Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont budynku zabytkowego Stopnia Wodnego Przegalina w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.058 326 18 88
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.50.2021.ZP.KK
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.12.2021 13:00
 • Termin składania ofert
  04.01.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.01.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie budynku zabytkowego Stopnia Wodnego Przegalina w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamówienie dotyczy remontu istniejącego budynku G, znajdującego się w zakresie Stopnia Wodnego Przegalina, ul. Przegalińska 60, 80 – 690 Gdańsk, gmina Miasta Gdańska, powiat gdański, woj. pomorskie.

W przedmiotowym budynku G planowane jest utworzenie pomieszczeń biurowych dla kadry technicznej, obsługującej zespół śluz oraz zaplecza socjalnego dla pracowników obsługujących lodołamacze.

W ramach zamówienia Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację projektową. Na podstawie przygotowanej dokumentacji uzyska wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie i pozwolenia oraz wykona kompleksowy remont budynku G.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

-Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SWZ,

-Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 7 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Gdańsku”, planowanego do współfinansowania z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr projektu: POIS.02.01.00-00-00.0017/1.

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane
 • 45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
 • 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 • 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
 • 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 07.12.2021 15:22:42
 • Kamila Kostkiewicz

 • Zadanie realizowane w ramach Projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”, planowanego do współfinansowania z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr projektu: POIS.02.01.00-00-00.0017/1.
 • 29.12.2021 09:27:00
 • Kamila Kostkiewicz

 • Zmiana terminów
 • 29.12.2021 09:40:56
 • Kamila Kostkiewicz

 • Zamawiający zamieścił:
  1. Zmianę SWZ nr 1 z dnia 29.12.2021r. w tym zmieniony FORMULARZ OFERTY.
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Ogłoszenie nr 2021/BZP 00334841/01 z dnia 29.12.2021r.
 • 29.12.2021 15:28:15
 • Kamila Kostkiewicz

 • Zamawiający zamieścił wyjaśnienia SWZ nr 2 z dnia 29.12.2021r.
 • 04.01.2022 12:17:42
 • Aleksandra Mieczkowska

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk – zwane dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2021.1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 2 457 878,59 zł.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry