Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu na sprzedaż surowca drzewnego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Opolu

Zbycie mienia - Przetarg

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Opolu

Zarząd Zlewni w Opolu

Odrowążów 2
45-089 Opole
tel.+48 77 407 47 03
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  1/ZZOp/2022/ Polder Żelazna
 • Klasyfikacja ofert
  netto PLN
 • Data publikacji
  27.01.2022 16:00
 • Termin złożenia oferty
  11.02.2022 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego w wyniku realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., póz. 624 z późn. zm.) z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Opolu.

Warunki realizacji umowy

Informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach oraz wzorze umowy.

Branże CPV

 • 03410000-7 - Drewno

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998, ze zm.) na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807 i 872).

do góry