Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa urządzeń pompowni Janowiec - ogłoszenie II

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Radomiu

Zarząd Zlewni w Radomiu

Parkowa 2A
26-600 Radom
tel.48 36 261 38 w. 141, 142
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2811.55.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.03.2022 09:00
 • Termin złożenia oferty
  21.03.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z załączona dokumentacją

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

posiadanie aktualnych dokumentów dot. działalności;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

posiadanie odpowiednich i aktualnych uprawnień lub zezwoleń; posiadanie doświadczenia w tematyce przedmiotu zamówienia, potwierdzonego referencjami (listy polecające, protokoły odbioru prac itp.)

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

Branże CPV

 • 71314100-3 - Usługi elektryczne

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry