Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11771,Konserwacja-biezaca-potoku-Przyrwa.html
21.06.2024, 05:57

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konserwacja bieżąca potoku Przyrwa

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.1.2811.6.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.03.2022 09:00
 • Termin złożenia oferty
  08.04.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykoszeniu skarp i dna, rozdrobnieniu lub wywozie skoszonej trawy oraz hakowaniu dna potoku Przyrwa.

Przedmiotowa usługa obejmuje:

- ręczne koszenie skarp i dna potoku z wygrabieniem tj. wykaszanie roślinności pod lustrem wody na wysokości 5cm od istniejącego dna wraz z rozdrobnieniem lub wygrabieniem,

- opcjonalny wywóz skoszonej trawy ciągnikiem z przyczepą,

- wycięcie krzaków oraz ogłowienie drzew i uporządkowanie terenu,

- udrożnienie koryta potoku na terenie obrębu Bzianka.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 6 Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Maksymilian Mędrygał

Wiśniowa 29A
39124 Iwierzyce

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.