Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Udrożnienie i remont opasek brzegowych na Kanale Elbląskim w kierunku Iławy, Miłomłyn – Jezioro Ewingi w km 0+100-17+600: Etap I – realizacja w km 11+000-11+236; 13+230-15+550; 17+170-17+500”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.55 232 57 25 wew. 47, 58 326 18 88
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.61.2021.ZP.AT
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  06.12.2021 17:00
 • Termin składania ofert
  04.01.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.01.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zamówienia  pn. Udrożnienie i remont opasek brzegowych na Kanale Elbląskim w kierunku Iławy, Miłomłyn – Jezioro Ewingi w km 0+100-17+600: Etap I – realizacja w km 11+000-11+236; 13+230-15+550; 17+170-17+500”. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1 zamówienia odcinek od km 11+000 do km 11+236 – udrożnienie szlaku żeglugowego i remont opasek brzegowych;

Część 2 zamówienia odcinek od km 13+230 do km 15+550 – udrożnienie szlaku żeglugowego;

Część 3 zamówienia odcinek na jeziorze Ewingi od km 17+170 do km 17+500 - udrożnienie szlaku żeglugowego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy dla danej części zamówienia zawierają:

- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SWZ,

- Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 7 do SWZ.

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z SWZ.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z SWZ.

Informacje dodatkowe

 

CPV (w podziale na części):

Dla części 1 zamówienia:

45247110-4 Budowa kanałów,

45111300-1 Roboty rozbiórkowe.

Dla części 2 i 3 zamówienia:

45247110-4 Budowa kanałów.

 

Branże CPV

 • 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
 • 45247110-4 - Budowa kanałów

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 08.12.2021 15:32:28
 • Anna Trzonek

 • ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) ORAZ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - szczegóły w zamieszczonych w dniu 08.12.2021 r. plikach.
 • 08.12.2021 15:33:27
 • Anna Trzonek

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 23.12.2021 11:56:19
 • Anna Trzonek

 • WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) - szczegóły w zamieszczonych w dniu 23.12.2021 r. plikach.
 • 23.12.2021 11:57:32
 • Anna Trzonek

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 04.01.2022 11:16:10
 • Anna Trzonek

 • Gdańsk, dnia 04.01.2022 r.

  GD.ROZ.2810.61.2021.ZP.AT

  INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Udrożnienie i remont opasek brzegowych na Kanale Elbląskim w kierunku Iławy, Miłomłyn – Jezioro Ewingi w km 0+100-17+600: Etap I – realizacja w km 11+000-11+236; 13+230-15+550; 17+170-17+500”.
  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00301504.

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk – zwane dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 9 986 341,17 zł, w tym:
  1) Część 1 zamówienia odcinek od km 11+000 do km 11+236 – udrożnienie szlaku żeglugowego i remont opasek brzegowych – 2 341 647,20 zł brutto;
  2) Część 2 zamówienia odcinek od km 13+230 do km 15+550 – udrożnienie szlaku żeglugowego – 5 269 395,00 zł brutto;
  3) Część 3 zamówienia odcinek na jeziorze Ewingi od km 17+170 do km 17+500 - udrożnienie szlaku żeglugowego – 2 375 298,97 zł brutto.
 • 04.01.2022 15:01:29
 • Anna Trzonek

 • INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - szczegóły w załączonym w dniu 04.01.2022 r. pliku.
 • 19.01.2022 16:00:33
 • Anna Trzonek

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA
 • 25.02.2022 14:51:58
 • Anna Trzonek

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 2 i 3 ZAMÓWIENIA
 • 25.03.2022 15:23:02
 • Anna Trzonek

 • Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w zakresie części 2 i 3 zamówienia
 • 12.04.2022 14:56:14
 • Anna Trzonek

 • INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 3 ZAMÓWIENIA
 • 22.04.2022 12:05:44
 • Anna Trzonek

 • INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry