Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11741,Uslugi-zwiazane-z-koszeniem-i-wykaszaniem-brzegow-rzek-ciekow-i-kanalow-na-teren.html
23.06.2024, 20:28

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Rzeszowie

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.1.2811.5.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.03.2022 12:00
 • Termin złożenia oferty
  05.04.2022 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Rzeszowie.

Część 1: "Konserwacja bieżąca potoku Młynówka",

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej etapowym wykoszeniu skarp i dna, rozdrobnieniu lub wywozie skoszonej trawy na potoku Młynówka

Przedmiotowa usługa obejmuje m. in.:

 • ręczne koszenie skarp i dna potoku z wygrabieniem tj. wykaszanie roślinności pod lustrem wody na wysokości 5cm od istniejącego dna wraz z rozdrobnieniem lub wygrabieniem,
 • opcjonalny wywóz skoszonej trawy ciągnikiem z przyczepą,
 • wycięcie krzaków oraz ogłowienie drzew i uporządkowanie terenu.

Część 2: „Konserwacja bieżąca potoku Strug”

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykoszeniu skarp cieku, rozdrobnieniu lub wygrabieniu i wywozie trawy.

Przedmiotowe zadanie obejmuje m. in.:

 • ręczne koszenie skarp potoku z wygrabieniem,
 • rozdrobnienie lub wywóz skoszonej trawy ciągnikiem z przyczepą,
 • wycinkę odrostów drzew i krzewów na skarpach.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 6 Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorami umów stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Konserwacja bieżąca potoku Młynówka

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Konserwacja bieżąca potoku Strug

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.