Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dostawa posiłków regeneracyjnych na lata 2021-2022”

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567749
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.93.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  07.12.2021 10:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  10.12.2021 09:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  10.12.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i dostawy posiłków profilaktycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dostawa obejmować będzie posiłki regeneracyjne w słoikach.

  Ogólna ilość posiłków regeneracyjnych

Lp.

Nazwa asortymentu

Ilość

Jednostka miary

1.

Posiłek regeneracyjny (w słoiku)

9645

szt.

 

 

Ilość i rodzaj posiłków regeneracyjnych

Lp.

Nazwa asortymentu

Ilość

Jednostka miary

1

Fasolka po bretońsku z kiełbasą
poj. 500 - 600 ml, masa netto nie mniej niż 500g

2620

szt.

2

Gołąbki w sosie pomidorowym
poj. 500 - 600 ml, masa netto nie mniej niż 500g

2383

szt.

3

Pulpety w sosie pomidorowym
poj. 500 - 600 ml, masa netto nie mniej niż 500g

2295

szt.

4

Wieprzowina w sosie własnym

poj. 500 - 600 ml, masa netto nie mniej niż 500g

2347

szt.

 

Szczegóły w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz we wzorze umowy

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy dostawy posiłków regeneracyjnych o wartości nie mniejszej niż 13 000 PLN brutto każda. W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez  Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia - Wzór umowy_93

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Branże CPV

 • 15894200-3 - Posiłki gotowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry