
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej w celu przystosowania Śluzy Miejskiej nr 2 w Bydgoszczy do śluzowania wyższych jednostek pływających

 • GD.ROZ.2710.42.2023.ZP.AS
 • 20.12.2023 23:55
 • Usługi

  Obsługa prawna jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z podziałem na części

  Część
 • GD.ROZ.2711.269.2023.ZZ.0
 • Usługi

  „Serwisowanie oraz naprawa obiektów hydrotechnicznych na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części.”

 • GD.ROZ.2710.73.2023.ZP.EB
 • Usługi

  Usługi związane z wycinką drzew na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części.

 • GD.ROZ.2710.66.2023.ZP.TO
 • Usługi

  Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni Gdańsk - NW Bytów - rzeka Bukowina i Łupawka - okoszenie skarp i hakowanie dna rzek, gmina Sierakowice, powiat kartuski i gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski (zamówienie podobne do części 5 do postępowania GD.ROZ.2710.9.2023.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2710.70.2023.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni Gdańsk - NW Lębork – Rzeka Karwianka - okoszenie dna rzeki na odcinku obwałowanym km 0+244 - 4+600, gmina Krokowa, powiat pucki (zamówienie podobne do części 12 do postępowania GD.ROZ.2710.9.2023.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2710.71.2023.ZP.LW
 • Roboty budowlane

  Odmulanie kanałów i formowanie nasypów na terenie NW Malbork- gmina Stegna

 • GD.ROZ.2710.72.2023.ZP.AS
 • 19.12.2023 23:55
 • Usługi

  Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni Tczew, NW Kościerzyna - Rzeka Kamionka (zamówienie podobne do części 15 do postępowania GD.ROZ.2710.8.2023.ZP.TO)

 • GD.ROZ.2710.67.2023.ZP.LW
 • 23.11.2023 14:13
 • Usługi

  Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni Tczew, NW Grudziądz - Struga Pleśno - oczyszczenie koryta z roślinności (zamówienie podobne do części 4 do GD.ROZ.2810.8.2023.ZP.TO)

 • GD.ROZ.2710.68.2023.ZP.LW
 • 27.11.2023 11:31
 • Usługi

  Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni Tczew, NW Kwidzyn - ręczne hakowanie koryta rzeki Struga Postolińska (zamówienie podobne do części 10 do postępowania GD.ROZ.2810.6.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2710.69.2023.ZP.LW
 • 28.11.2023 10:45
 • Dostawa

  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby RZGW w roku 2024

 • GD.ROZ.2710.40.2023.ZP.TO
 • Roboty budowlane

  „Roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części”

 • GD.ROZ.2710.56.2023.ZP.AS
 • 09.12.2023 23:55
 • Roboty budowlane

  „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Niechwaszcz poprzez odbudowę jazu w km 11+926 w miejscowości Mniszek oraz remont i przebudowę jazu w km 15+432 w miejscowości Mokre”

 • GD.ROZ.2710.63.2023.ZP.JP
 • Roboty budowlane

  „Przywrócenie należytego stanu technicznego i funkcjonalnego Portu AZS, szyjki Portu Zimowego oraz pochylni statków w Porcie Zimowym w Toruniu"

 • GD.ROZ.2710.64.2023.ZP.AS
 • 08.12.2023 23:55
 • Dostawa

  Dostawy elektronarzędzi oraz narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami dla RZGW w Gdańsku

 • GD.ROZ.2710.54.2023.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja kanałów NW Malbork - gmina Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw - zamówienie podobne do części 12 postępowania nr GD.ROZ.2710.10.2023.ZP.AT

 • GD.ROZ.2710.60.2023.ZP.AT
 • Usługi

  Konserwacja kanałów NW Malbork – gmina Ostaszewo, Stare Pole, Stegna, Lichnowy, Nowy Staw - zamówienie podobne do części 13 postępowania nr GD.ROZ.2710.10.2023.ZP.AT

 • GD.ROZ.2710.61.2023.ZP.AT
 • Usługi

  Konserwacja kanałów NW Malbork - gmina Sztutowo, Stegna, Nowy Dwór Gdański - zamówienie podobne do części 11 postępowania nr GD.ROZ.2710.10.2023.ZP.AT

 • GD.ROZ.2710.59.2023.ZP.AT
 • Usługi

  Konserwacja kanałów NW Nowy Dwór Gdański – gmina Miłoradz, Malbork, Nowy Staw - zamówienie podobne do części 14 postępowania nr GD.ROZ.2710.10.2023.ZP.AT

 • GD.ROZ.2710.62.2023.ZP.AT
 • Roboty budowlane

  „Przebudowa obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego na rzece Brdzie: śluza Miejska, jaz Farny, śluza Brdyujście – budowa przepławki dla ryb na rzece Brdzie w m. Bydgoszcz”

 • GD.ROZ.2710.53.2023.ZP.EB
 • Usługi

  Konserwacja kanałów NW Elbląg - gmina Dzierzgoń, Sztum, Stary Targ, Malbork – zamówienie podobne do części 2 postępowania nr GD.ROZ.2710.10.2023.ZP.AT

 • GD.ROZ.2710.57.2023.ZP.AT
 • Usługi

  Konserwacja cieków NW Elbląg - gmina Elbląg, Sztum, Markusy, Rychliki, Dzierzgoń, Pasłęk – zamówienie podobne do części 7 postępowania nr GD.ROZ.2710.10.2023.ZP.AT

 • GD.ROZ.2710.58.2023.ZP.AT
 • Dostawa

  Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych na potrzeby RZGW w Gdańsku

 • GD.ROZ.2710.51.2023.ZP.AS
 • Roboty budowlane

  „Zabezpieczenie osuwisk w awanporcie dolnym śluzy Czersko Polskie w Bydgoszczy”

 • GD.ROZ.2710.52.2023.ZP.JP
 • Roboty budowlane

  Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej z podziałem na 3 części

 • GD.ROZ.2710.45.2023.ZP.LW
 • 22.11.2023 15:44
 • Roboty budowlane

  „Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej – cz. nr 1 – Budowa Zastawki na Strudze Gołubskiej”

 • GD.ROZ.2710.50.2023.ZP.AM
 • 18.11.2023 23:55
 • Roboty budowlane

  „Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej – cz. Nr 5 – Budowa zastawki na rzece Trzebiocha”

 • GD.ROZ.2710.49.2023.ZP.EB
 • Dostawa

  Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części

 • GD.ROZ.2710.48.2023.ZP.AT
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru RZGW w Gdańsku na okres 01 styczeń – 31 grudzień 2024

 • GD.ROZ.2710.47.2023.ZP.LW
 • 29.11.2023 11:13
 • Usługi

  Remont holownika BRDA

 • GD.ROZ.2710.44.2023.ZP.AS
 • 23.11.2023 12:29
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Bydgoszcz – gmina Dobrcz, Koronowo, Lubiewo, Mrocza, m. Bydgoszcz, Osielsko, Sępólno Krajeńskie, Sicienko (zamówienie podobne do części 1 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2710.46.2023.ZP.LW
 • Roboty budowlane

  Remont prawej osi toru przeprawy promowej Tor-u T w Toruniu na prawym brzegu rzeki Wisły w km 737+900

 • GD.ROZ.2710.43.2023.ZP.AS
 • 19.09.2023 23:55
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części – Zakres 1

 • GD.ROZ.2710.37.2023.ZP.JP
 • 26.11.2023 23:55
 • Dostawa

  Dostawy opon oraz felg do samochodów i pojazdów dla jednostek PGW Wody Polskie

 • GD.ROZ.2710.41.2023.ZP.AT
 • 12.09.2023 14:44
 • Usługi

  Opracowanie, wykonanie operatów wodnoprawnych dla obiektów hydrotechnicznych na terenie RZGW w Gdańsku

 • GD.ROZ.2710.39.2023.ZP.LW
 • Dostawa

  „Dostawy materiałów budowlanych dla RZGW w Gdańsku w podziale na części”.

 • GD.ROZ.2710.35.2023.ZP.EB
 • 13.09.2023 12:22
 • Usługi

  Ocena stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części

 • GD.ROZ.2710.27.2023.ZP.AM
 • 15.11.2023 23:55
 • Dostawa

  Dostawy elektronarzędzi oraz narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami dla RZGW w Gdańsku w podziale na części

 • GD.ROZ.2710.36.2023.ZP.LW
 • Dostawa

  „Dostawa narzędzi i akcesoriów elektrycznych na potrzeby RZGW w Gdańsku”

 • GD.ROZ.2710.34.2023.ZP.JP
 • 08.11.2023 09:12
 • Dostawa

  „Dostawa narzędzi ręcznych, budowlanych, ogrodniczych wraz z akcesoriami na potrzeby RZGW w Gdańsku”

 • GD.ROZ.2710.33.2023.ZP.JP
 • 12.09.2023 10:37
 • Dostawa

  Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części

 • GD.ROZ.2710.28.2023.ZP.TO
 • Dostawa

  Zakup akcesoriów do samochodów służbowych użytkowanych w PGW Wody Polskie RZGW Gdańsk w roku 2023

 • GD.ROZ.2710.31.2023.ZP.TO
 • Roboty budowlane

  Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Mylof"

 • GD.ROZ.2710.32.2023.ZP.AT
 • 25.09.2023 11:56
 • Usługi

  „Wykonanie prac elektrycznych, mechanicznych w MEW Michałowo w celu jej uruchomienia”

 • GD.ROZ.2710.26.2023.ZP.AM
 • 26.09.2023 07:30
 • Usługi

  Usługa Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Modernizacja Małej Elektrowni Wodnej Czersko Polskie”

 • GD.ROZ.2710.25.2023.ZP.JP
 • 08.11.2023 09:18
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Chojnice – Rzeka Wda z dopływami: Niechwaszcz, Pilica, Dębrznica, Struga Konitop, Przerębel, Borowa, Graniczna, Bielawka (zamówienie podobne do części 4 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2710.21.2023.ZP.LW
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Chojnice – Rzeka Chocina z dopływami: Prądzona, Osusznica (zamówienie podobne do części 5 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2710.20.2023.ZP.LW
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Człuchów obejmującego cieki: Brda, Lipczynka, Cylnica, Kanał Nowa Wieś, odpływ z jeziora Glina, Ruda (zamówienie podobne do części 6 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2710.22.2023.ZP.LW
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Tuchola obejmującego cieki: Kamionka, Wielki Kanał Brdy (zamówienie podobne do części 7 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2710.18.2023.ZP.LW
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Tuchola obejmującego cieki: Zwierzynka, Graniczek, Rzepiczna (zamówienie podobne do części 10 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2710.19.2023.ZP.LW
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Tuchola obejmującego cieki: Kicz, Szumiąca, Rakówka (zamówienie podobne do części 11 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)

 • GD.ROZ.2710.17.2023.ZP.LW
 • Dostawa

  Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek RZGW w Gdańsku na lata 2023-2026

 • GD.ROZ.2710.14.2023.ZP.LW
 • Roboty budowlane

  „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Szpęgawy poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 4+680”

 • GD.ROZ.2710.15.2023.ZP.JP
 • 12.09.2023 10:59
 • Usługi

  „Utrzymanie cieków i kanałów na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Chojnicach w podziale na części"

 • GD.ROZ.2710.13.2023.ZP.JP
 • 08.11.2023 09:23
 • Usługi

  Utrzymanie cieków i kanałów na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Gdańsku w podziale na części

 • GD.ROZ.2710.9.2023.ZP.LW
 • Usługi

  Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku

 • GD.ROZ.2710.5.2023.ZP.LW