Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usunięcie uszkodzeń na wałach p.powodziowych (rz. Ślęzy Małej, rz. Ślęzy, Odry) na terenie NW Oława i NW Strzelin

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011 Wrocław
tel.(71) 757 20 64
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.677.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.10.2021 13:00
 • Termin złożenia oferty
  05.11.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie powstałych uszkodzeń wałów p.powodziowych w postaci nor zwierzęcych.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie  obejmujące roboty polegające na remoncie, budowie, odbudowie, przebudowie lub naprawie ziemnych obiektów budowlanych (wały przeciwpowodziowe, zapory ziemne, groble, nasypy drogowe i kolejowe itp.) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia tj. protokoły odbioru, referencje itp.

Branże CPV

 • 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • WR.ROZ.2811.677.2021
 • Usunięcie uszkodzeń na wałach p.powodziowych (rz. Ślęzy, rz. Ślęzy Małej, Odry), gm. Borów, Żórawina, Kobierzyce, Oława – NW Oława

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2811.677.2021
 • Usunięcie uszkodzeń na wałach p.powodziowych (rz. Ślęzy, rz. Ślęzy Małej), gm. Jordanów Śl., Kondratowice – NW Strzelin

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry