Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/63,Zarzad-Zlewni-w-Zgorzelcu.html
2023-12-11, 00:20

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

Lubańska 9A
59-900, Zgorzelec
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
  • Usługi

    „Awaryjne zabezpieczenie mostu z jazem w km 6+100 rzeki Kolna”

  • WR.ROZ.2711.14.2022