Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konserwacja i serwis urządzeń dźwigowych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Radomiu

Zarząd Zlewni w Radomiu

Parkowa 2A
26-600 Radom
tel.48 36 261 38 w. 141, 142
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2811.85.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.03.2022 16:00
 • Termin złożenia oferty
  30.03.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z załaczonym opisem zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zarejestrowana działalność gospodarcza.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że,  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że, dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, akceptowane przez UDT i TDT.

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

Branże CPV

 • 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry