Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100, Gliwice
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  „Odpompowanie namułów i uszczelnienie Kanału pod rzeką Mała Panew w Antoniowie na rowie opaskowym Zbiornika Turawa”

 • GL.ROZ.2710.76.2023.MJ
 • Usługi

  Wykonanie koncepcji techniczno-ekonomicznej MEW Wisła Czarne

 • GL.ROZ.2711.330.2023.30E
 • Dostawa

  Dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej – RZGW Gliwice

 • GL.ROZ.2710.61.2023.MJ
 • Usługi

  Analiza występowania i aktualnego zasięgu wód powierzchniowych na obszarze leja depresji odwadniania zlikwidowanego zakładu górniczego Kopalnia "Olkusz-Pomorzany"

 • GL.ROZ.2711.303.2023.30E
 • Usługi

  „Dozór, ochrona mienia (fizyczna i techniczna) i serwisowanie systemów alarmowych i telewizji obserwacyjnej obiektów administracyjnych i hydrotechnicznych będących w posiadaniu i administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2710.74.2023.MJ
 • Dostawa

  „Dostawa mebli specjalistycznych (regały magazynowe, archiwalne, szafki bhp, warsztatowe etc.) na potrzeby RZGW w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2710.62.2023.MJ
 • Dostawa

  „Dostawa artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla ZZ Katowice, ZZ Gliwice, RZGW Gliwice ‘’

  Część
 • GL.ROZ.2710.58.2023.EWK
 • 14.10.2023 23:55
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu AGD na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

  Część
 • GL.ROZ.2710.71.2023.MJ
 • Usługi

  Remont dla przywrócenia klasy barki pchanej nr rej. KŹ-03-023

 • GL.ROZ.2710.73.2023.MJ
 • 08.09.2023 15:41
 • Usługi

  Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

 • GL.ROZ.2710.59.2023.MJ
 • Usługi

  „Remont jednostki pływającej pchacz "ŁOŚ" - nr rej. KŹ-01-004 RZGW Gliwice - dla odnowienia klasy”

 • GL.ROZ.2710.70.2023.EWK
 • 07.09.2023 16:00
 • Roboty budowlane

  Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego przepustu wałowego zlokalizowanego na lewym wale rzeki Wisły w km 29+850 w m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice Zdrój

 • GL.ROZ.2710.72.2023.MPS
 • Dostawa

  Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na potrzeby jednostek RZGW w Gliwicach.

  Część
 • GL.ROZ.2710.49.2023.EWK
 • Usługi

  „Usuwanie awarii i przegląd agregatów oraz instalacji hydraulicznych ZPH Śluza Kłodnica, ZPH Śluza Łabędy i ZPH Stopień Koźle”

 • GL.ROZ.2710.17.2023.EWK
 • Roboty budowlane

  „Modernizacja i uruchomienie Elektrowni Wodnej „Rogów Opolski”, w formule „zaprojektuj i zbuduj.” w ramach zadania „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Rogów Opolski”.

 • GL.ROZ.2710.63.2023.MJ
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla RZGW w Gliwicach oraz jednostek podległych

 • GL.ROZ.2710.30.2023.MJ
 • 31.08.2023 15:28
 • Dostawa

  „Dostawy materiałów budowlanych – RZGW Gliwice”

  Część
 • GL.ROZ.2810.55.2023.MJ
 • Usługi

  „Koszenie kanału doprowadzającego i odpływowego do Budowli Przelewowo Spustowej (BPS) zbiornika Racibórz Dolny”

 • GL.ROZ.2710.23.2023.EWK
 • 12.09.2023 14:08
 • Usługi

  Remont zasuw i urządzeń wyciągowych na wieży północnej bloku zrzutowego Obiektu Hydrotechnicznego Zbiornik Wodny Turawa. Etap II

 • GL.ROZ.2710.39.2023.DT
 • 13.07.2023 15:00
 • Usługi

  „Wycinka drzew na ciekach Zarządu Zlewni w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2710.37.2023.EWK
 • 08.08.2023 23:55
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu AGD na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

  Część
 • GL.ROZ.2710.57.2023.MJ
 • Dostawa

  Dostawy akcesoriów samochodowych i płynów do samodzielnego montażu/wymiany dla jednostek RZGW w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2710.26.2023.DT
 • 09.08.2023 13:49
 • Usługi

  „Zbiornik przeciwpowodziowy Kotlarnia na rzece Bierawce” - opracowanie studium wykonalności

 • GL.ROZ.2710.38.2023.EWK
 • 21.07.2023 16:09
 • Roboty budowlane

  Remont śluzy małej – stopień wodny Kąty. Etap II

 • GL.ROZ.2710.47.2023.DT
 • Usługi

  Obsługa obiektów hydrotechnicznych RZGW Gliwice w zakresie automatyki (diagnostyka oraz usuwanie bieżących usterek automatyki i elektryki)

 • GL.ROZ.2710.46.2023.MJ
 • 28.06.2023 12:43
 • Usługi

  Wycinka drzew, krzewów na terenie ZZ Opole

  Część
 • GL.ROZ.2710.45.2023.DT
 • Dostawa

  „Dostawy artykułów oświetleniowych dla jednostek RZGW w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2710.42.2023.MJ
 • 30.06.2023 09:55
 • Dostawa

  „Dostawy artykułów elektrycznych dla jednostek RZGW w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2710.41.2023.DT
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych – RZGW Gliwice

  Część
 • GL.ROZ.2710.43.2023.MJ
 • Roboty budowlane

  Remont śluzy małej – stopień wodny Krępa. Etap VI

 • GL.ROZ.2710.36.2023.DT
 • Usługi

  Konserwacja przepustów wałowych, jazów itp. na terenie ZZ Opole

  Część
 • GL.ROZ.2710.31.2023.DT
 • Roboty budowlane

  „Prace utrzymaniowe na cieku Ornontowickim w km 0+000 - 2+700 wraz z remontem 2 szt. zastawek w celu zwiększenia zdolności retencyjnej koryta w m. Przyszowice, Chudów Gierałtowice gm. Gierałtowice”.

 • GL.ROZ.2710.25.2023.EWK
 • 27.06.2023 15:39
 • Usługi

  „Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarka wodną na terenie Zarządu Zlewni w Opolu.”

  Część
 • GL.ROZ.2710.4.2023.EWK
 • 01.08.2023 13:11
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - koszenie wałów przeciwpowodziowych, skarp cieków i zbiorników na terenie Zarządu Zlewni w Opolu

  Część
 • GL.ROZ.2710.20.2023.DT
 • Usługi

  „Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2710.9.2023.EWK
 • Roboty budowlane

  „Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego segmentu z osprzętem komory południowej Śluzy Kłodnica”

 • GL.ROZ.2710.23.2023.DT
 • Usługi

  „Konserwacja (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2710.22.2023.EWK
 • 26.07.2023 23:55
 • Usługi

  „Konserwacja urządzeń dźwigowych na terenie obiektów RZGW Gliwice”

  Część
 • GL.ROZ.2710.16.2023.DT
 • Usługi

  „Wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa oraz kontroli 5-letniej budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ Gliwice”

  Część
 • GL.ROZ.2710.12.2023.EWK
 • 04.07.2023 07:39
 • Usługi

  „Kompleksowa usługa sprzątania dla RZGW w Gliwicach oraz jednostek podległych”

  Część
 • GL.ROZ.2710.10.2023.DT
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu AGD na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

  Część
 • GL.ROZ.2810.103.2022.MJ
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby RZGW w Gliwicach oraz jednostek podległych

  Część
 • GL.ROZ.2810.84.2022.MJ
 • Usługi

  Dozór, ochrona mienia (fizyczna i techniczna) i serwisowanie systemów alarmowych i telewizji obserwacyjnej obiektów administracyjnych i hydrotechnicznych będących w posiadaniu i administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2810.66.2022.MJ
 • Usługi

  „Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych na potrzeby jednostek terenowych podległych pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Celem utrzymania sieci VPN”

 • GL.ROZ.2810.93.2022.DT
 • Usługi

  Wymiana kotłów C.O. w budynkach RZGW Gliwice

  Część
 • GL.ROZ.2810.95.2022.MJ
 • Dostawa

  Dostawa mebli specjalistycznych (regały magazynowe, archiwalne, szafki bhp, warsztatowe etc.) na potrzeby RZGW w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2810.75.2022.MJ
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW WP RZGW w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2810.65.2022.MJ
 • Dostawa

  Dostawy artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla jednostek RZGW w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2810.76.2022.MJ
 • Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe cieków będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach część nr 1 - Roboty utrzymaniowe cieku Knurówka w km 0+000 - 3+050, gm. Knurów, gm. Pilchowice część nr 2 - Roboty utrzymaniowe rzeki Nacyna od km 0+000 - 17+295 odcinkowo, m. Rydułtowy, m. Rybnik część nr 3 - Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta rzeki Kłodnicy w km 40+450-79+665 na terenie m. Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Katowice i gm. Gierałtowice, Mikołów

  Część
 • GL.ROZ.2810.80.2022.DT
 • Usługi

  Wycinka drzew, krzewów na terenie ZZ Opole

  Część
 • GL.ROZ.2810.72.2022.DT
 • Dostawa

  „Dostawy materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2810.57.2022.MJ
 • Dostawa

  „Dostawa sprzętu AGD na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie”

  Część
 • GL.ROZ.2810.69.2022.MJ
 • Usługi

  Odpompowanie namułów i uszczelnienie Kanału pod rzeką Mała Panew w Antoniowie na rowie opaskowym Zbiornika Turawa

 • GL.ROZ.2810.45.2022.DT
 • Dostawa

  Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na potrzeby jednostek RZGW w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2810.48.2022.DT
 • Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe cieków będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2810.29.2022.DT
 • Usługi

  Wykonanie kontroli okresowych rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych podległych RZGW w Gliwicach

 • GL.ROZ.2811.131.2022.30E
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2810.10.2022.MJ
 • Dostawa

  Dostawa zasilacza oraz dysku do serwera Dell PowerEdge R510

 • GL.ROZ.2811.20.2022.30E
 • Usługi

  Sukcesywny serwis zasilaczy awaryjnych dla wszystkich obiektów podlegających RZGW Gliwice

 • GL.ROI.264.24.3.KB
 • Roboty budowlane

  „Remont jazu stałego na rzece Bytomce w km 9+470 m. Zabrze”

 • GL.ROZ.2810.98.2021.EWK
 • Usługi

  Wykonanie pomiarów środowiska pracy na stanowiskach pracy w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach

 • GL.ROZ.2811.405.2021.30E
 • Dostawa

  Dostawa materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych RZGW Gliwice

  Część
 • GL.ROZ.2810.77.2021.MJ
 • Usługi

  Serwis urządzeń drukujących dla wszystkich obiektów podlegających RZGW Gliwice

 • GL.ROZ.2811.58.2021.30E
do góry