Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109, Kraków
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami systemów przeciwpowodziowych na terenie ZW Świnna Poręba etap II

 • KR.ROZ.2710.133.2023
 • Usługi

  Projekt remontu spustów dennych zapory w Dobczycach

 • KR.ROZ.2710.118.2023
 • Roboty budowlane

  Remont turbozespołu nr 2 w Elektrowni Wodnej Dobczyce

 • KR.ROZ.2710.130.2023
 • Usługi

  Dokonanie weryfikacji zgłoszonych szkód w nieruchomościach gruntowych zabudowanych budynkami wraz z częściami składowymi, przynależnościami oraz znajdujących się na nich ruchomościami stanowiącymi majątek trwały pomiotów poszkodowanych prowadzących działalność gospodarczą wraz z szacowaniem wartości ich prognozowanych zysków (utraconych korzyści).

 • KR.ROZ.2710.135.2023
 • Usługi

  Wykonanie ocen okresowych obiektów hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie Zarządu Zlewni w Krakowie

 • KR.ROZ.2710.132.2023
 • Usługi

  Świadczenie usługi dozoru, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego antywłamaniowego w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w podziale na 2 części

 • KR.ROZ.2710.98.2023
 • Roboty budowlane

  „Budowa pomostów na kanale żeglugowym Oświęcim – Przeciszów w obrębie miejscowości Dwory Drugie oraz na kanale żeglugowym Smolice w obrębie miejscowości Podolsze, zadanie realizowane jest w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”– oferty dodatkowe”.

 • KR.ROZ.2710.115.2023
 • Roboty budowlane

  Remont rurociągów fi 1000 odprowadzających wodę z pompowni P3 Bis w m. Pietrzykowice

 • KR.ROZ.2710.128.2023
 • Roboty budowlane

  Prace utrzymaniowe na terenie NW Nowy Sącz na potokach Gostwiczanka, Łęgówka, Łubinka, Jaworzynka

 • KR.ROZ.2710.134.2023
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Kraków - etap I

 • KR.ROZ.2710.109.2023
 • Roboty budowlane

  Remont ogrodzenia stopnia Przewóz

 • KR.ROZ.2710.119.2023
 • Usługi

  Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji na obiektach hydrotechnicznych, Zaporze w Dobczycach oraz pompowniach Myślenice i Banowice

 • KR.ROZ.2710.131.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Wadowicach – etap II (3 części)

 • KR.ROZ.2710.125.2023
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Kraków – etap II

 • KR.ROZ.2710.120.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Proszowice etap I : Naprawa pęknięć filarów nośnych i konstrukcji dachu Pompownia Hubenice

 • KR.ROZ.2710.114.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap VII

 • KR.ROZ.2710.122.2023
 • Dostawa

  Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

 • KR.ROZ.2710.123.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Myślenice etap III: San w km 0+370-3+230 w m. Myślenice

 • KR.ROZ.2710.110.2023
 • Usługi

  Ochrona przed powodzią zlewni Prądnika

 • KR.ROZ.2710.108.2023
 • Usługi

  „Ustalenie przepływu nienaruszalnego wód oraz przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w wybranych przekrojach w zlewni rzeki Dłubni”.

 • KR.ROZ.2711.468.2023
 • 18.09.2023 14:36
 • Dostawa

  Dostawa posiłków profilaktycznych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - 6 części

 • KR.ROZ.2710.116.2023
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Oświęcim – etap III – Partycypacja z g. Chrzanów

 • KR.ROZ.2710.111.2023
 • Usługi

  Sprzątanie obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w latach 2023-2025 w podziale na 2 części

 • KR.ROZ.2710.100.2023
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Kraków – etap IV

 • KR.ROZ.2710.112.2023
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Krakowie - obszar Bielsko – Biała, Tarnów

 • KR.ROZ.2710.113.2023
 • Usługi

  Przeglądy na ZW Bieżanów Cz. 1. Przegląd zamknięcia powłokowego jazu zbiornika Bieżanów. Cz. 2. Przegląd i remont pomp jazu powłokowego zbiornika Bieżanów.

 • KR.ROZ.2710.107.2023
 • Roboty budowlane

  Budowa pomostów na kanale żeglugowym Oświęcim – Przeciszów w obrębie miejscowości Dwory Drugie oraz na kanale żeglugowym Smolice w obrębie miejscowości Podolsze, zadanie realizowane jest w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”.

 • KR.ROZ.2710.115.2023
 • Usługi

  Prawo pracy – zagadnienia zaawansowane

 • KR.ROZ.2711.384.2023
 • 15.09.2023 14:21
 • Dostawa

  Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – z podziałem na 6 części

 • KR.ROZ.2710.104.2023
 • Dostawa

  Zakup: Rębak spalinowy do gałęzi, ZZ Kraków/NW Kraków, woj. Małopolskie

 • KR.ROZ.2710.103.2023
 • Roboty budowlane

  Remont korony lewego wału rzeki Breń w km 14+600 - 16+800 w m. Dąbrowica, gm. Szczucin, pow. dąbrowski, woj. małopolskie

 • KR.ROZ.2710.105.2023
 • 13.09.2023 14:53
 • Dostawa

  Dostawa przyczepy dwuosiowej przystosowanej do montażu zbiornika do transportu ryb.

 • KR.RUH.273.2.2023
 • Usługi

  Ekspertyza stanu technicznego zapory zbiornika wodnego Chańcza na rzece Czarna

 • KR.ROZ.2710.92.2023
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie retencji - roboty budowlane: Część 1: Roboty utrzymaniowe na potoku Pokojówka wraz z remontem istniejących 2 stopni stabilizujących dno w celu zwiększenia zdolności retencyjnej. Część 2: Remont istniejącej 1 szt. zastawki na potoku Piotrówka wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku cofki i na wypadzie w celu zwiększenia zdolności retencyjnej.

 • KR.ROZ.2710.96.2023
 • Roboty budowlane

  Budowa pomostów na kanale żeglugowym Oświęcim – Przeciszów w obrębie miejscowości Dwory Drugie oraz na kanale żeglugowym Smolice w obrębie miejscowości Podolsze, zadanie realizowane jest w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”

 • KR.ROZ.2710.101.2023
 • 21.08.2023 13:21
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Kaskady Soły - etap V: Remont rurociągów fi 1000 odprowadzających wodę z pompowni P3 Bis w m. Pietrzykowice

 • KR.ROZ.2710.102.2023
 • Usługi

  Usunięcie zamulenia w rejonie górnego awanportu śluzy w Borku Szlacheckim

 • KR.ROZ.2710.84.2023
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Proszowice: Część 1: Prace utrzymaniowe na potoku Miechówka km 0+000-2+090 Część 2: Utrzymanie potoku Hubenickiego w km 0+900-12+500 Część 3: Prace utrzymaniowe na potoku Piotrówka km 0+000-5+400 i 6+400-8+000

 • KR.ROZ.2710.89.2023
 • Usługi

  Projekt suwnicy i remontu belek podsuwnicowych na jazie Łączany

 • KR.ROZ.2710.97.2023
 • 02.08.2023 10:30
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Oświęcim – etap II – Partycypacja z g. Trzebinia

 • KR.ROZ.2710.94.2023
 • 20.09.2023 15:42
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Muszyna – Etap III “Zasyp wyrwy brzegowej na rzece Poprad w km 1+950 – 2+150 m. Nowy Sącz, woj. małopolskie”

 • KR.ROZ.2710.99.2023
 • Dostawa

  Dostawa artykułów elektrycznych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie" – z podziałem na 5 części.

 • KR.ROZ.2710.86.2023
 • Usługi

  Usługi ochrony mienia, ochrony fizycznej, dozoru, monitoring na terenie ZZ Żywiec

 • KR.ROZ.2710.77.2023
 • Dostawa

  Dostawa artykułów oświetleniowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z podziałem na 7 części

 • KR.ROZ.2710.85.2023
 • Usługi

  „Kontrola i ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych klasy III i IV na terenie ZZ Sandomierz (badania 5-cio letnie)”

 • KR.ROZ.2710.80.2023
 • 14.09.2023 14:41
 • Roboty budowlane

  "Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap VI" (2 części)

 • KR.ROZ.2710.93.2023
 • Roboty budowlane

  Wykonanie prac konserwacyjnych zbiornika wodnego Cedzyna

 • KR.ROZ.2710.87.2023
 • Dostawa

  Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

 • KR.ROZ.2710.95.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Limanowa - Etap II „Konserwacja i uzupełninie umocnień w obrębie stopnia betonowego w km 42+420 rzeki Łososina w m. Podłopień, gmina Tymbark”

 • KR.ROZ.2710.91.2023
 • Usługi

  Remont oświetlenia zewnętrznego na stopniach wodnych ZZ Kraków (2 części)

 • KR.ROZ.2710.78.2023
 • Dostawa

  Dostawa agregatu plecakowego do odłowów ryb

 • KR.RUH.273.2.2023
 • Roboty budowlane

  "Roboty budowlane na terenie NW Grybów - Etap II" (3 części)

 • KR.ROZ.2710.70.2023
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie koryt rzek oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej

 • KR.ROZ.2710.81.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Nowy Targ -Etap I

 • KR.ROZ.2710.63.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Muszyna – Etap II

 • KR.ROZ.2710.72.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na obiektach NW Tarnów - Etap III

 • KR.ROZ.2710.79.2023
 • 15.09.2023 13:33
 • Roboty budowlane

  "Roboty budowlane na terenie NW Grybów - Etap I" 6 części)

 • KR.ROZ.2710.69.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Muszyna – Etap I

 • KR.ROZ.2710.71.2023
 • Roboty budowlane

  Naprawa korony zapory Bieżanów

 • KR.ROZ.2710.67.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Myślenice etap II: San w km 0+370-3+230 w m. Myślenice

 • KR.ROZ.2710.68.2023
 • 19.07.2023 10:30
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Kaskady Soły - etap IV: Remont rurociągów fi 1000 odprowadzających wodę z pompowni P3 Bis w m. Pietrzykowice

 • KR.ROZ.2710.60.2023
 • 19.07.2023 11:30
 • Usługi

  Odcinkowe udrożnienie pot. Szczawnik w km 0+060-0+430 m. Muszyna, gm. Muszyna, pow. nowosądecki, woj. małopolskie

 • KR.ROZ.2710.66.2023
 • 09.08.2023 10:15
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie koryt rzek oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach

 • KR.ROZ.2710.53.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na obiektach NW Tarnów Etap II

 • KR.ROZ.2710.73.2023
 • Usługi

  „Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami obiektów hydrotechnicznych ZW Świnna Poręba: Serwis i remont zasilaczy hydraulicznych na przelewie powierzchniowym i wieży zrzutowej”

 • KR.ROZ.2710.82.2023
 • Usługi

  Usługi związane z wycinką drzew na terenie ZZ Żywiec - etap II: Część 1- Wycinka drzew na terenie ZW Porąbka Część 2- Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Żywcu Część 3- Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Suchej Beskidzkiej

 • KR.ROZ.2710.54.2023
 • Usługi

  Wykonanie 5-letniej oceny i kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i pozostałych obiektów budowlanych na terenie ZZ Kielce

 • KR.ROZ.2710.65.2023
 • 21.08.2023 12:08
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem koryt rzek i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach

 • KR.ROZ.2710.76.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na obiektach NW Zakopane

 • KR.ROZ.2710.51.2023
 • Usługi

  Wycinka drzew i przerostów na budowlach i brzegach rzek i potoków na terenie Zarządu Zlewni Nowy Sącz

 • KR.ROZ.2710.64.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Kętach

 • KR.ROZ.2710.75.2023
 • 07.08.2023 12:54
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Limanowa - Etap I

 • KR.ROZ.2710.74.2023
 • 07.08.2023 12:54
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie rzek, cieków i kanałów, zbiorników wodnych na terenie NW Sandomierz i Opatów

 • KR.ROZ.2710.52.2023
 • Usługi

  „Usługi geodezyjne (w tym: pomiary geodezyjne do ustalenia przebiegu linii brzegu oraz sporządzenie wykazów synchronizacyjnych) dla obszarów objętych załączonym wykazem”

 • KR.ROZ.2710.61.2023
 • 28.07.2023 09:48
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

 • KR.ROZ.2710.58.2023
 • 07.08.2023 12:53
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Myślenice etap I

 • KR.ROZ.2710.56.2023
 • 22.08.2023 13:09
 • Usługi

  Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami obiektów hydrotechnicznych Kaskady Soły

 • KR.ROZ.2710.62.2023
 • 29.06.2023 15:02
 • Usługi

  Ocena stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie ZZ Nowy Sącz

 • KR.ROZ.2710.57.2023
 • 23.08.2023 12:40
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Krakowie

 • KR.ROZ.2710.59.2023
 • Usługi

  Udrożnienie potoków na terenie NW Nowy Sącz: Biczyczanka, Kraśnianka, Szymanowianka, Niskówka, Wielkopolanka, Elektrodowy, Szczubanowski, k/Betoniarni, BN w Zabrzeży

 • KR.ROZ.2710.50.2023
 • 25.08.2023 15:29
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap IV

 • KR.ROZ.2710.55.2023
 • 28.07.2023 10:02
 • Usługi

  Utrzymanie kompleksów odwodnieniowych SW Dwory, SW Smolice oraz rowów odwodnieniowych SW Kościuszko

 • KR.ROZ.2710.41.2023
 • 15.09.2023 14:11
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Brzesko (3 części)

 • KR.ROZ.2710.49.2023
 • Roboty budowlane

  Remont budynku administracyjnego SW Dwory

 • KR.ROZ.2710.42.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap V

 • KR.ROZ.2710.48.2023
 • 11.07.2023 13:19
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie rzek, cieków i kanałów, zbiorników wodnych na terenie NW Dąbrowa Tarnowska, Połaniec i Staszów

 • KR.ROZ.2710.43.2023
 • Usługi

  Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Krakowie

 • KR.ROZ.2710.46.2023
 • Usługi

  Rozbiórka lub modyfikacja tam bobrowych na terenie działania ZZ w Nowym Sączu: Część 1 - Teren Nadzoru Wodnego Muszyna, Nadzoru Wodnego Nowy Sącz, Nadzoru Wodnego Limanowa, Nadzoru Wodnego Grybów (pow. nowosądecki, pow. gorlicki), Nadzoru Wodnego Nowy Targ, Nadzoru Wodnego Zakopane Część 2 – Teren Nadzoru Wodnego Grybów (pow. tarnowski, miasto Tarnów), Nadzoru Wodnego Tarnów

 • KR.ROZ.2710.47.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Oświęcim etap I

 • KR.ROZ.2710.44.2023
 • 28.06.2023 13:26
 • Roboty budowlane

  "Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Suchej Beskidzkiej"

 • KR.ROZ.2710.45.2023
 • 31.07.2023 11:15
 • Roboty budowlane

  Przebudowa napędów mechanicznych upustów dennych oraz zasuw przelewów powierzchniowych na zbiorniku Chańcza

 • KR.ROZ.2710.36.2023
 • 18.07.2023 08:37
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap III (2 części)

 • KR.ROZ.2710.40.2023
 • Usługi

  Usługi na terenie EW Świnna Poręba (3 części)

 • KR.ROZ.2710.34.2023
 • Usługi

  "Aktualizacja instrukcji eksploatacyjnych obiektów hydrotechnicznych Zarządu Zlewni w Żywcu"

 • KR.ROZ.2710.30.2023
 • 21.07.2023 10:54
 • Usługi

  „Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami obiektów hydrotechnicznych ZW Świnna Poręba"

 • KR.ROZ.2710.38.2023
 • Usługi

  Wykonanie audytów efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, służących realizacji zadań publicznych PGW Wody Polskie w 8 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej” – w ramach POIiŚ 2014-2020 „Wykonanie dokumentacji niezbędnej do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, służących realizacji zadań publicznych PGW WP w 8 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej

 • KR.ROZ.2710.31.2023
 • 18.07.2023 08:35
 • Roboty budowlane

  Wykonanie warsztatowe łańcucha napędowego wraz z wymianą na klapie prawej jazu Czaniec

 • KR.ROZ.2710.37.2023
 • Usługi

  „Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie ZZ Nowy Sącz (3 części)

 • KR.ROZ.2710.29.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Nowy Sącz – Etap I

 • KR.ROZ.2710.20.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Wadowicach

 • KR.ROZ.2710.32.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Kaskady Soły – etap II

 • KR.ROZ.2710.33.2023
 • 07.07.2023 09:31
 • Roboty budowlane

  3A.2/3.1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 3

 • KR.ROZ.2710.35.2023
 • Usługi

  Usuwanie roślin inwazyjnych

 • KR.ROZ.2710.18.2023
 • 28.06.2023 14:54
 • Usługi

  Konserwacja drenaży, zapór, osuwisk i rowów opaskowych zbiornika Tresna

 • KR.ROZ.2710.15.2023
 • Roboty budowlane

  "Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap II"

 • KR.ROZ.2710.16.2023
 • Usługi

  Interwencyjna wycinka drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa w roku 2023 na terenie ZZ Kielce

 • KR.ROZ.2710.9.2023
 • 29.06.2023 14:59
 • Dostawa

  Dostawa paszy granulowanej do podchowu ryb w różnym stadium rozwojowym w ośrodku zarybieniowym w Świnnej Porębie

 • KR.ROZ.2710.14.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Kaskady Soły - etap III – Wykonanie warsztatowe łańcucha napędowego wraz z wymianą na klapie prawej jazu Czaniec

 • KR.ROZ.2710.11.2023
 • Usługi

  "Interwencyjna rozbiórka tam bobrowych, przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach" z podziałem na 3 części

 • KR.ROZ.2710.7.2023
 • Usługi

  Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w zakresie zagospodarowania/adaptacji zabytkowego dworku w Dąbrówce z XVII wieku wraz z parkingiem.

 • KR.ROZ.2711.63.2023
 • Usługi

  Obsługa i konserwacja Bariery Odwadniającej miasto Kraków (razem z pomiarami zwierciadła wody gruntowej) w latach 2023 do 2025

 • KR.ROZ.2710.1.2023
 • Roboty budowlane

  Zasyp materiałem żwirowym w sąsiedztwie istniejących budowli na rzece Dunajec na brzegu lewym w rejonie km 36+000 w m. Mikołajowice, Sieciechowice gm. Wierzchosławice

 • KR.ROZ.2710.4.2023
 • Usługi

  Usługa drukowania wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz jednostek podległych

 • KR.ROZ.2710.3.2023
 • Usługi

  "Usługa dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni Sandomierz w latach 2023 – 2025"

 • KR.ROZ.2810.216.2022
 • Usługi

  Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – z podziałem na 6 części”, część nr 5 „Zarząd Zlewni w Sandomierzu” – OFERTY DODATKOWE

 • KR.ROZ.2810.181.2022
 • Dostawa

  Zakup sprzętu typu foto/video niezbędnego do tworzenia treści informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych w mediach internetowych

 • KR.ROZ.2811.784.2022
 • Dostawa

  Zakup rębaków

 • KR.ROZ.2810.207.2022
 • Usługi

  Usługa dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Kielce na lata 2023 – 2025 z podziałem na części (KR.ROZ.2810.108.2022) - Część II - Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Kazimierzy Wielkiej (oferty dodatkowe)

 • KR.ROZ.2810.108.2022
 • Dostawa

  Dostawa paszy granulowanej do podchowu ryb w różnym stadium rozwojowym w ośrodku zarybieniowym w Świnnej Porębie

 • KR.ROZ.2810.212.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Oświęcim Etap IV

 • KR.ROZ.2810.204.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Sucha Beskidzka II Etap - "Lokalny zasyp wyrw brzegowych na rzece Skawa w km 94+820-95+150 w msc. Spytkowice, gm. Spytkowice, pow. nowotarski”

 • KR.ROZ.2810.201.2022
 • Roboty budowlane

  „Roboty budowlano montażowe w budynku przy ul Staromiejskiej 14: część 1) Podniesienie standardu mieszkania służbowego nr 2 przy ul. Staromiejskiej w Sandomierzu; część 2) Remont mieszkania służbowego nr 1 przy ul. Staromiejskiej w Sandomierzu”

 • KR.ROZ.2810.200.2022
 • Usługi

  Część 1 – Konserwacja rowów kompleksu odwodnieniowego Łączany – ZOH Łączany – Skawina Część 2 – Konserwacja rowu R – ZOH Łączany – Skawina

 • KR.ROZ.2810.198.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Wadowice Etap II (2 części)

 • KR.ROZ.2810.195.2022
 • Dostawa

  Dostawa mebli specjalistycznych (regały magazynowe, archiwalne, szafki bhp, warsztatowe etc.) na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – z podziałem na 4 części

 • KR.ROZ.2810.192.2022
 • Dostawa

  Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – z podziałem na 6 części

 • KR.ROZ.2810.181.2022
 • Usługi

  Modernizacja sytemu alarmowego i telewizyjnego systemu nadzoru na Zbiorniku wodnym Świnna Poręba

 • KR.ROZ.2810.175.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Żywiec – etap VII

 • KR.ROZ.2810.185.2022
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Kraków-etap III

 • KR.ROZ.2810.178.2022
 • Usługi

  Wycinka zakrzaczeń w międzywalu rzeki Wisły na terenie gmin Baranów Sandomierski i Łoniów

 • KR.ROZ.2810.172.2022
 • Roboty budowlane

  Poprawa parametrów technicznych prawego wału rzeki Wisły – mur oporowy w km 6+300-6+370 w m. Wola Przemykowska, gmina Szczurowa, powiat brzesko

 • KR.ROZ.2810.166.2022
 • Usługi

  Konserwacja i udrożnienie syfonów i przepustów na kanale Łączany – Skawina

 • KR.ROZ.2810.158.2022
 • Roboty budowlane

  Remont stopnia w km 1+248 nr 3 na potoku Koszarawa w m. Żywiec

 • KR.ROZ.2810.142.2022
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Proszowice – II etap

 • KR.ROZ.2810.128.2022
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Bochnia – II etap

 • KR.ROZ.2810.121.2022
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Krakowie

 • KR.ROZ.2810.118.2022
 • Dostawa

  Dostawy materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW w Krakowie

 • KR.ROZ.2810.122.2022
 • Dostawa

  Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z podziałem na 6 części

 • KR.ROZ.2810.113.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kraków

 • KR.ROZ.2810.105.2022
 • Usługi

  Budowa suchego zbiornika na cieku Sudoł Dominikański w km 6+400 w m. Węgrzce gm. Zielonki powiat krakowski województwo małopolskie

 • KR.ROZ.2810.67.2022
 • Usługi

  Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym: ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę)

  Część
 • KR.ROZ.2810.83.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Limanowa

 • KR.ROZ.2810.84.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Oświęcim (6 części)

 • KR.ROZ.2810.78.2022
 • Usługi

  „Wykonanie operatów rybackich dla obwodu rybackiego zbiornika Porąbka na rzece Soła nr 3 i obwodu rybackiego zbiornika Tresna na rzece Soła nr 2 wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii uprawnionej jednostki”

 • KR.ROZ.2811.254.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach Nadzoru Wodnego Żywiec – etap IV

 • KR.ROZ.2810.68.2022
 • Usługi

  Remont oświetlenia na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków (3 części)

 • KR.ROZ.2810.56.2022
 • Usługi

  Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią na obszarze RZGW Kraków

 • KR.ROZ.2810.57.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach Nadzoru Wodnego Żywiec – etap II

 • KR.ROZ.2810.50.2022
 • Usługi

  Usługi związane z udrożnieniem i wykoszeniem potoków na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice

 • KR.ROZ.2810.39.2022
 • Roboty budowlane

  Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Soły poprzez przebudowę oraz budowę przepławek w km rzeki 0+750 w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski oraz w km 16+200 w miejscowości Bielany, gm. Kęty, powiat oświęcimski", w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”

 • KR.ROZ.2810.33.2022
 • Usługi

  Usługi na obiekcie hydrotechnicznym ZW Świnna Poręba (6 części)

 • KR.ROZ.2810.27.2022
 • Usługi

  Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią RZGW Kraków- Koncepcja ochrony przed powodzią Zlewni Stradomki

 • KR.ROZ.2810.19.2022
 • Usługi

  Obsługa i konserwacja bariery odwadniającej miasto Kraków (razem z pomiarami zwierciadła wody gruntowej)

 • KR.ROZ.2810.21.2022
 • Roboty budowlane

  Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego prawostronnej opaski brzegowej rzeki Serafa od km 4+755 do km 4+245, wykonanie, podwyższenia prawostronnej opaski murem z grodzic winylowych

 • KR.ROZ.2810.20.2022
 • Usługi

  Interwencyjna rozbiórka tam bobrowych, przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach

 • KR.ROZ.2810.8.2022
 • Dostawa

  Dostawa paszy granulowanej do podchowu ryb w różnym stadium rozwojowym w ośrodku zarybieniowym w Świnnej Porębie

 • KR.ROZ.2810.7.2022
 • Usługi

  Pełnienie nadzoru przyrodniczego nad zadaniem pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Skawy od zapory Świnna Poręba do jej ujścia poprzez budowę oraz przebudowę przepławek w km rzeki 21+500 w miejscowości Wadowice, w km 8+975 w miejscowości Grodzisko oraz w km 1+260 w miejscowości Podolsze, powiat oświęcimski, woj. małopolskie”.

 • KR.ROZ.2810.234.2021
 • Usługi

  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Skawy od zapory Świnna Poręba do jej ujścia poprzez budowę oraz przebudowę przepławek w km rzeki 21+500 w miejscowości Wadowice, w km 8+975 w miejscowości Grodzisko oraz w km 1+260 w miejscowości Podolsze, powiat oświęcimski, woj. małopolskie w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”

 • KR.ROZ.2810.236.2021
 • Roboty budowlane

  Remont napędów hydraulicznych zapory Dobczyce- decyzja nakazowa

 • KR.ROZ.2810.233.2021
 • Roboty budowlane

  Remont kierownicy dolnej śluzy Stopnia Wodnego Kościuszko - etap I - decyzja nakazowa

 • KR.ROZ.2810.222.2021
 • Roboty budowlane

  Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Skawy od zapory Świnna Poręba do jej ujścia poprzez budowę oraz przebudowę przepławek w km rzeki 21+500 w miejscowości Wadowice, w km 8+975 w miejscowości Grodzisko oraz w km 1+260 w miejscowości Podolsze, powiat oświęcimski, woj. małopolskie

 • KR.ROZ.2810.227.2021
 • Usługi

  Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”

 • KR.ROZ.2810.230.2021
 • Roboty budowlane

  Remont betonów w części podwodnej na Stopniu Wodnym Dąbie – etap II – decyzja nakazowa

 • KR.ROZ.2810.223.2021
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane utrzymaniowe na terenie Nadzoru Wodnego w Nowym Sączu

  Część
 • KR.ROZ.2810.217.2021
 • Usługi

  Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie zasilania i sterowania urządzeń na zadaniu pn.: „Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu Wisły omijającej jaz w km 21+220 biegu rzeki Wisły na węźle wodnym Smolice, w obrębie miejscowości Podolsze, gmina Zator, powiat oświęcimski, miejscowości Jankowice, gmina Babice, powiat chrzanowski, województwo małopolskie”

 • KR.ROZ.2810.231.2021
 • Usługi

  „Bieżąca obsługa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej – wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach w latach 2022-2024”

  Część
 • KR.ROZ.2810.221.2021
 • Usługi

  “Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Dwory II, gm. Oświęcim”

 • KR.ROZ.2810.199.2021
 • Roboty budowlane

  1. Naprawa uszkodzeń na cieku Trzemeśnianka w km 3+420-3+520 w m. Łęki 2. Naprawa uszkodzeń na cieku Trzemeśnianka w km 6+660-9+400 w m. Poręba

  Część
 • KR.ROZ.2810.211.2021
 • Usługi

  Prace interwencyjne na ciekach wodnych na terenie działania NW Kraków - Usunięcie roślinności pływającej, udrożnienie rzeki Drwini Długiej, w km 0+000-4+600, w m. Kraków

 • KR.ROZ.2811.1025.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń na pot. Uszwica

  Część
 • KR.ROZ.2810.208.2021
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Żywiec

  Część
 • KR.ROZ.2810.214.2021
 • Dostawa

  Utrzymanie szlaku żeglugowego - zakupy

 • KR.ROZ.2810.209.2021
 • Dostawa

  Zakup kosiarek bijakowych samobieżnych

 • KR.ROZ.2810.206.2021
 • Usługi

  „Utrzymanie i eksploatacja pompowni Grabina i Kępa Chwałowska na terenie ZZ Sandomierz w latach 2022-2024”

 • KR.ROZ.2810.190.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń – prawy wał przeciwpowodziowy pot. Kisielina w km 13+000-13+800 w m. Zabawa

 • KR.ROZ.2810.205.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń na cieku Uszwica

  Część
 • KR.ROZ.2810.204.2021
 • Usługi

  Utrzymanie potoku Drwinka km 13+056-26+300 m. Chobot, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Wola Batorska i Niepołomice, gm. Niepołomice

 • KR.ROZ.2810.203.2021
 • Usługi

  Część I – Konserwacja rowów kompleksu odwodnieniowego Łączany Część II – Konserwacja rowu R – kompleksu odwodnieniowego Łączany

  Część
 • KR.ROZ.2810.198.2021
 • Roboty budowlane

  „Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Wisły na stanowisku górnym jazu Łączany, gm. Brzeźnica pow. wadowicki, woj. Małopolskie – etap II

 • KR.ROZ.2810.195.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Ścieklec w 0+000-0+400, 0+800-0+950, 1+100-1+150 w m. Opatkowice, Proszowice

 • KR.ROZ.2810.196.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Cicha w 1+400-1+800, 2+500-3+400 w m. Komorów, Miechów

 • KR.ROZ.2810.187.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Szreniawa

  Część
 • KR.ROZ.2810.193.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Rudno: Część 1: Naprawa uszkodzeń Rudno w 2+950-3+100 w m. Przeginia Narodowa. Część 2: Udrożnienie cieku Rudno w km 7+300-8+200 w m. Brodła.

  Część
 • KR.ROZ.2810.184.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Brzeźnicki

  Część
 • KR.ROZ.2810.183.2021
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach wodnych na terenie NW Kraków

  Część
 • KR.ROZ.2810.182.2021
 • Usługi

  Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie zasilania i sterowania urządzeń – oferty dodatkowe

 • KR.ROZ.2810.171.2021
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Żywiec

  Część
 • KR.ROZ.2810.172.2021
 • Roboty budowlane

  „Roboty budowlane na potokach na terenie NW Myślenice”

  Część
 • KR.ROZ.2810.170.2021
 • Roboty budowlane

  Poprawa parametrów obwałowań rzeki Drwinii Długiej

 • KR.ROZ.2810.164.2021
 • Usługi

  „Oceny stanu technicznego budowli na terenie NW Kęty”

 • KR.ROZ.2810.168.2021
 • Usługi

  Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie zasilania i sterowania urządzeń

  Część
 • KR.ROZ.2810.171.2021
 • Usługi

  Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Żywcu i w Suchej Beskidzkiej

  Część
 • KR.ROZ.2810.167.2021
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane z terenu NW Staszów gm. Tuczępy

  Część
 • KR.ROZ.2810.166.2021
 • Usługi

  Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych stymulujących funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji w km 78+950 – 79+800 rzeki Biała Tarnowska, m. Kąclowa, gm. Grybów

 • KR.ROZ.2810.160.2021
 • Usługi

  Remont układu hydraulicznego zapory Tresna

 • KR.ROZ.2810.165.2021
 • Roboty budowlane

  Prace utrzymaniowe na potoku Stracha w km 2+600-3+350

 • KR.ROZ.2810.163.2021
 • Roboty budowlane

  Poprawa parametrów eksploatacyjnych zbiornika wyrównawczego pompowni Hubenice, m. Hubenice, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski

 • KR.ROZ.2810.161.2021
 • Usługi

  Mycie i czyszczenie uzwojeń generatora nr 1 i nr 2 – EW Dobczyce

 • KR.ROZ.2810.159.2021
 • Usługi

  Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku RZGW Kraków

 • KR.ROF.283.2.2021
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Krakowie – obszar Rzeszów

 • KR.ROZ.2810.156.2021
 • Usługi

  Oznakowanie drogi wodnej rzeki Wisły w km 175+400 - 295+200

 • KR.ROZ.2810.129.2021
 • Roboty budowlane

  Remont Jazu Malecki w km 0+600 w miejscowości Bielany, gmina Kęty, powiat oświęcimski

 • KR.ROZ.2810.150.2021
 • Roboty budowlane

  Konserwacja drenaży wsi Porąbka zbiornik Czaniec

 • KR.ROZ.2810.137.2021
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na potokach i rzekach NW Bochnia i NW Kraków

  Część
 • KR.ROZ.2810.157.2021
 • Usługi

  „Działania informacyjno-promocyjne na zakończenie projektu pn.: Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego. ”

 • KR.ROZ.2811.531.2021
 • Usługi

  I – Konserwacja czaszy zbiornika Tresna w rejonie pompowni Nr 1 i Nr 2 oraz wlotu potoku Łękawka, II – Wycinka drzew i zakrzaczeń z czaszy ZW Tresna, III – Wycina drzew i zakrzaczeń na terenie zbiornika Porąbka, IV – Wycinka drzew i zakrzaczeń na terenie zbiornika Czaniec

  Część
 • KR.ROZ.2810.147.2021
 • Usługi

  "Usługi związane z utrzymaniem rzek na terenie NW Opatów"

  Część
 • KR.ROZ.2810.145.2021
 • Usługi

  Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice

 • KR.ROZ.2810.127.2021
 • Dostawa

  Zakup śruby Archimedesa do transportu ryb.

 • KR.ROZ.2811.627.2021
 • Roboty budowlane

  Utrzymanie potoku Zygodówka w km 0+000-1+500 w m. Woźniki, gm. Tomice, pow. wadowicki.

 • KR.ROZ.2810.131.2021
 • Dostawa

  Dostawy związane z utrzymaniem szlaku żeglownego na terenie RZGW w Krakowie

  Część
 • KR.ROZ.2810.146.2021
 • Dostawa

  Dostawa posiłków profilaktycznych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

  Część
 • KR.ROZ.2810.139.2021
 • Roboty budowlane

  3A.5 Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira

 • KR.ROZ.2810.143.2021
 • Dostawa

  Sukcesywny zakup wraz z dostawą akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów będących własnością PGW Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Kraków

  Część
 • KR.ROZ.2810.141.2021
 • Roboty budowlane

  Udrożnienie potoków na terenie NW Myślenice

  Część
 • KR.ROZ.2810.122.2021
 • Usługi

  Konserwacja potoku Bobrek w km 0+150-6+550 w m. Wieprz, gm. Wieprz, pow. wadowicki

 • KR.ROZ.2810.128.2021
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Wadowice

  Część
 • KR.ROZ.2810.132.2021
 • Usługi

  Bieżąca obsługa interwencyjnej wycinki drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa w roku 2021

  Część
 • KR.ROZ.2810.114.2021
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót budowlanych stymulujących funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji w km 78+950 – 79+800 rzeki Biała Tarnowska, m. Kąclowa, gm. Grybów

 • KR.ROZ.2810.120.2021
 • Usługi

  „Wykonanie oceny rocznej i pięcioletniej dla zapór przeciwrumowiskowych”

 • KR.ROZ.2810.104.2021
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Krakowie

  Część
 • KR.ROZ.2810.116.2021
 • Usługi

  Interwencyjna rozbiórka tam bobrowych , przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych działania ZZ Kielce

  Część
 • KR.ROZ.2810.117.2021
 • Roboty budowlane

  Wykonanie konserwacji dolnego stanowiska zapory Porąbka

 • KR.ROZ.2810.107.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa przepustów wałowych, stopnia wodnego i ubezpieczenia na potokach NW Brzesko

  Część
 • KR.ROZ.2810.105.2021
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem rzek na terenie NW Sandomierz

  Część
 • KR.ROZ.2810.76.2021
 • Usługi

  Zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych w ramach realizacji działań informacyjnych projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”.

 • KR.ROZ.2811.406.2021
 • Dostawa

  Dostawa skanerów na potrzeby realizacji projektu pn.: Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego

 • KR.ROZ.2811.306.2021
 • Dostawa

  Dostawa i montaż wyposażenia stacji monitoringu wędrówek ryb przy przepławce na rzece Wisłoce w m. Mokrzec

 • KR.ROZ.2810.93.2021
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

 • KR.ROZ.2810.83.2021
 • Usługi

  Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Żywcu

 • KR.ROZ.2810.87.2021
 • Roboty budowlane

  „Wykonanie uszczelnienia przecieku galerii prawego przyczółka zapory Porąbka”

 • KR.ROZ.2810.28.2021
 • Dostawa

  Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Część
 • KR.ROZ.2810.62.2021
 • Usługi

  Obsługa i konserwacja bariery odwadniającej miasto Kraków (razem z pomiarami zwierciadła wody gruntowej)

 • KR.ROZ.2810.69.2021
 • Usługi

  Świadczenie usługi dozoru oraz bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z podziałem na dwie części – część I i część II: na lata 2021 – 2023

  Część
 • KR.ROZ.2810.38.2021
 • Roboty budowlane

  Zasyp wyrwy brzegowej na rzece Soła w km 6+250-6+400 m. Rajsko gm. Oświęcim

 • KR.ROZ.2810.71.2021
 • Dostawa

  Dostawa i montaż wyposażenia stacji monitoringu wędrówek ryb przy przepławce na rzece Wisłoce w m. Mokrzec

 • KR.ROZ.2810.44.2021
 • Usługi

  Specjalistyczne usługi na obiekcie hydrotechnicznym Świnna Poręba

  Część
 • KR.ROZ.2810.45.2021
 • Usługi

  Specjalistyczne usługi na obiekcie hydrotechnicznym Świnna Poręba

  Część
 • KR.ROZ.2810.37.2021
 • Usługi

  Przystosowanie układów-pomiarowo rozliczeniowych do zasady TPA na SW Smolice

 • KR.ROZ.2810.24.2021
 • Usługi

  Utrzymanie potoków na terenie NW Oświęcim

  Część
 • KR.ROZ.2810.39.2021
 • Usługi

  Specjalistyczne usługi na obiekcie hydrotechnicznym Świnna Poręba

  Część
 • KR.ROZ.2810.14.2021
 • Usługi

  Nadzór przyrodniczy nad robotami budowlanymi na zadaniu pn. Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu Wisły omijającej jaz w km 21+220 biegu rzeki Wisły na węźle wodnym Smolice, w obrębie miejscowości Podolsze, gmina Zator, powiat oświęcimski, miejscowości Jankowice, gmina Babice, powiat chrzanowski, województwo małopols

 • KR.ROZ.2810.31.2021
 • Usługi

  Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Krakowie

 • KR.ROZ.2810.33.2021
 • Roboty budowlane

  Remont zapory bocznej obok Pompowni nr 4 zbiornika Tresna-przesłona przeciw filtracyjna IV etap

 • KR.ROZ.2810.10.2021
 • Roboty budowlane

  3A.2/4 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2

 • 3068/JRP/2020
 • Roboty budowlane

  3A.2/3 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 3

 • 3063/JRP/2020
 • Roboty budowlane

  3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko

 • 2833/JRP/2020
do góry