Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100, Gliwice
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  „Odcinkowa konserwacja i remont zabudowy regulacyjnej koryta cieku Syrynka w km. 0+000 - 11+500 na terenie gminy Lubomia, miasta Wodzisław Śląski i miasta Pszów”

 • GL.ROZ.2810.79.2021.EWK
 • 12.11.2021 23:55
 • Dostawa

  „Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie ‘’

  Część
 • GL.ROZ.2810.85.2021.EWK
 • 26.10.2021 23:55
 • Dostawa

  Dostawa posiłków profilaktycznych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

 • GL.ROZ.2810.84.2021.MJ
 • Usługi

  Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość możliwych korzyści uzyskanych z oddania gruntu w dzierżawę na cele komercyjne oraz na cele związane z wykonywaniem zadań związanych z ratownictwem wodnym, prowadzonym przez stowarzyszenie bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej – część działki nr 291, obr. Ratanice, gm. Dąbrowa Górnicza, pow. Dabrowa Górnicza, woj. śląskie.

 • GL.ROZ.2811.309.2021.30E
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa sprzętu AGD na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

  Część
 • GL.ROZ.2810.78.2021.MJ
 • Usługi

  Wykonanie pomiarów wydatku energetycznego na stanowiskach pracy w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach

 • Gl.ROZ.2811.293.2021.30E
 • 21.09.2021 12:41
 • Usługi

  „Remont dla utrzymania klasy koszarki Jola”

 • GL.ROZ.2810.82.2021.EWK
 • Dostawa

  Dostawa materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych RZGW Gliwice

  Część
 • GL.ROZ.2810.77.2021.MJ
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

 • GL.ROZ.2811.125.2021.30E
 • 10.10.2021 11:00
 • Dostawa

  Dostawa kamer, narzędzi sieciowych oraz akcesoriów IT

  Część
 • GL.ROZ.2811.248.2021.30E
 • 09.10.2021 11:30
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł na potrzeby jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Część
 • GL.ROZ.2810.73.2021.AR
 • 28.12.2021 14:00
 • Usługi

  Organizacja i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla inwestycji realizowanej w ramach projektu pn.: „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku zarządzie RZGW Gliwice ’Woj. opolskie (etap oraz „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów

  Część
 • GL.ROZ.2810.41.2021.AR
 • 30.09.2021 13:00
 • Usługi

  „Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przeciwpowodziowych wrót wałowych położonych na działce nr 1299/183 k.m. 1, obręb Olza, gmina Gorzyce, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie, wskazującej roboty budowlane zalecane do wykonania”.

 • GL.ROZ.2810.75.2021.EWK
 • 18.12.2021 23:55
 • Usługi

  „Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

 • GL.ROZ.2811.272.2021.30E
 • 02.09.2021 10:00
 • Dostawa

  „Zakup łodzi inspekcyjno-pomiarowej z silnikiem zaburtowym wraz z wyposażeniem techniczno-eksploatacyjnym i przyczepą podłodziową w ilości 2 kpl. dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Gliwicach oraz Zarządu Zlewni w Giżycku”

  Część
 • GL.ROZ.2810.80.2021.EWK
 • 12.12.2021 23:55
 • Usługi

  Usługa zbierania lub odbioru odpadów z brzegów rzeki i potoków oraz obrzeży zbiorników wodnych w Zarządzie Zlewni Katowice

  Część
 • GL.ROZ.2811.245.2021.30E
 • 26.09.2021 10:00
 • Usługi

  „Remont dla utrzymania klasy koszarki Jola”

 • GL.ROZ.2810.66.2021.EWK
 • 12.08.2021 11:00
 • Usługi

  Organizacja i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla inwestycji realizowanej w ramach projektu pn.: Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap I

 • GL.ROZ.2810.64.2021.AR
 • 04.09.2021 13:00
 • Usługi

  „Wycinka drzew na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2810.33.2021.EWK
 • 22.11.2021 00:00
 • Usługi

  Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji projektowej

  Część
 • GL.ROZ.2811.232.2021.30E
 • 02.09.2021 09:21
 • Roboty budowlane

  Przebudowa koryta cieku Drama w km 0+000÷4+230, gm. Pyskowice, pow. Gliwicki – Etap I w km 0+000÷2+670 Etap III w km 3+353÷4+283 (w zakresie Etapu I w km 0+000÷2+670)

 • GL.ROZ.2810.52.2021.MJ
 • 26.08.2021 14:42
 • Roboty budowlane

  „Remont jazu na cieku Drama w km 12+089 w m. Karchowice, gm. Zbrosławice – etap I”

 • GL.ROZ.2810.72.2021.EWK
 • 07.09.2021 00:00
 • Roboty budowlane

  „Roboty utrzymaniowe rzeki Lubomki (Pleśnicy) w km 3+185-7+080 w m. Lubomia gm. Lubomia”

 • GL.ROZ.2810.70.2021.MJ
 • 12.08.2021 12:05
 • Usługi

  „Konserwacja zbiorników wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2810.45.2021.EWK
 • 03.11.2021 00:00
 • Usługi

  „Kompleksowa opieka nad systemami automatyzacji zbiorników wodnych/śluz/obiektów hydrotechnicznych oraz serwis automatyzacji na obiektach hydrotechnicznych podlegających pod RZGW w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2810.38.2021.MJ
 • 27.08.2021 12:50
 • Roboty budowlane

  „Roboty utrzymaniowe cieków oraz urządzeń wodnych będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2810.24.2021.EWK
 • 17.08.2021 00:00
 • Roboty budowlane

  „Naprawa ubezpieczeń rzeki Morawy w km 0+000-1+700, m. Kietrz”

 • GL.ROZ.2810.51.2021.MJ
 • 10.08.2021 15:31
 • Usługi

  „Obsługa prawna Jednostki Realizującej Projekty w RZGW Gliwice”

 • GL.ROZ.2810.47.2021.EWK
 • 02.09.2021 00:00
 • Usługi

  „Usługi polegające na technicznej obsłudze i utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych”

  Część
 • GL.ROZ.2810.40.2021.MJ
 • 27.07.2021 13:30
 • Usługi

  „Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2810.6.2021.EWK
 • 06.08.2021 18:21
 • Usługi

  Ekspertyza ustalająca przyczyny przemieszczenia ściany szczelnej poniżej lewego przyczółka jazu na stopniu wodnym Januszkowice" realizowana w ramach Projektu pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów

 • GL.ROZ.2811.111.2021.30E
 • 26.05.2021 12:00
 • Usługi

  Serwis urządzeń drukujących dla wszystkich obiektów podlegających RZGW Gliwice

 • GL.ROZ.2811.58.2021.30E
 • Usługi

  Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny samochodów służbowych użytkowanych przez jednostki organizacyjne Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

  Część
 • GL.ROZ.2810.110.2020.MJ
 • 21.12.2020 13:00
 • Usługi

  Świadczenie usług archiwalnych - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

 • GL.ROZ.2811.288.2020.30E
 • 13.11.2020 09:00
 • Dostawa

  „Zakup i montaż stabilizatora napięcia układu automatyki śluzy Rudziniec, m. Rudziniec”

 • GL.ROZ.2810.100.2020.EWK
 • 31.10.2020 15:00
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla wyposażenia Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW - Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II”

 • GL.ROZ.2811.260.2020.30E
 • 29.09.2020 12:00
 • Usługi

  Usługa notarialna dokumentująca sprzedaż nieruchomości gruntowych dla Projektu pn.: „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

 • GL.ROZ.2811.257.2020.30E
 • 25.09.2020 12:00
 • Usługi

  „Usługa notarialna dokumentująca sprzedaż nieruchomości gruntowych dla Projektów pn.: "Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów" oraz "Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów"

 • GL.ROZ.2811.240.2020.30E
 • 11.09.2020 12:00
 • Usługi

  „Uszczelnienie luków montażowych w górnych stropach dwóch filarów i przyczółków jazu Chróścice na rzece Odrze”

 • GL.ROZ.2810.77.2020.MS
 • 30.09.2020 11:30
 • Dostawa

  „Zakup i montaż stabilizatora napięcia układu automatyki śluzy Rudziniec, m. Rudziniec”

 • GL.ROZ.2810.72.2020.EWK
 • 19.09.2020 15:00
 • Usługi

  Obsługa prawna inwestycji realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w 2020 roku

 • GL.ROZ.2811.188.2020.30E
 • 05.10.2020 15:00
 • Roboty budowlane

  Awaryjna naprawa poszycia dachu budynku magazynowego ZPH Stopień Koźle, m. Kędzierzyn-Koźle

 • GL.ROZ.2810.58.2020.EWK
 • 04.08.2020 12:00
do góry