Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610, Lublin
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  „Sporządzenie aktów notarialnych nabycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa niezbędnych do realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego”

 • LU.ROZ.2811.150.2021
 • 25.10.2021 16:00
 • Dostawa

  „Zakup mobilnych garaży na potrzeby ZZ Biała Podlaska oraz RZGW Lublin (2 szt. Dwustanowiskowy).”

 • LU.ROO.2811.17.2021
 • 27.10.2021 15:00
 • Usługi

  Usługi sprzątania w RZGW Lublin oraz ZZ Zamość na okres 3 miesięcy

  Część
 • LU.ROO.2811.16.2021
 • 30.09.2021 11:00
 • Usługi

  Usługa szkoleniowa na realizację szkolenia w zakresie komunikacji dla pracowników PGW WP pn.: Komunikacja z klientem, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów lub ich unikanie, skuteczna komunikacja dla 16 osób.

 • LU/ROK/2810.13.2021
 • 27.10.2021 10:00
 • Usługi

  „Utrzymanie rzek na terenie Zarządu Zlewni w Zamościu” – 3 części.

 • LU.ROZ.2810.81.2021
 • 14.10.2021 15:00
 • Roboty budowlane

  Naprawa drogi przywałowej wału przeciwpowodziowego rzeki Bug km 61+877-71+806.

 • LU.ROZ.2810.79.2021
 • 27.10.2021 00:00
 • Roboty budowlane

  Naprawa ubezpieczeń skarp rzeki Kosówka w km 13+650-16+100 msc. Kosów Lacki , gm. Kosów Lacki .

 • LU.ROZ.2810.80.2021
 • 28.10.2021 00:00
 • Usługi

  Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Krzna w km 30+900 , 36+350 – NW Biała Podlaska – 2 części

 • LU.ROZ.2810.77.2021
 • 22.10.2021 23:55
 • Usługi

  Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Zielawa w km 6+860, 14+940, 31+400, 36+970, 40+500, 43+300, 49+440, 55+290 - NW Biała Podlaska – 4 części.

 • LU.ROZ.2810.78.2021
 • 23.10.2021 23:55
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji projektowych dla robót remontowych na zaporze czołowej zbiornika wodnego Nielisz – 2 części

 • LU.ROZ.2810.73.2021
 • 22.10.2021 23:55
 • Usługi

  „Dokumentacje techniczne dla remontów budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu – 4 części”

 • LU.ROZ.2810.74.2021
 • 16.10.2021 23:55
 • Usługi

  „Wycinka drzew zagrażających życiu i mieniu ludzi na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu”

 • LU.ROZ.2810.75.2021
 • 20.09.2021 12:52
 • Usługi

  „Utrzymanie rzeki Bukowa w km 3+680-25+800 oraz Sieniucha w km 0+000-23+000”

 • LU.ROZ.2810.70.2021
 • 02.11.2021 10:00
 • Usługi

  Usługa na realizację szkolenia dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w zakresie: Prawo ochrony środowiska, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocena oddziaływania na środowisko, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla 110 osób

 • RZGW/ROK/2810.10/2021
 • 14.09.2021 15:52
 • Usługi

  „Utrzymanie rzek i doprowadzalnika na terenie Zarządu Zlewni w Zamościu” - 6 części

 • LU.ROZ.2810.68.2021
 • 09.09.2021 12:46
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót umocnieniowych prawego brzegu zbiornika wodnego Nielisz sekcja 9 P,pow. zamojski, gm. Nielisz .

 • LU.ROZ.2810.67.2021
 • 09.09.2021 14:28
 • Usługi

  Usunięcie zatorów z koryta rzeki granicznej Bug na terenie działania Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej.

 • LU.ROZ.2810.66.2021
 • 21.09.2021 12:44
 • Usługi

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pn. „Szkolenie specjalistyczne w zakresie spawania” - 11 części

 • LU.ROZ.2810.65.2021
 • 02.09.2021 11:26
 • Usługi

  „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pn. Szkolenie specjalistyczne związane z gospodarka drewnem” -11 części

 • LU.ROZ.2810.64.2021
 • 02.09.2021 11:24
 • Usługi

  Usługa na realizację szkolenia dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w zakresie: Zarządzanie kryzysowe

 • RZGW Lublin/ROK/2810.9/2021
 • 14.09.2021 15:55
 • Usługi

  Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego w Białej Podlaskiej,Tomaszowie Lubelskim i Włodawie – 3 części

  Część
 • LU.ROZ.2810.57.2021
 • 02.09.2021 11:09
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Białka poprzez remont jazów żelbetowych - 5 części , NW Radzyń Podlaski.

 • LU.ROZ.2810.59.2021
 • 27.08.2021 12:42
 • Usługi

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pn. Kurs operatora drona -7 części.

 • LU.ROZ.2810.60.2021
 • 24.08.2021 12:51
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Białka poprzez remont jazu żelbetowego w km 1+380 w m. Peszki Duże, gm. Radzyń Podlaski, pow. radzyński.

 • LU.ROZ.2810.58.2021
 • 24.08.2021 12:54
 • Usługi

  Utrzymanie śródlądowych wód płynących na terenie Nadzoru Wodnego w Ostrowi Mazowieckiej, Nadzoru Wodnego w Siedlcach, Nadzoru Wodnego w Siemiatyczach oraz Nadzoru Wodnego w Wysokiem Mazowieckiem – 5 części.

  Część
 • LU.ROZ.2810.56.2021
 • 24.08.2021 13:08
 • Usługi

  Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi na terenie działania Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim - 5 części

  Część
 • LU.ROZ.2810.55.2021
 • 27.08.2021 12:43
 • Usługi

  Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi zlokalizowanymi na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu – 4 części (PKZW)

  Część
 • LU.ROZ.2810.54.2021
 • 17.08.2021 09:01
 • Usługi

  Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą dla budowli piętrzących zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu – 5 części.

  Część
 • LU.ROZ.2810.53.2021
 • 27.08.2021 12:42
 • Usługi

  Utrzymanie rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Tomaszowie Lubelskim - 2 części.

  Część
 • LU.ROZ.2810.51.2021
 • 02.09.2021 11:32
 • Usługi

  „Utrzymanie rzek na terenie Nadzoru Wodnego we Włodawie – 4 części"

  Część
 • LU.ROZ.2810.52.2021
 • 15.09.2021 11:50
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie .

 • LU.ROZ.2810.50.2021
 • 17.08.2021 13:17
 • Usługi

  Usługa szkoleniowa na relizację szkolenia w zakresie komunikacji dl pracownikó PGW Wody Polskie pn.: Komunikacja z trudnym klientem, techniki profesjonalnej obsługi trudnego interesanta, asertywna komunikacja w pracy urzędnika dla 8 osób

 • LU/ROK/2810.8/2021
 • Usługi

  Utrzymanie rzek i wału przeciwpowodziowego na terenie Nadzoru Wodnego w Chełmie – 4 części.

  Część
 • LU.ROZ.2810.48.2021
 • 24.08.2021 13:34
 • Dostawa

  Dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz podległych jednostek organizacyjnych

 • LU.ROZ.2810.47.2021
 • 06.08.2021 15:33
 • Usługi

  „Utrzymanie śródlądowych wód płynących na terenie Nadzoru Wodnego w Siedlcach - 3 części”

  Część
 • LU.ROZ.2810.46.2021
 • 24.08.2021 13:34
 • Usługi

  "Usługa szkoleniowa na realizację szkolenia e-learning dla pracowników PGW Wody Polskie, pn.: część 1: Komunikacja z klientem część 2: Komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów lub ich unikanie , negocjacje, skuteczna komunikacja "

 • LU/ROK/2810.7/2021
 • 28.07.2021 18:00
 • Usługi

  Utrzymanie rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Łukowie - 3 części

  Część
 • LU.ROZ.2810.45.2021
 • 20.09.2021 00:00
 • Roboty budowlane

  Interwencyjna zabudowa wyrwy lewej skarpy rzeki Liwiec w km 8+800-8+920 na długości 120 mb, w m. Strachów gm. Jadów pow. wołomiński.

 • LU.ROZ.2810.44.2021
 • 22.07.2021 23:00
 • Usługi

  Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu - 11 części

  Część
 • LU.ROZ.2810.39.2021
 • Usługi

  Utrzymanie śródlądowych wód płynących oraz urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Łosicach i Nadzoru Wodnego w Siemiatyczach – 7 części

  Część
 • LU.ROZ.2810.35.2021
 • 24.08.2021 13:37
 • Usługi

  Utrzymanie śródlądowych wód płynących na terenie Nadzoru Wodnego w Ostrowi Mazowieckiej i Nadzoru Wodnego w Wysokiem Mazowieckiem – 7 części

  Część
 • LU.ROZ.2810.36.2021
 • 27.07.2021 09:08
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych dla podległych jednostek organizacyjnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie .

 • LU.ROZ.2810.29.2021
 • 24.08.2021 13:35
 • Roboty budowlane

  Modernizacja budynku obiektu w Borowem - wymiana instalacji cieplnej.

 • LU.ZOO.2.2811.8.2021.RK
 • Usługi

  Wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim - 9 części

  Część
 • LU.ROZ.2810.13.2021
 • Roboty budowlane

  Modernizacja budynku obiektu w Borowem - wymiana instalacji cieplnej.

 • LU.ROZ.2811.182.2020
 • 19.01.2021 10:00
 • Dostawa

  Zakup pomostu pływającego na pływakach rotoidalnych do cumowania małych jednostek pływających na zbiorniku wodnym Nielisz

 • LU.ROZ.2811.180.2020
 • 04.02.2021 10:19
 • Roboty budowlane

  Interwencyjna zabudowa wyrwy lewej skarpy rzeki Liwiec w km 17+670-17+836 na długości 166 mb w m. Zawiszyn gm. Jadów pow. wołomiński

 • LU.ROZ.2810.39.2020
 • 14.12.2020 10:00
 • Usługi

  "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczących obsługi: elektronarzędzi, maszyn i urządzeń oraz maszyn i pojazdów specjalistycznych"

  Część
 • LU.ROZ.2810.38.2020
 • 04.12.2020 16:00
 • Usługi

  Wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepompowni Wilczogęby, gm.Sadowne, pow.Węgrowski"

 • LU.ROZ.2810.35.2020
 • 30.10.2020 09:13
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa grobli i czaszy zbiornika Opole” gm. Podedwórze, Jabłoń pow. Parczew i gm. Wisznice pow. Biała Podlaska

 • LU.ROZ.2810.34.2020
 • 30.10.2020 08:56
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącego zbiornika w m. Ciechanowiec w km 15+300 rzeki Nurzec, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie".

 • LU.ROZ.2810.32.2020
 • 30.10.2020 09:05
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Odbudowa pompowni w Jabłoniu, pow. Parczew”.

 • LU.ROZ.2810.33.2020
 • 30.10.2020 09:08
 • Dostawa

  Zakup łyżki koszącej, szybkozłącza mechanicznego oraz głowicy obrotowej do koparki DX85R-3 firmy DOOSAN .

 • LU.ROZ.2810.28.2020
 • 16.09.2020 14:55
 • Usługi

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu w celu uzyskania świadectwa obserwatora radarowego żeglugi śródlądowej oraz Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STWC dla pracowników RZGW w Gdańsku.

  Część
 • LU.ROO.2811.26.2020
 • 25.08.2020 10:00
do góry