Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

Lubańska 9A
59-900, Zgorzelec
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  „Awaryjne zabezpieczenie mostu z jazem w km 6+100 rzeki Kolna”

 • WR.ROZ.2711.14.2022
 • Usługi

  Awaryjne usunięcie zatorów na terenie NW Lubsko

 • WR.ROZ.2811.712.2022
 • Roboty budowlane

  Awaryjne usunięcie zniszczeń na rzece Widunia w km 3+020÷3+050 powstałych w wyniku przejścia fali powodziowej”

 • WR.ROZ.2811.607.2022
 • Usługi

  Wycinka i usuwanie drzew oraz wiatrołomów na terenie ZZ Zgorzelec

 • WR.ROZ.2811.165.2021
 • Usługi

  Całoroczne usuwanie tam bobrowych i zatorów na terenie działania NW w Zgorzelcu i Lubsku

 • WR.ROZ.2811.163.2021
 • Usługi

  „Awaryjne usunięcie wiatrołomu z cieku Żarecki Potok w km 5+080 w m. Żarki Średnie”

 • WR.ROZ.2811.88.2021
 • Usługi

  „Awaryjne usunięcie drzewa przewróconego do koryta Jędrzychowickiego Potoku w km 0+620 w Jędrzychowicach”

 • WR.ROZ.2811.94.2021
 • Usługi

  .:” Awaryjne usunięcie zatoru w obrębie mostów z podziałem na części Część 1 Na terenie Nadzoru Wodnego w Zgorzelcu Część 2 na terenie Nadzoru Wodnego w Lubsku

  Część
 • WR.ROZ.2811.822.2021
 • Usługi

  Zapytanie ofertowe

 • WR.ROZ.2810.772.2021
 • Usługi

  Usunięcie zatoru z cieku trójnica w km 0+425 w m. Łagów, oraz Żółta Woda w km 2+100 w m Sanice gm. Zgorzelec, ze środków na działania interwencyjne ZZ Zgorzelec (z dotacji).”

 • WR.ROZ.2811.700.2021
 • Roboty budowlane

  „Remont Wałów Przeciwpowodziowych od Miejscowości Janiszowice do Żytowania 7 odcinków – etap I wał Markosice-Późna.”

 • WR.ROZ.2810.42.2021
do góry