Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe na potoku Mikośka w km 0+000 - 9+200 w m. Wola Dalsza, Łańcut

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.1.2811.8.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.03.2022 13:00
 • Termin złożenia oferty
  08.04.2022 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usług polegających na wykoszeniu i wygrabieniu skarp potoku, wyhakowaniu dna, wycięciu zakrzaczeń z wywozem, oczyszczeniu terenu po wycięciu oraz robót polegających na rozbiórce uszkodzonych płyt ażurowych i ponownym ułożeniu.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 6 Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W ŁAŃCUCIE

Rejtana 1
37-100 Łańcut

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry