Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11771,Konserwacja-biezaca-potoku-Przyrwa.html
2023-10-05, 03:58

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konserwacja bieżąca potoku Przyrwa

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.1.2811.6.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.03.2022 09:00
 • Termin złożenia oferty
  08.04.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykoszeniu skarp i dna, rozdrobnieniu lub wywozie skoszonej trawy oraz hakowaniu dna potoku Przyrwa.

Przedmiotowa usługa obejmuje:

- ręczne koszenie skarp i dna potoku z wygrabieniem tj. wykaszanie roślinności pod lustrem wody na wysokości 5cm od istniejącego dna wraz z rozdrobnieniem lub wygrabieniem,

- opcjonalny wywóz skoszonej trawy ciągnikiem z przyczepą,

- wycięcie krzaków oraz ogłowienie drzew i uporządkowanie terenu,

- udrożnienie koryta potoku na terenie obrębu Bzianka.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 6 Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Maksymilian Mędrygał

Wiśniowa 29A
39124 Iwierzyce

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.