Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/62,Zarzad-Zlewni-we-Wroclawiu.html
2023-12-06, 12:20

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011, Wrocław
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Rzeka Ślęza, Ślęza Mała - usunięcie uszkodzeń na wałach p. powodziowych, gm. Borów, gm. Żórawina

 • WR.ROZ.2711.511.2023
 • Roboty budowlane

  Naprawa cięgien klapy nr 1 na jazie Ratowice

 • WR.ROZ.2711.472.2023
 • 16.11.2023 09:56