Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usuwanie zatorów na terenie ZZ Stalowa Wola Część 1: „Usuwanie zatorów na potoku Przyrwa Nil lokalnie w km 0+000-20+000 gm. Dzikowiec, Cmolas, Kolbuszowa" Część 2: „Usuwanie zatorów na rzece Łęg lokalnie w km 0+000-56+000 gm. Gorzyce, Grębów, Bojanów, Dzikowiec"

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Jagiellońska 17
37-464 Stalowa Wola
tel.(15) 842 89 82
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.4.2811.5.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.04.2022 09:00
 • Termin złożenia oferty
  04.05.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III, samochód do 5·t. Usuniecie zatorów powstałych w wyniku przepływu wód powodziowych 70 % z całości. Miejsce składowania urobku w gestii wykonawcy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać: wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: wykonaniu robót utrzymaniowych związanych z udrożnieniem koryt rzek, potoków lub urządzeń wodnych (w tym wałów przeciwpowodziowych lub zbiorników wodnych) lub prac polegających na likwidacji tam bobrowych oraz zabudowie nor.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • RZ.ZPU.4.2811.05.2022
 • Część 1: Usuwanie zatorów na rzece Łęg lokalnie w km 0+000 - 56+000 gm. Gorzyce, Grębów, Bojanów, Dzikowiec

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.ZPU.4.2811.05.2022
 • Część 2: Usuwanie zatorów na rzece Łęg lokalnie w km 0+000 - 56+000 gm. Gorzyce, Grębów, Bojanów, Dzikowiec

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry