Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymania wód w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567706
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.16.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  23.03.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  25.04.2022 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  25.04.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych na ciekach i zbiornikach. Prace polegać będą m. in. na wykoszeniu skarp cieków, wycięciu krzaków, mechanicznym i ręcznym hakowaniu dna, usunięciu zatorów. Szczegółowy zakres robót zawierają książki przedmiarów. Zamówienie zostało podzielone na 15 części.

 • Część 1 –

- Kanał Wieprzycki w km 0+000 – 21+700 – 21,70 km (gm. Bogdaniec, Witnica)

- Rzeka Witniczanka w km 0+000 – 5+760 – 5,76 km (gm. Witnica)

- Kanał Kamieniecki w km 0+000 – 3+100 – 3,10 km (gm. Witnica)

Zakres robót obejmuje wykoszenie skarp cieków, wycięcie krzaków, mechaniczne i ręczne hakowanie dna i usunięcie zatorów.

 • Część 2 –

- Kanał Trzebiszewski w km 0+000 – 10+800 – 10,80 km (gm. Skwierzyna)

- Kanał Dobrojewo w km 0+000 – 6+140 – 6,14 km (gm. Santok, Skwierzyna)

- Kanał Gościnowo w km 0+000 – 6+700 – 6,70 km (gm. Skwierzyna)

- Rzeka Kłodawka w km 4+550 – 10+478 – 5,928 km (gm. Kłodawa)

Zakres robót obejmuje wykoszenie skarp cieków, wycięcie krzaków, mechaniczne i ręczne hakowanie dna i usunięcie zatorów.

 • Część 3 –

- Racza Struga w km 6+312 – 27+158 i 29+158 – 31+600 (gmina Słubice i Górzyca)

- Kanał A Kunowice w km 0+000 – 3+100 (gmina Słubice)

Zakres robót obejmuje ręczne wykoszenie na określonej długości cieku, z porostów gęstego twardego i miękkiego, ręczne wygrabienie wykoszonych porostów, ręczne cięcie krzaków gęstych.

 • Część 4 –

- Kanał nr 1 Pławidło  w km 0+000 – 5+360 (gmina Słubice)

- Kanał nr 2 Pławidło w km 0+000 – 8+900 (gmina Słubice)

- Długi Rów w km 0+000 – 4+612 (gmina Słubice)

Zakres robót obejmuje ręczne wykoszenie na określonej długości cieku, z porostów gęstego twardego i miękkiego, ręczne wygrabienie wykoszonych porostów, ręczne cięcie krzaków gęstych.

 • Część 5 –

- Kanał Kostrzyński  w km 0+000 – 9+000 (gmina Górzyca)

- Kanał Postomski w km 13+140 – 14+410 (gmina Słońsk)

- Łęcza w km 20+640 – 21+500 (m. Ośno Lubuskie)

Zakres robót obejmuje ręczne wykoszenie na określonej długości cieku, z porostów gęstego twardego i miękkiego, ręczne wygrabienie wykoszonych porostów, ręczne cięcie krzaków gęstych.

 • Część 6 –

-  Struga Mianka w km 0+000-4+350, 10+800-12+300, gm. Chrzypsko Wielkie, gm. Kwilcz

- Szczanica (Struga Binińska) w km – 0+000 – 14+500, gm. Chrzypsko Wielkie

- Doplyw ze Skrzydlewa (Struga Bielska) w km 0+000 – 9+810, gm. Międzychód

- Dopływ z Zielomyśla z Męcinką (Struga Lubikowska) w km 0+000 – 1+800, 17+295 – 24+475 , gm. Przytoczna, gm. Pszczew

Zakres robót obejmuje: ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieków, ręczne wykaszanie porostów miękkich z dna cieków, rozbieranie ram bobrowych, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, wygrabianie wykoszonych porostów, oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu oraz mechanicznych hakowaniu dna cieków

 • Część 7 –

-  Kanał Krępiński  w km 0+000 -16+750, gm. Słońsk, Krzeszyce

-  Kanał Czartowski w km 0+000 – 3+470, gm. Krzeszyce

 - Kanał Przemysław - Malta w km 0+000 – 5+910, gm.  Krzeszyce

-  Kanał Opaskowy Studzionka w km 0+000 – 7+000, gm.  Krzeszyce

 Zakres robót obejmuje wykaszanie roślin z brzegów, usuwanie roślin korzeniących się w dnie, usuwanie krzewów porastających brzegi.

 • Część 8 –

-  Kanał Postomski w km 14+400 – 18+500, 34+330-54+000,gm. Słońsk, Krzeszyce, Deszczno

-  Kanał Sumatra w km 0+000 – 2+920, gm. Słońsk

-  Kanał Marianowski w km 0+000 – 7+980, gm. Słońsk, Krzeszyce.

Zakres robót obejmuje wykaszanie roślin z brzegów, usuwanie roślin korzeniących się w dnie, usuwanie krzewów porastających brzegi.

 • Część 9 –

-  Kanał Siedlicki w km 0+000 – 21+920, gm. Deszczno, miasto Gorzów Wlkp.

-  Kanał Pompownia I w km 0+000 – 0+664, miasto Gorzów Wlkp.

-  Kanał Pompownia II w km 0+000 – 1+020, miasto Gorzów Wlkp.

-  Kanał Muszkowiecki w km 0+000-4+500, gm. Słońsk, Krzeszyce

Zakres robót obejmuje wykaszanie roślin z brzegów, usuwanie roślin korzeniących się w dnie, usuwanie krzewów porastających brzegi.

 • Część 10 –

- Kanał Środkowy Obry w km 11+840 - 44+200, gm. Wolsztyn, Rakoniewice, Wielichowo, Kamieniec, Kościan

- Kanał Łączący I w km 0+000 – 3+900 gm. Wielichowo,

- Kanał Łączący II w km 0+000 – 0+640 gm. Wolsztyn,

Zakres robót obejmuje mechaniczne wykaszanie skarp i dna cieków (wraz z mechanicznym wygrabienie wykoszonych porostów na górę skarpy cieku), odcinkowe mechaniczne hakowanie dna cieków, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków z utylizacja poprzez rębak, wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarp cieków -korona skarp, usuwanie zatorów.

 • Część 11 –

- Kanał Północny Obry w km 0+000 – 55+200, gm. Wolsztyn, Rakoniewice, Wielichowo, Kamieniec,

-  Struga Kamieniecka w km 0+000 – 13+700 gm. Kamieniec, Grodzisk Wlkp.

-  Rów Grodziski w km 0+000 – 7+034 gm. Grodzisk Wlkp.,

Grodziski w km 0+000 – 7+034 gm. Grodzisk Wlkp.,

Zakres robót obejmuje mechaniczne wykaszanie skarp i dna cieków (wraz z mechanicznym wygrabienie wykoszonych porostów na górę skarpy cieku), odcinkowe mechaniczne hakowanie dna cieków, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków z utylizacja poprzez rębak, usuwanie zatorów.

 • Część 12 –

-  Rzeka Dojca  w km 0+000–3+600,  17+300-19+500 gm. Wolsztyn, gm.  Rakoniewice ,

-  Rzeka Dojca B w km 5+900-9+500 gm. Grodzisk Wlkp. ,

-  Zbiornik - Jezioro Berzyńskie, rowy opaskowe NL w km 0+000-1+647, BP w km 0+000-1+150, BL 0+000-2+600  gm. Wolsztyn.

Zakres robót obejmuje mechaniczne i ręczne wykaszanie skarp i dna cieków (wraz z mechanicznym wygrabienie wykoszonych porostów na górę skarpy cieku),  odcinkowe mechaniczne hakowanie dna cieków, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków z utylizacją  poprzez rębak , naprawę – renowację przyczółków przepustu oraz umocnień dna i skarp . Przepust na rowie BL przy przepompowni .

 • Część 13 –

-  Rzeka Szarka w km 0+000 - 33+400, gm. Siedlec, Nowy Tomyśl,

-  Rów Żodyński w km 0+000 - 12+500, gm. Siedlec,

-  Kanał Belęcin - Perzyny w km 0+000 – 11+200, gm. Siedlec, Zbąszyń,

 -  Rów Rekliński w km 0+000 – 6+700, gm. Siedlec

Zakres robót obejmuje mechaniczne wykaszanie skarp i dna cieków z mechanicznym wygrabienie wykoszonych porostów na górę skarpy cieku oraz odcinkowe mechaniczne hakowanie dna cieków.

Ręczne dokoszenie skarp w miejscach trudno dostępnych gdzie niema możliwości koszeń mechanicznych, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków z utylizacja poprzez rębak.

 • Część 14 –

-  Dopływ spod Jasieńca 0+000-1+987 gm. Trzciel

-  Dopływ w Świdwowcu 0+000-7+057 gm. Trzciel

-  Dopływ spod Sierczynek 0+000-1+610 gm. Trzciel

-  Dopływ z  Jasieńca  0+000-6+123 gm. Trzciel

-  Dopływ z Żydowo 0+000-8+090 gm. Trzciel

-  Rakownik 0+000-0+320 gm. Lubrza

Zakres robót obejmuje ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku, ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieków, mechaniczne hakowanie roślin korzeniących w dnie, usuwanie z koryta cieku wiatrołomów, przetamowań blokujących spływ wody na całej długości cieku, wydobycie na brzeg z pocięciem. Rakownik dodatkowo Odmulenie koparko-odmularkami cieku, rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieku.

 • Część 15 –

-  Rzeka Obra  w km 50+825 – 52+275, gm. Międzyrzecz

-  Rzeka Paklica  w km 0+000 – 6+140,  gm. Międzyrzecz

-  Rzeka Czarna Woda Zbiornik Miedzichowo, gm. Miedzichowo

-  Rzeka Czarna Woda w km  0+000-2+800 , gm. Trzciel, Miedzichowo.

-  Struga Jordanka  w km 0+000 – 3+000,7+221-16+020, gm. Bledzew

Zakres robót obejmuje:  ręczne wykoszenie porostów ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów, hakowaniu roślin korzeniących, usuwanie zatorów, wiatrołomów, przetamowań blokujących spływ wody wraz z wydobyciem na brzeg cieku i pocięciem. Na zbiorniku również oczyszczenie studzienek drenarskich, oczyszczenie wylotów drenarskich, oczyszczenie rurociągów drenarskich, Mechaniczne wydobycie namułu z dna zbiornika, przesunięcie wydobytego urobku krypami do brzegu, mechaniczny przeładunek wydobytego urobku z pontonów na brzeg,

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku (usług) świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dla:

część  1Cieki na terenie NW Gorzów Wlkp. - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych lub/i kanałach bądź/i prace regulacyjne koryt naturalnych o łącznej długości min. 15,0 km w tym jeden obiekt o długości min. 7,0 km.

część  2 – Cieki na terenie NW Gorzów Wlkp. - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych lub/i kanałach bądź/i prace regulacyjne koryt naturalnych o łącznej długości min. 15,0 km w tym jeden obiekt o długości min. 7,0 km.

Część 3 – Cieki na terenie NW Kostrzyn n/Odrą - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i/lub kanałach o łącznej długości min. 15,0 km

Część 4 – Cieki na terenie NW Kostrzyn n/Odrą - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i/lub kanałach o łącznej długości min. 10,0 km

Część 5 - Cieki na terenie NW Kostrzyn n/Odrą - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i/lub kanałach o łącznej długości min. 5,0 km

Część 6 -  Cieki na terenie NW Międzychód - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i/lub kanałach o łącznej długości min. 10,0 km

Część 7 - Cieki na terenie NW Sulęcin - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i/lub kanałach o łącznej długości min. 30,0 km

Część 8 - Cieki na terenie NW Sulęcin - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i/lub kanałach o łącznej długości min. 30,0 km

Część 9 - Cieki na terenie NW Sulęcin - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i/lub kanałach o łącznej długości min. 20,0 km

Część 10 - Cieki na terenie NW Grodzisk Wlkp. - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i/lub kanałach o łącznej długości min. 30,0 km

Część 11 - Cieki na terenie NW Grodzisk Wlkp. - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i/lub kanałach o łącznej długości min. 50,0 km

Część 12 - Cieki na terenie NW Wolsztyn - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i/lub kanałach o łącznej długości min. 12,0 km

Część 13  - Cieki na terenie NW Nowy Tomyśl - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i/lub kanałach o łącznej długości min. 30,0 km

Część 14  - Cieki na terenie NW Międzyrzecz - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i/lub kanałach o łącznej długości min. 17,0 km

Część 15 - Cieki i zbiorniki na terenie NW Międzyrzecz - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i/lub kanałach o łącznej długości min. 17,0 km oraz prace konserwacyjne lub modernizacyjne na zbiornikach min. 2 usługi

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących konserwacji cieków i zbiorników, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych na ciekach o łącznej długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 4 i części 8 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych na ciekach o łącznej długości min. 30,0 km.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla części zamówienia – jeżeli dotyczy) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden                            z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

 1. Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej. W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. 
 3. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
 4. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie dla:

- część 1 – 6 400,00 zł

- część 2 –  6 600,00 zł

- część 3 – 7 400,00 zł

- część 4 –  3 000,00 zł

- część 5 – 3 300,00 zł

- część 6 – 5 000,00 zł

- część 7 – 9 200,00 zł

- część 8 – 11 500,00 zł

- część 9 –  6 000,00 zł

- część 10 – 7 800,00 zł

- część 11 – 16 300,00 zł

- część 12 – 3 300,00 zł

- część 13 – 9 000,00 zł

- część 14 – 4 100,00 zł

- część 15 – 13 300,00 zł

Branże CPV

 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry