Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/60,Zarzad-Zlewni-w-Lwowku-Slaskim.html
2023-12-11, 00:15

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Jaśkiewicza 24
59-600, Lwówek Śląski
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Prace interwencyjne na cieku Mienica w m. Wieściszowice gm. Marciszów w km 2+040

 • WR.ROZ.2711.534.2023
 • Roboty budowlane

  Prace interwencyjne na potoku Radomierka

 • WR.ROZ.2711.538.2023
 • Usługi

  Konserwacja urządzeń dźwigowych Zbiornika Wodnego Bukówka i Sosnówka

 • WR.ROZ.2711.462.2023