Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011, Wrocław
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Zabudowa wyrwy w km 32+000 rz. Widawy

 • WR.ROZ.2811.552.2022
 • Usługi

  Ciek Niemstowski Potok- udrożnienie koryta na terenie NW w Lubinie

 • WR.ROZ.2811.530.2022
 • Roboty budowlane

  Remont budynku sterówki śluzy SW Oława ul. Zwierzyniec Duży 2A, Oława.

 • WR.ROZ.2811.827.2021
 • Usługi

  Elektrownia Wodna Malczyce - specjalistyczne usługi badania i pomiarów generatorów, turbin i rozdzielni średniego napięcia

 • WR.ROZ.2811.785.2021
 • Roboty budowlane

  Usunięcie uszkodzeń na wałach p.powodziowych (rz. Ślęzy Małej, rz. Ślęzy, Odry) na terenie NW Oława i NW Strzelin

  Część
 • WR.ROZ.2811.677.2021
 • Usługi

  Naprawa elementów suwnicy na stopniu wodnym Malczyce

 • WR.ROZ.2811.665.2021
 • Usługi

  Usunięcie drzew ( 7 szt.), na terenie działania NW Oleśnica

 • WR.ROZ.2811.667.2021
 • Usługi

  Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcją gospodarowania wodą dla budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie ZZ we Wrocławiu

  Część
 • WR.ROZ.2811.674.2021
 • Usługi

  Rzeka Jeziorka - usunięcie zatorów z koryta cieku, gm. Miękinia

 • WR.ROZ.2811.641.2021
 • Roboty budowlane

  Usunięcie uszkodzeń na wałach p.powodziowych (rz. Ślęzy Małej, rz. Ślęzy, Odry) na terenie NW Oława i NW Strzelin

  Część
 • WR.ROZ.2811.622.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa śluzy wpustowej na polder Lipki - Oława, gm. Oława

 • WR.ROZ.2811.616.2021
 • Usługi

  Rz. Oława – konserwacja koryta cieku, m. Ziębice

 • WR.ROZ.2811.585.2021
 • Usługi

  Usunięcie zatorów na ciekach - NW Strzelin

 • WR.ROZ.2811.490.2021
 • Usługi

  Wywóz odpadów komunalnych na potrzeby Stopnia Wodnego Brzeg Dolny i Stopnia Wodnego Malczyce w budowie

  Część
 • WR.ROZ.2811.358.2021
 • Roboty budowlane

  Remont przyczółka wraz z wymianą klapy zwrotnej przepustu wałowego w m. Lipki - Postępowanie powtórzone

 • WR.ROZ.2811.303.2021
 • Usługi

  Prace interwencyjne – wycinka drzew w gm. Długołęka

 • WR.ROZ.2811.216.2021
 • Usługi

  Rzeka Ślęza – koszenie koryta cieku, gmina Jordanów Śląski

 • WR.ROZ.2811.175.2021
 • Roboty budowlane

  Rzeka Odra – usunięcie uszkodzeń na wale p. powodziowym W-1 (OKS), gm. Oława

 • WR.ROZ.2811.148.2021
 • Usługi

  Pobranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części własnym transportem z terenu ZZ we Wrocławiu

  Część
 • WR.ROZ.2811.168.2021
 • Usługi

  Wycinka drzew, dz. nr 140, ob. Krzeczyn Wielki

 • WR.ROZ.2811.123.2021
 • Usługi

  Ekspertyza oraz projekt naprawy wału przeciwpowodziowego rz. Odry Domaszków-Tarchalice

 • WR.ROZ.2811.05.2021
 • Usługi

  Rzeka Głuszynka, Widawa, Potok Jagodnik – usunięcie tam bobrowych, zatorów, usunięcie wywrotów drzew, gm. Namysłów, Perzów, Dziadowa Kłoda

 • WR.ROZ.2811.16.2021
do góry