Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022”.

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.509749606
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.RPU.2810.1.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.03.2022 10:00
 • Termin złożenia oferty
  24.03.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

W celu zapewnienia zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania RZGW w Rzeszowie w 2022r niezbędne jest zawarcie 5 porozumień obejmujących wykonywanie robót jak niżej na terenie objętym utrzymaniem poszczególnych Nadzorów Wodnych, które nie zostały zawarte w wyniku wcześniejszych dwukrotnych postępowań przetargowych.

Wykaz porozumień:

1) część 1 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Tarnobrzegu

2) część 2 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzorów Wodnych w Kolbuszowej

3) część 3 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Rzeszowie

4) część 4 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Łańcucie

5) część 5 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Ropczycach

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zapewnienie stałej gotowości przystąpienia do wykonywania robót oraz wykonanie między innymi robót: rozbiórka zatorów z kry lodowej, usuwanie powalonych drzew, rozkuwanie pokrywy lodowej na wodach i urządzeniach wodnych oraz odśnieżanie dróg dojazdowych do urządzeń wodnych.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • RZ.RPU.2810.1.2022
 • część 1 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Tarnobrzegu

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2022
 • część 2 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzorów Wodnych w Kolbuszowej

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2022
 • część 3 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Rzeszowie

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2022
 • część 4 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Łańcucie

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2022
 • część 5 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Ropczycach

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry