Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi ochrony mienia i monitoringu systemów alarmowych w obiektach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w podziale na części na okres 5 m-cy. Część 5: Obiekt Zbiornika Wodnego Wilcza Wola -Maziarnia

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Jagiellońska 17
37-464 Stalowa Wola
tel.(15) 842 89 82
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZOO.4.2811.7.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.12.2021 11:00
 • Termin złożenia oferty
  29.12.2021 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi  ochrony mienia i  monitoringu systemów alarmowych w obiektu hydrotechnicznego Zbiornika Wodnego Wilcza Wola -Maziarnia tj. monitorowania lokalnego systemu alarmowego wraz z podjęciem koniecznych interwencji, usuwanie doraźnych awarii systemu alarmowego

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu tylko koncesjonowane firmy ochrony osób i mienia

Informacje dodatkowe

Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena abonamentu miesięcznego z tytułu monitorowania systemu oraz gotowości do podjęcia reakcji oraz najniższa cena za każdą interwencję grupy interwencyjnej do nieuzasadnionego alarmu 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Oferentów w zakresie każdego kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania danego kryterium otrzyma najwyższą ilość punktów.

 

Branże CPV

 • 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry